Skip to main content
študijný odbor

spev

študijný odbor spev

Mgr. art. Aleš Janiga

vedúci odboru
obľúbený citát: „Díky za každé nové ráno.“
KÓD ODBORUNÁZOV ODBORUOD ROKU
82 28 Q
spev
2006

„První výchova se děje skrze múzy a apollona. Nevychovaný bude pro nás znamenat tolik co neznalý chórů a sborů. A sborové umění je celek, zahrnující v sobě tanec a zpěv dohromady.“
- Platon

„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“

Tento slavný výrok připisovaný Masarykovi, rád opakuji našim studentům pěveckého oddělení. Hudba a zpěv jsou totiž řečí univerzální, která dokáže propojit všechny národy naší Země. Ten kdo jí nejen rozumí, ale dokáže jí i promlouvat, svede otevřít svou mysl a srdce všem.

Pěvecké oddělení se snaží tuto „jazykovou vybavenost“ předávat studentům od roku 2006. Velké díky patří pedagožce Evě Pacovské, která stála na úspěšném počátku tohoto oboru na naší konzervatoři. Na její práci navázala Petra Zahumenská. Současný pěvecký team tvoří Eva Vodilová Melichaříková, Alena Kropáčková, Adriana Banásová a Aleš Janiga. Všichni pedagogové jsou současně aktivní umělci, které můžete zažít na slovenské a české operní scéně. I díky tomu mohou předávat svým studentům to nejlepší.

Nedílnou a nepostradatelnou součástí pěveckého oddělení jsou i naši korepetitoři Magdaléna Pažitná, Filip Fejtl a Milan Pacovský, kteří studentům nemalou měrou pomahájí na jejich pěvecké cestě. Zapomenout nemůžeme i na Miroslava Šufliarského, který na hodinách herectví připravuje studenty na divadelní svět. Jeden z vrcholných momentů byl rok 2019, kdy naši studenti uvedli operu Brundibár od H. Krásy.

Nepříznivé roky ve světě způsobily, že se nám nepodařilo v dalších letech pokračovat v této tvorbě, ale na podzim tohoto roku snad úspěšně navážeme na tento krásný projekt. Naší škole přeji do jejich dalších let nejen talentované studenty, kteří se budou s vášní učit jejich „nové řeči“, ale i pedagogy, kteří k nim budou nadále s pokorou a zaujetím promlouvat.

Mgr. Art. Aleš Janiga
vedúci odboru Spev

top