Skip to main content
študijný odbor

hudobno-dramatické
umenie

študijný odbor hudobno-dramatické umenie

Mgr. art. Ivana Beňušíková

vedúca odboru
obľúbený citát: „Ži a nechaj žiť.“
KÓD ODBORUNÁZOV ODBORUOD ROKU
82 26 Q
hudobno-dramatické umenie
2006
82 26 Q1
hudobno-dramatické umenie – muzikál
2022

Hlavným zameraním odboru Hudobno-dramatické umenie je štúdium herectva, spevu a tanca. Študenti sú pripravovaní, aby boli schopní po ukončení štúdia profesionálne herecky pôsobiť v činohernom, muzikálovom či bábkohereckom súbore, ale aj pedagogicky pôsobiť na základnej umeleckej škole.

Odbor Hudobno-dramatického umenia v súvislom šesťročnom štúdiu pripravuje študentov na účinkovanie v javiskovej, pedagogickej, ale aj filmovej praxi či v masmediálnej oblasti, poskytuje im rozvoj teoretických vedomostí pre uplatnenie sa v oblasti divadelnej vedy. O úspešnom vedení a následnom uplatnení v týchto oblastiach svedčí aj účinkovanie na profesionálnom javisku Divadla Andreja Bagara v Nitre, v Starom divadle Karola Spišáka, Red-cat Kabaret v Bratislave a ďalších slovenských i českých divadlách (Národní divadlo moravsko-slezké v Ostrave a i.), ale aj na televíznych obrazovkách v úspešných slovenských seriáloch (za všetky len tie najaktuálnejšie: Nemocnica, Hranica a Dunaj k vašim službám).

Kvalitné vzdelávanie v tomto odbore dokazujú naši študenti aj na prijímacích skúškach na vysoké školy napríklad VŠMU Braztislava, JAMU Brno, DAMU Praha, či Akadémia umení v Banskej Bystrici.

Vyučovanie sa v najväčšej miere realizuje v priestoroch umeleckého ateliéru – Štúdio 4D na Cabajskej ulici č. 10 v Nitre. Herecká sála so svetelným, zvukovým aj scénografickým vybavením na vysokej úrovni poskytuje vhodné podmienky na sebarealizáciu študentov nielen počas vyučovania, ale aj v predstaveniach a vystúpeniach organizovaných pre verejnosť.

Pedagógmi odboru HDU sú Mgr. art Branislav Matuščin, Mgr. Art Martin Fratrič, Mgr. art Peter Oszlík, Mgr. art Dušan Musil, PhD., Mgr. art Antónia Miklíková, Mgr. art Ivana Beňušíková, Mgr. Peter Oravec, PhD., Mgr. Marián Hlavatý, PhD., Mgr. art Zuzana Krausová, Mgr. art Ivana Šturmová, Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD., Mgr. Viktória Nagyová, PhD., Mgr. art Augustín Graf, Mgr. Mária Lechmanová Dis. art, Mgr. Milena Čief Majerová Dis art, Mgr. Miroslav Šufliarsky Dis. art, Mgr. Jana Maľová, Norbert Pompa Dis. art, Mgr. Peter Ševčík, Mgr. art Alena Sláviková, Mgr. art Katarína Spišáková, Mgr. Irina Gončarova a ďalší.

Odbor Hudobno-dramatické umenie (HDU) vznikol v roku 2006, kedy sa Súkromné tanečné konzervatórium transformovalo na Súkromné konzervatórium v Nitre.

Študentov odboru HDU ste mohli aj vidieť v Divadle Andreja Bagara v inscenáciách: Mŕtve duše, Veveričky, Mátohy, Pýcha a predsudok, Cyrano z Bergeracu, Gazdiná roba, Jánošík, Štefánik, Zaľúbený Shakespeare, Ľudia miesta veci, Otec Goriot, Láska slečny Elliotovej, Kutlochy, či v muzikáloch Sladká Charity, Tisícročná včela, Povolanie Pápež, Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ako aj v slovenskej premiére muzikálu Ples Upírov.

V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre účinkovali naši študenti vo viacerých úspešných tituloch ako Čarodejník z Krajiny OZ, Farma zvierat, Prdiprášok doktora Proctora, či Trója.

Študenti sa zúčastňujú aj rôznych propagačných vystúpení, v rámci spolupráce s medzinárodným festivalom Divadelná Nitra, s Galériou Mlyny, či Promenáda. V rámci hlavného predmetu spev vynikajúco reprezentujú našu školu na nespočetných mimoškolských podujatiach, aktivitách Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra a mnohých speváckych súťažiach. Mimoriadne obľúbenými sú i tematické verejné koncerty Folklór trochu inak, Šansónový večer, Muzikálový večer a Vianočné hity, ktoré sa uskutočňujú v rámci projektu „divadelné utorky“ v Štúdiu 4D, kde majú naši študenti možnosť pravidelne prezentovať svoju tvorbu a umenie.

Svoj spevácky talent zúročili aj vo výnimočných maturitných, či absolventských inscenáciách ako: Skúška ohňom, Tanec nad plačom, Zojkin byt, Nič, Bazén, Osem žien, Don Juan sa vracia z vojny, Pasca na myši, Meno, či muzikál Mníšky, alebo najnovšia symbolistická rozprávka Modrý vták... Vyhľadávanými sú taktiež sólové a komorné spevácke koncerty zorganizované v spolupráci s mestskými a regionálnymi inštitúciami.

Mnohí z našich absolventov sa stali študentmi renomovaných umeleckých vysokých škôl a možno ich často stretnúť na významných zahraničných či domácich divadelných scénach a koncertných pódiách (Veľká Británia, Francúzsko, USA, Poľská republika a ďalšie).

Mgr. art Ivana Beňušíková
vedúca odboru Hudobno-dramatické umenie

Úspešní študenti a projekty odboru hudobno-dramatické umenie

Mnohí študenti po absolvovaní odboru HDU pokračovali v štúdiu umenia na rôznych umeleckých vysokých školách na Slovensku, či v zahraničí, alebo našli uplatnenie priamo medzi profesionálnymi umelcami, či už ako herci, ale tiež ako režiséri, dramaturgovia, alebo speváci.

Medzi takýchto úspešných absolventov patria:

Martina Slobodová, Dominika Morávková, Romana Srncová, Martin Kollár, Ivo Biss, Mária Havranová, Ester Wiesnerová, Lukáš Hlavatý, Patrik Foldeši, Michaela Liptáková, Rado Konečný, Lucia Čižinská, Martin Belianský, Michal Spielman, Matej Truban, Damián Hamada, Timea Mináriková, Mário Drgoňa, Michaela Hasalová, Jakub Janotík, Júlia Vidrnáková, Karol Filo, Hana Launerová, Dalibor Buranda, Ján Kováčik, Mária Zaujecová, Peter Kršiak, Lucia Viktória Kmeťová, Patrícia Matejčeková, Kristína Sisková, Michaela Krajčová, Niki Darážová, Veronika Zišková.

top