Informácie o škole

História školy

tu sídli konzervatórium

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej vznikla v roku 2003 a je priamym pokračovateľom Detského baletného štúdia. V súčasnosti má škola viac ako 700 žiakov v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. 

Vedenie školy

Zriaďovateľkou a riaditeľkou školy je Mgr. Helena Madariová, zástupkyňami riaditeľky sú Mgr.art. Alena Sláviková a Mgr. Lenka Kratochvílová, PhD. Manažérkou školy je Ing. Diana Miklášová.

Forma a dĺžka štúdia

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej ponúka výučbu žiakom vo veku 4-100 rokov. Vyučovanie prebieha z pravidla 2x týždenne v priestoroch školy na Krčméryho 2, Murániho 4. Škola má aj detašované pracoviská v okolí Nitry.

Vybavenie školy

Škola disponuje špeciálne upravenými modernými baletnými sálami a hudobnými triedami, teoretickými učebňami, hereckými študovňami, koncertnou sálou a počítačovou učebňou s pripojením na internet a nahrávacou technikou. Prevažná časť školy sídli na Krčméryho 2 v prenajatých priestoroch ZŠ v areáli parku s možnosťou výučby v prírode. Tanečný a výtvarný odbor sa vyučuje na Murániho 34 (Klokočina - Viničky).

Priestory školy

  • tanečné sály: 5 (všetky vybavené tanečnými tyčami, vhodnou podlahovou krytinou, min. 1 zrkadlovou stenou, audiovizuálnou technikou, DVD a video prehrávače, televízory, domáce kiná, CD prehrávače)
  • koncertná sála: škola tiež využíva priestory koncertnej sály v Ponitrianskom múzeu a synagóge
  • teoretická učebňa: 1 (pre výučbu hudobnej teórie)
  • hudobné triedy: 15 (z toho 8 tried s pianínom a 2 s koncertným krídlom)
  • počítačová učebňa: 1 (počítačová učebňa s 8 počítačmi s pripojením na internet a tlačiareň)

Služby

Naši žiaci vystupujú na slovenských aj zahraničných pódiách (Česká republika, Poľsko, Taliansko) a získavajú ocenenia na medzinárodných a celoslovenských súťažiach. Žiakom ponúkame možnosť rozšírenej výučby v príslušnom odbore a zľavy pri štúdiu dvoch a viacerých odborov. Našim dlhodobým cieľom je vytvoriť v našej škole rodinnú atmosféru, vďaka ktorej sa žiaci na hodiny tešia.

Poplatky

Deti do 18 rokov platia mesačný príspevok 12 € a dospelí 15 €. Jednorazové zápisné je vo výške 10 € a platí sa pri nástupe na štúdium.

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


Tvor tvor 110
Strašidla 15

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre