Výtvarný odbor

Vo výtvarnom odbore ponúkame deťom naberanie skúseností s materiálmi. Chceme im dopriať tvoriť, uvoľniť sa, vymýšľať, výtvarne sa vyjadriť. Radosť z akcie a hry u mladších detí pomaly premieňame na cieľavedomú a tvorivú prácu a na zdokonaľovanie klasických aj výtvarných techník. Vyučovanie detí sa neobmedzuje iba na kresbu a maľbu, pravidelne sa vyrábajú grafiky, pracuje sa s hlinou, drôtom, textíliami, či sklom. Našim cieľom je podporiť vzťah detí k umeniu a rozvinúť v nich kreativitu.

U dospelých amatérov, ktorí sa špecializujú na olejomaľbu je cieľom dosiahnuť artefakt schopný znášať aj náročné profesionálne kritériá.

Okrem klasických výtvarných techník ponúka škola aj celoročný kurz keramiky, kde môžu záujemcovia využiť skúsenosti našich pedagógov pri točení na hrnčiarskom kruhu, glazúrovaní, či vypaľovaní v peci. Od hrnčekov, misiek a vázičiek až po monumentálne súsošia do záhrad, to všetko si môžete vyrobiť v našom ateliéri. Odmenou je, že si všetky vyrobené diela môžete zobrať k sebe domov a navodiť si tak kedykoľvek príjemné spomienky na naše kurzy.

Práce našich žiakov môžete vidieť na viacerých výstavách a súťažiach, kde bývajú pravidelne ocenené. Pravidelne vystavujeme práce našich detí v Ponitrianskom múzeu v Nitre, v rámci projektov Nitrianskej galérie, či v priestoroch železničnej stanice v Nitre.

Výtvarný odbor

  • Kresba
  • Maľba
  • Grafika
  • Textilné techniky
  • Maľovanie na sklo
  • Drôtovanie
  • Práca s papierom
  • Práca s hrnčiarskou hlinou

Naši pedagógovia sa predstavujú

Pavol Bebjak

Pavol Bebjak Výtvarná tvorba pre mňa znamená čin, ku ktorému je potrebná veľká dávka odvahy. Tiež človek musí byť trocha "iný", aby sa na také niečo odhodlal. Po nadšení však časom prichádza vytriezvenie a často aj strádanie. Je teda potrebná veľká trpezlivosť, niet však nad pocit eufórie a harmónie pri dokončenom diele, aj keď je to všetko možno klamlivé a iluzórne.

Pozrite si viac

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


art-go-21
Pavol Bebjak 22

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre