Tanečný odbor

Tanečný odbor SZUŠ Heleny Madariovej poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania, základné zameranie: pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického  cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia.

V tanečnom odbore kladieme veľký dôraz na základy klasického tanca spolu s moderným a ľudovým tancom. Vysoká úroveň výkonov žiakov tanečného odboru inšpirovala vedenie školy vytvoriť kontinuitu vzdelávania v podobe tanečného konzervatória, ktoré začalo svoju činnosť v septembri 2003. Táto spolupráca naďalej pretrváva a vytvára vysokokvalitné prostredie pre žiakov tanečného odboru školy.

Našimi žiakmi sú deti vo veku 5-18 rokov, ktorí sú rozdelení do jednotlivých ročníkov. Hodiny majú 2x týždenne v priestoroch na Murániho 34 v Nitre /Klokočina/. 

Pre mimoriadne talentované deti vo veku 10-11 rokov škola každoročne otvára triedu v Detskom baletnom štúdiu, ktoré sa nachádza na Krčméryho 2 v Nitre /Kalvária/.

Pedagógovia školy sú profesionálni tanečníci, absolventi konzervatórií a vysokých škôl. Pedagógovia sú aj autormi jednotlivých choreografií, v  ktorých  žiaci preukazujú svoj tanečný talent.  Zabezpečujú kostýmy na vystúpenia,  dresy a tanečnú obuv pre žiakov. S krásnymi choreografiami môžete vidieť našich žiakov tancovať na mnohých podujatiach a vystúpeniach.

Tanečný odbor

  • Klasický tanec
  • Moderný tanec
  • Ľudový tanec

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


17888245_916478861827035_1680240360_n
ina-hrdost-020

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre