Literárno-dramatický odbor

,,Chceš byť iný? Chceš stáť na doskách, ktoré znamenajú svet a počuť potlesk divákov? Byť na chvíľu Scherlockom a potom Hamletom alebo Júliou a Alicou v krajine zázrakov? Príď k nám ,,za oponu".

Čomu sa venujeme:

Herecká tvorba
Javiskový pohyb
Javisková reč
Umelecký prednes
Tanec
Spev
Pantomíma

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


Vianočny koncert 2006 63
Na tretej koľaji pozor 03

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre