Literárno-dramatický odbor

,,Chceš byť iný? Chceš stáť na doskách, ktoré znamenajú svet a počuť potlesk divákov? Byť na chvíľu Scherlockom a potom Hamletom alebo Júliou a Alicou v krajine zázrakov? Príď k nám ,,za oponu".

Literárno dramatický je odbor, ktorý sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, najmä dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy a je nepostrádateľnou činnosťou žiakov. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety - slovesnosť a prednes, pričom sa venuje primeraná pozornosť aj pohybovej výchove.

V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju rodnú reč, vážiť si ju a vedieť s ňou správne narábať. Práve tu získavajú prvé dotyky s poéziou, ale aj s prózou a s knihou vôbec. Tu je aj ten správny človek – učiteľ, ktorý podá žiakovi tú správnu knihu a ukáže mu cestu ako také knihy hľadať a čo v nich nachádzať. Vo vyšších ročníkoch žiaci dostávajú základy dramatickej tvorby, zaoberajú sa dejinami divadla, študujú sólové role, venujú sa umeleckému prednesu a zapájajú sa do súborovej praxe. Bohatá a pestrá je mimoškolská aktivita žiakov, ktorí vystupujú na interných a verejných podujatiach školy. 

Čomu sa venujeme:

Herecká tvorba
Javiskový pohyb
Javisková reč
Umelecký prednes
Tanec
Spev
Pantomíma

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


Budapešť030
obraz-a-slovo-2018-67

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre