Hudobný odbor

Hudobný odbor reprezentujú žiaci sláčikového, klavírneho, dychového, bicieho, gitarového a speváckeho oddelenia, ktorí majú možnosť pracovať aj v sláčikovom orchestri, komornom flautovom orchestri, speváckom zbore, jazzových a rockových formáciách a v orchestri Svingless jazz ensamble.

Ťažisko práce hudobného odboru spočíva v klasickom repertoári a technike. Snažíme sa však priblížiť aj mladej generácii. Ponúkame štúdium modernej hudby - jazzu, popu, rocku a pod.

Hudobný odbor umožňuje žiakovi prostredníctvom sústavnej aktívnej interpretácie, poprípade vlastnej tvorby a prostredníctvom osvojenia si základných a potrebných vedomostí získaných z oblasti hudobnej teórie, využívať hudbu ako prostriedok vzájomnej komunikácie i osobnej umeleckej výpovede.
Vzdelávací obsah odboru pozostáva z individuálnej interpretácie a tvorba, skupinovej interpretácie a hudobnej teórie.
V oblasti individuálnej interpretácie a tvorby si žiak osvojí hru na nástroji, spev, prípadne hudobnú kompozičnú techniku. Žiak najprv získa elementárne hudobné návyky a zručnosti a následne ich rozvíja nielen ako sólista, ale aj ako spoluhráč v komornej alebo súborovej hre alebo v zborovom speve. Neskôr môže uplatniť získané znalosti a vlastný talent v oblasti improvizácie alebo kompozície. V oblasti hudobnej teórie si žiak osvojí hudobné názvoslovie, zoznámi sa s hudobnými dejinami a s hudobnými nástrojmi. Ako poslucháč koncertov alebo hudobných zvukových záznamov vníma množstvo podnetov v oblasti interpretácie, hudobných štýlov, žánrov a foriem, ktoré ho kultivujú do podoby hudobne vzdelaného človeka.

Škola organizuje v rámci hudobného odboru každoročne množstvo verejných a interných koncertov, ktoré sa tešia veľkému záujmu verejnosti a žiaci svojim vystúpením obohacujú aj mnohé iné podujatia - výstavy, vernisáže, prehliadky, festivaly, workshopy...

V programe bezplatnej hudobnej prípravy prispieva škola aj k výchove detí predškolského veku v materských školách.

Swingless jazz ensamble

 • študentský jazzový orchester zložený zo študentov SZUš Heleny Madariovej v Nitre a konzervatórií
 • orchester hrá štandardný jazzový repertoár doplnený o skladby latinsko-amerických rytmov, muzikálové skladby a rockové skladby
 • vznikol v septembri 1999
 • v súčastnosti sa nachádza pri Súkromnej základnej umeleckej škole Heleny Madariovej v Nitre
 • hráva pri rôznych príležitostiach akými sú recepcie, plesy, svatby, narodeninové oslavy ako aj pravidelné koncerty v rôznych reštauračnych a kaviarenských zariadeniach
 • kvalitná jazzová hudba v bigbandovom prevedení spríjemní akúkoľvek príležitosť, na ktorú si len môžete spomenúť
 • v prípade vášho záujmu o našu hudbu skontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • ak však máte záujem vy alebo niekto z vašich blízkych v tomto bigbande hrať, zkontaktujte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Hudobný odbor:

 • Hra na klavíri 
 • Hra na organe
 • Hra na cimbale
 • Hra na husliach 
 • Hra na viole 
 • Hra na violončele 
 • Hra na kontrabase 
 • Hra na flaute 
 • Hra na trúbke 
 • Hra na saxofóne 
 • Hra na gitare 
 • Hra na bicích nástrojoch 
 • Hra na keyboarde 
 • Hra na akordeóne
 • Hra v jazzovo-swingovom orchestri Swingless jazz ansamble 
 • Spev 

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


Budapešť028
Variacie na temu Vianočne pohľadnice 25

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre