Výtvarné práce detí

Pri práci s deťmi pracujem s neuveriteľnou detskou energiou, ktorá je výhodou pri spontánnosti, naštartovaní a kreativite. Je však tiež náročná v citlivom usmerňovaní a rozvíjaní inšpirácií. Pracujeme s predlohami - knihami ako kresliť zvieratá a ľudí. Deti veľmi radi pracujú s hlinou, radi točia na kruhu, keď im ustálim a vycentrujem hlinu. Keďže k práci s deťmi sa snažím pristupovať individuálne, je to často ako v úli, z tej práce je potom dobrý pocit spolupatričnosti a vzájomnej inšpirácie. Pracujeme tiež s linorytom a s počítačovou grafikou. V lete robím týždenný kurz pre deti, kde môžeme pracovať aj vonku s náročnejšími materiálmi - syntetickými farbami, polystyrénom, zváraním železa, ohňom... Práca s deťmi je pre mňa vždy radostnou skúsenosťou.

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


Vianočny koncert 2017 44
Variacie na temu Vianočne pohľadnice 16

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre