Výstavy v spolupráci
so Združením výtvarníkov Sv. Lukáša

Združenie výtvarníkov sv. Lukáša vzniklo v roku 1996 z podnetu viacerých výtvarníkov, hlásiacich sa ku kresťanským hodnotám, tvoriacich v slobodných podmienkach demokratickej spoločnosti. Potreba vyjadrovať sa výtvarnými prostriedkami k životu okolo nás v jeho pestrých prejavoch viedla k pravidelným výstavám. Združenie prešlo mnohými obdobiami a nakoniec sa vyprofilovalo do možno najzákladnejšej potreby: pokiaľ je to možné, vystavovať každý rok, osloviť nových tvorivých výtvarníkov, ktorí sú ochotní sa podieľať na našej výstave.

Po smrti otca, Ľudovíta Bebjaka, som prevzal zodpovednosť za výstavy ako kurátor. Cítim potrebu, aj s ohľadom na moju učiteľskú činnosť na SZUŠ Heleny Madariovej, odovzdávať ďalej skúsenosti žiakom a motivovať ich k účasti na výstavách. Myslím, že umenie je otázkou komunikácie a škola je priestorom pre formovanie myšlienok, postojov a presvedčení. Táto stránka by mala slúžiť k propagácii tohto úsilia.

Práce žiakov SZUŠ Heleny Madariovej - dospelých aj detí - sú každoročne súčasťou výstavy Združenia výtvarníkov Sv. Lukáša, ktorá sa koná v jesennom období v Ponitrianskom múzeu s podporou jeho riaditeľa, pána Števka.

Pavol Bebjak
Pozrite si tiež tvorbu Ľudovíta Bebjaka: Ľudia, tváre, postavy | Krajinky a zátišia | Sakrálne motívy

Text k výstave Silný chlap 2012

Poprchá, dorážame do cieľa. Briezky, učupené drevené domčeky dávajú tušiť, že sme ďaleko, v cudzej zemi - vo východnom Poľsku, blízko ukrajinskej hranice. Na polceste medzi Sanokom a Přemyslom. V TyravaVoložka. Dosť utrmácaní z cesty vychádzame z auta. Marián natešený z pripravovaného stretnutia s ikonou poľského povojnového údelu - Bohušom Ivanom. Všade samé drevorezby, vonku veľké nahrubo opracované kmene stromov. Postavy typicky štylizované do valcovej formy pňa. Je tu celý panteón poľskej histórie, najčastejšie spodobnený Ján Pavol II. Som trochu zmatený, trochu znechutený. Toľká cesta, šoférovanie po poľských vytlčených a zle označených cestách -človeka to dosť unavý. Nové prostredie, jazyk, atmosféra však dáva niečo tušiť. Bohuš v prítmí útulného domu - ateliéru - začne opisovať svoje diela - od generála Pieseckého, Sikorského, osobne prežitého gulagu,Solidárnošči až po Jána Pavla. Opakuje to asi trikrát, cykly sa zvačša opakujú. Marián je spokojný. Idem sa radšej nadýchať čerstvého vzduchu von, prechádzam sa po záhrade. Stále mrholí. Obdivujem veľké pne, obdivujem nápaditosť prepojenia bútľavých kmeňov s fantáziou človeka, ktorý veľkú časť života strávil v lese, ďaleko na Sibíri a teraz žije opať obklopený horami. Najviac ma osloví mužík držiaci kmeň stromu. Neskor sa pýtam Bohuša na sochu. Pousmeje sa: To je silný muž - vytrháva strom aj s koreňmi. Prekvapený, sa pousmejem aj ja. Je v tom niečo ľudové, vtipné, niečo však živelné a divoké. Únava z cesty opadá, fantázia začína pracovať: tajga, boj o prežitie, osud obyčajného človeka, ľudská viera ako jediné skutočné platidlo, nedovera vo všetko oficiálne.
Vraciame sa spať do Humenného, na malebné východné Slovensko, duch tajgy ale vo mne zanechal trvalú stopu.


Text k výstave Pokus Omyl 2013

Systém pokus-omyl odmieta ustavičné potvrdzovanie prvotného plánu, zahráva sa z jeho presahovaním a obmieňaním. K tomuto dobrodružstvu napomáha poznanie rôznych techník, ktoré vrstvením zahmlievajú prvotný impulz. Jeho vyvažovaním kontrastnými vrstvami ho ale paradoxne umocňujú. Toto vrstvenie môže viesť až do slepej uličky nejasností, nesúrodosti, kedy pokus vedie zdanlivo iba k omylom. Tu nastupuje komunikácia. Nastolené otázky spôsobené nespokojnosťou vedú ku kolektívnemu hľadaniu východísk. Dochádza k ústupu od prvotných ideí a príklonu k zaujímavým novým riešeniam, ktoré sú často dosť znepokojujúce. Znepokojenie je pre tvorivého človeka často príťažlivejšie ako istoty vedúce k spokojnosti.
Výstava Pokus - omyl prináša náznak otázok, porovnávanie východísk z rôznych uhlov pohľadu. Tieto prekrytý vytvárajú napätie, uvoľnením ktorého dochádza k zmiereniu.

Kontakty školy

tel.: 037/652 35 18
mobil: 0905 831 505
mail: info@konzervatoriumnitra.sk

>> zobraziť všetky kontakty

Z fotogalérie


vystava integruj nie derivuj sa 06
Chramovy Veľkonočny koncert 2008 1

Konzervatórium v Nitre

Súkromné konzervatórium v Nitre