MESAČNÝ  PLÁN - MÁJ 2012

Ut

1.

Štátny sviatok / škola otvorená od 9:00 - 13:00 - zodp. Madariová

Skúška ohňom - neverejná generálka / 9:00 Š1 -  zodp. Oravec                                                                                                               

St

2.

 

Št

3.

Porada umeleckej rady / 8:00

A. Miller : Skúška ohňom - verejná generálka / 10:00 Štúdio 4D - zúčastnia sa všetci študenti SK a pedagógovia kolektívnych predmetov, vyučujúci v dopoludňajších hodinách - zodp. Gubišová

Koncert komornej hudby - študenti konzervatória a SZUŠ H. Madariovej / 17:00 H1- zodp. Sláviková

Pi

4.

A. Miller : Skúška ohňom - I. premiéra / 19:00 Štúdio 4D

So

5.

A. Miller : Skúška ohňom - II. premiéra / 19:00 Štúdio 4D

Muzikálová hviezda 2012 -  divadelná sála Novej scény Bratislava / zúčastní sa P. Földeši II.B , korep. Ferienčíková - zodp. Hyža                                                                                    

Ne

6.

A. Miller : Skúška ohňom / 19:00 Štúdio 4D

- predstavenie pre verejnosť - vstupné 3€, študenti a dôchodcovia 1€

Po

7.

Vyučovanie podľa rozvrhu

Ut

8.

Štátny sviatok / škola otvorená od 9:00 - 13:00 - zodp. Madariová

náhradné vyučovanie II.B JPO / 10:00 Š1 - zodp. Hlavatý

St

9.

Medzinárodný hudobný veľtrh Music Expo - Svet hudby / 12:00 - 22:00 Národné osvetové centrum Bratislava - s programom sa zúčastnia študenti odboru Tanec, HDU, Hudba - zodp. Nagyová

Št

10.

Pedagogická rada -  maturitné ročníky/ 13:00

Interný koncert / 15:30 H1 - zodp. Pacovský

Pi

11.

 

So

12.

 

Ne

13.

 

Po

14.

 

Ut

15.

 

St

16.

Maturita - TANEC - Praktická časť odbornej zložky maturít    / 9:30  VBS

- vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová

Št

17.

Maturita - HUDBA,SPEV - Praktická časť odbornej zložky maturít   / 9:00 H1

- vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová                                                          

Pi

18.

Maturita - HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - Praktická časť odbornej zložky maturít   / 9:00 Š1

- vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová                                                                    

So

19.

 

Ne

20.

 

Po

21.

Maturanti - Akademický týždeň

Ut

22.

Maturanti - Akademický týždeňA. Miller : Skúška ohňom /10:00 Štúdio 4D  - predstavenie pre stredné školy / vstupné 1€                

St

23.

Maturanti - Akademický týždeň

A. Miller : Skúška ohňom /10:00 Štúdio 4D  - predstavenie pre stredné školy / vstupné 1€                                                                                                                                            

Št

24.

Maturanti - Akademický týždeň

Pi

25.

Maturanti - Akademický týždeň

So

26.

 

Ne

27.

 

Po

28.

Vystúpenie pre MsÚ Nitra / 16:45 - zúčastnia sa všetci študenti 3.A. odboru Tanec a študenti 2.B HDU - P. Földeši, M. Belianský, M. Liptáková / program pripravili: Krausová, Hyža - zodp. Sláviková

Ut

29.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 hlavná budova školy  vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová

Historický šerm - kurz / 9:00 - 13:00 Murániho 34 - zúčastnia sa študenti 3. 5. a 6. roč. HDU - zodp. Musil

St

30.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 hlavná budova školy  vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová

Historický šerm - kurz / 9:00 - 13:00 Murániho 34 - zúčastnia sa študenti 3. 5. a 6. roč. HDU - zodp. Musil

Absolventský koncert - L. Žitnayová - HDU spev / 18:00 H1 - zodp. Pacovská

Št

31.

A. Miller : Skúška ohňom /10:00 Štúdio 4D  - predstavenie pre stredné školy  / vstupné 1€

Historický šerm - kurz / 9:00 - 13:00 Murániho 34 - zúčastnia sa študenti 3. 5. a 6. roč. HDU - zodp. Musil