MESAČNÝ  PLÁN – JÚN 2012

Pi

1.

Herecké sústredenie I.B HDU/ Návojovcezodp. Matuščin

So

2.

Herecké sústredenie I.B HDU/ Návojovcezodp. Matuščin

Ne

3.

Herecké sústredenie I.B HDU/ Návojovcezodp. Matuščin

Po

4.

Komisionálne skúšky Tanec - MTA / od 9:00  VBS – I.-III. roč. - skúšobná komisia :Frindt, Bohuš, Šimčáková

Komisionálne skúšky HDU – tanec, step / 11:00  VBS – II.B a VI. roč. - skúšobná komisia: Šimčáková, Plajdičko, Bohuš

Ut

5.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 10:00 H1 – zodp. Gubišová

St

6.

Komisionálne skúšky Tanec – TSP, CHTA / od 15:00 VBS – II.- III. roč. Tanec – skúšobná komisia: Skybová, Plíhalová, Jurík

Koncert pedagógov / 18:00 H1 – zodp. Sláviková

Št

7.

Porada Umeleckej rady / 8:00

Komisionálne skúšky Spev - POV/ 12:15 P – I.- III. roč. Spev – skúšobná komisia: Pacovská, Frindt, Záhumenská

Pi

8.

Absolventský koncert  V. Cibula – Hra na husliach / 17:30 H1 – zodp. Madari

So

9.

Podujatie Nitrianskej komunitnej nadácie- Nitra Klokočina 17:00 /  orchester Collegium cantorum zodp. Madari

Ne

10.

 

Po

11.

Komisionálne skúšky HDU - spev/ od 9:00 H1 – skúšobné komisie podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Ut

12.

Komisionálne skúšky HDU - spev/ od 9:00 H1 – skúšobné komisie podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Komisionálne skúšky Tanec - MTA /  15:00 VBS – V. roč. Tanec – skúšobná komisia: Madariová, Frindt, Bohuš

St

13.

Komisionálne skúšky Tanec - KTA / od 8:00 Š2 – I. - V. roč. Tanec – skúšobná komisia: Plíhalová, Skybová, Šimčáková, Saxová

Komisionálne skúšky Hudba - gitara / 10:30 H1 – skúšobná komisia: Madari, Ondrejčák, Ralík

Gitarový koncert / 16:30 H1 – zodp. Ondrejčák

Št

14.

Komisionálne skúšky Tanec - ĽTA / od 8:00 VBS –I. -V. roč. Tanec – skúšobná komisia: Skybová, Krausová, Šimčáková

Komisionálne skúšky HDU – UPR / 13:15 Š3 – III.B-  skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Matuščin

Absolventský koncert – F. Jakubec VI. roč. HDU spev / 17:00 H1 – zodp. Gráf

Pi

15.

Teoretické absolventské skúšky – VI. roč. HDU, Tanec, Hudba / od 9:00 H1 – zodp. Gubišová, Sláviková

Komisionálne skúšky HDU – tanec / od 8:00  VBS  I. roč. skúšobná komisia: Madariová, Lasicová, Matuščin

Komisionálne skúšky HKP – povinný klavír / 10:00 H18 - skúšobná komisia: Gončarová, Dolgoruká, Spišáková, Kňažíková, Mikuláš

So

16.

 

Ne

17.

Nedeľné matiné – Synagóga 10:30 /  orchester Collegium cantorum zodp. Madari

Po

18.

Komisionálne skúšky HDU – HET,JAR  II.B – 9:00 Š1/ I.B 14:00 P – skúšobné komisie podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Ut

19.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre odbor TANEC, HDU, HUDBA,SPEV  – 9:00 hlavná budova Krčméryho 2- zodp. Madariová

Komisionálne skúšky HDU – JPO  II.B – 10:00 Š1– skúšobná komisia podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Komisionálne skúšky HDU – HET,JAR  III.B – 11:30 Š1/ UPR II.B – 14:00 Š3 – skúšobné komisie podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Koncert HDU – spev / 19:00 Š1 – zodp. Hyža

St

20.

Komisionálne skúšky Hudba, Spev / od 8:30 H1 – skúšobné komisie podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Komisionálne skúšky HDU – JPO / 10:00 Š1 I.B – skúšobná komisia podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Komisionálne skúšky HDU – HET, UPR  /16:25 Š1 V. roč. – skúšobná komisia podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Št

21.

PRIESTOR PRE TALENT  - medzinárodný festival tanca v Nitre – zodp. Frindt, Miklášová

Pi

22.

PRIESTOR PRE TALENT  - medzinárodný festival tanca v Nitre – zodp. Frindt, Miklášová

Komisionálne skúšky HDU – tanec /  8:00 P  III. roč. skúšobná komisia: Madariová, Lasicová, Musil

So

23.

 

Ne

24.

OČAP – branné cvičenie Horné Dubové III.A,B. roč./ zodp. Gubišová, Musil

Po

25.

OČAP – branné cvičenie Horné Dubové III.A,B. roč./ zodp. Gubišová, Musil

Ut

26.

Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok šk. roka 2011/2012 – 13:00 H21- zodp. Gubišová

St

27.

OČAP – branné cvičenie I. – III. A,B. roč. / 9:00 areál Krčméryho 2 - zodp. Brázdilová

A.Miller : Skúška ohňom/ 10:00, 19:00 Štúdio 4D - vstupné 1

Št

28.

Odovzdávanie učebníc / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

A.Miller: Skúška ohňom/ 10:00, 19:00 Štúdio 4D - vstupné 1

Pi

29.

Vydávanie vysvedčení - zodp. triedni pedagógovia