MESAČNÝ  PLÁN – December 2012

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

 

Ut

4.

 

St

5.

Triedny koncert J. Hittnerovej a V. Ondrejčáka / 15:00 H1

DAB – Prefíkaná vdova 17:00 – rezervovaných 50 vstupeniek pre Súkromné konzervatórium

 

Št

6.

Mikuláš v OC Mlyny -  v úlohách Mikulášov účinkujú študenti HDU/  10:00 -18:00 –zodp. Sláviková

II. Interný koncert SZUŠ  - Mikulášsky   /17:00 H1 - zodp. Nagyová

Pi

7.

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ – 18:00 Spojená škola, ul. B. Slančíkovej / zodp. Musil, Gubišová

So

8.

BENIAKOVE CHYNORANY – celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie / zúčastní sa M. Liptáková III.B – zodp. Ryníková

Ne

9.

 

Po

10.

ŠTÚDIO 4D – Divadelné pondelky  – predstavenia pre školy a verejnosť

Ľ. Podjavorinská : Čin čin

Účinkujú študenti II.B - zodp. Matuščin  o 10:00, 14:00, 18:00/ vstupné 1   

Ut

11.

 

St

12.

Prehrávky– povinný klavír / 10:00 H1 ( aj skúšky z HKP) – zodp. Sláviková

III. Interný koncert SZUŠ /  17:00 H1 - zodp. Kubicová

Št

13.

Interný koncert SK/ 13:15 H1 – zodp. Pacovský

Pi

14.

Umelecký program pre KŠÚ Nitra/ 9:30 Gymnázium Párovská – zúčastnia sa študenti odboru Hudba, Spev – zodp. Madariová

So

15.

SZUŠ Triedny koncert žiakov I. Gončarovej / 14:00 H1

Ne

16.

Vstúpenie komorného orchestra Súkromného konzervatória – H. Lefantovce / 15:00, zodp. Madari

Program študentov Súkromného konzervatória – 17:00 OC Mlyny /pripravili: Hittnerová, Šubert, Gráf, Nagyová, Ryníková, Plíhalová, Hajsterová, Obola, Smolinský, Ondrejčák - zodp. Sláviková

Po

17.

Chrámový koncert – Kostol Nanebovzatia Panny Márie Kalvária / 19:00 – zodp. Madari. Plšeková, Lukáčová

Ut

18.

Komisionálne skúšky  I. polrok:

KTA 2. ročník 8:00 – 9:30 / skúšobná komisia: Madariová, Skybová, Plajdičko

KTA 3. ročník 9:45 -11:15 / skúšobná komisia: Madariová, Skybová, Plajdičko

SZUŠ Triedny koncert žiakov M. Lukáčovej / 17:00 H1

Vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej  / 17:00  Štúdio 4D – zodp. Madariová, Chudá

St

19.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – prezentácia 9:00 Krčméryho 2 / zodp. Madariová, Umelecká rada

Komisionálne skúšky  I. polrok:

KTA 1. ročník  12:15 – 13:00   / skúšobná komisia: Skybová, Plajdičko, Šimčáková

KTA 4.ročník 13:30 – 15:00 / skúšobná komisia:  Skybová, Plajdičko, Šimčáková

Št

20.

Porada Umeleckej rady 9:30

DAB Nitra - predstavenie DNA /11:00 – rezervovaných 50 vstupeniek pre Súkromné konzervatórium

Skrátené vyučovanie do 13:00

Vianočné posedenie všetkých pedagógov Súkromného konzervatória a SZUŠ H. Madariovej/ 14:00 H18

Pi

21.

Riaditeľské voľno

ŠTÚDIO 4D

Aristofanes: LYSISTRATA 

Účinkujú študenti IV.B - zodp. Musil  o 15:00 – predstavenie pre verejnosť

So

22.

 

Ne

23.

 

Po

24.

Zimné prázdniny

Ut

25.

Zimné prázdniny

St

26.

Zimné prázdniny

Št

27.

Zimné prázdniny

Pi

28.

Zimné prázdniny

So

29.

 

Ne

30.

 

Po

31.

Zimné prázdniny