MESAČNÝ  PLÁN – December 2018

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

Porada Umeleckej rady / 12:30

Ut

4.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Tanec

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Štrbák Pandiová

St

5.

Školenie GDPR  / 9:00 H1- zúčastnia sa všetci pedagógovia konzervatória a SZUŠ

Prednáška a premietanie filmu o dôvodoch migrácie ľudí/9:00 H4, H21  zúčastnia sa všetci žiaci školy, zodp. Gerboc

Vianočný koncert – 9.30 Fakultná nemocnice Nitra - onkológia

10.30 zariadenie pre seniorov Zlatý vek

umelecký program HDU- Luprichová ,Pripadová - zodp. Vašinová, Kutnár

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Šufliarsky

Št

6.

Predstavenie pre základné školy: Trenčín ?

IV. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Sláviková

III. Interný koncert SZUŠ - Mikulášsky / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Adventné Mlyny  – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Štrbák Pandiová

Pi

7.

 

So

8.

 

Ne

9.

 

Po

10.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Hudba

Vianočné koncerty pre seniorov:

DSS Viničky /9:30 

DSS Borinka /10.30

umelecký program odboru Spev:  Supeková, Haladiková, Lieskovská, Krchová, zodp. Vašinová,Kisjakab

Ut

11.

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Majerová

Adventný koncert a výstava prác žiakov SZUŠ Heleny Madariovej / 18:00 Nitrianska Synagóga, zodp. Sláviková

St

12.

Komisionálne skúšky:

TANEC – KTA II.-III.A / 8:00 Š2  skúšobná komisia: Skybová, Strihová, Dragonidesová

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Šufliarsky

Št

13.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Hudobno- dramatické umenie

Komisionálne skúšky:

TANEC – KTA IV.A / 8:00 Š2  skúšobná komisia: Dragonidesová, Skybová, Strihová

KTA V.-VI.A / 9:45 Š2  skúšobná komisia: Dragonidesová, Skybová, Strihová

KTA I.A / 14:15 P  skúšobná komisia: Strihová, Dragonidesová, Skybová

HDU spev 1.-3.ročník / 10:00 H1 skúšobná komisia: vyuč. pedagógovia

ADVENTNÝ KONCERT žiakov Súkromného konzervatória v Nitre/ 17:00 Župný dom

účinkujú žiaci odboru Hudba, Spev  zodp. Sláviková

Adventné Mlyny -koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Nagyová

Pi

14.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Spev

So

15.

Tanečný workshop – Joe Alegado  ? VBS

 

Sústredenie IV.B / Štúdio 4D, zodp. Fratrič ?

Ne

16.

Tanečný workshop – Joe Alegado  ? VBS

 

Sústredenie IV.B / Štúdio 4D, zodp. Fratrič ?

Po

17.

Komisionálne skúšky:

SPEV všetky ročníky / 11:30 H18  skúšobná komisia: vyuč. pedagógovia

SPEV – ZHE,OHE všetky ročníky / 17:30 H18  skúšobná komisia: Šufliarsky, Janiga, Kropáčková, Vašinová

V. Interný koncert HDU – spev / 10:00 koncertná sála školy, zodp. I. Štrbák Pandiová

ADVENTNÝ KONCERT žiakov Súkromného konzervatória v Nitre / 17:00 Nitrianska Synagóga,  zodp.Pacovský

Vianočné tanečné predstavenie žiakov SZUŠ H. Madariovej / 17:30, 18:30 Štúdio 4D, zodp. Bacskorová, Vachtlová

Ut

18.

Komisionálne skúšky:

HDU spev 4.-6.ročník / 11:00 H1 skúšobná komisia: vyuč. pedagógovia

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Majerová

TANEČNÝ KONCERT žiakov Súkromného konzervatória v Nitre/ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Skybová

St

19.

Komisionálne skúšky:

TANEC –  MTA V. - VI. roč. 8:00 Š2  skúšobná komisia: Krausová, Hubinská, Skybová

MTA II.A - III.A / 9:15 Š2 skúšobná komisia: Hubinská, Krausová, Skybová

MTA IV.A/ 10:30 Š2 skúšobná komisia: Hubinská, Krausová, Skybová

MTA I.A / 11:45 Š2 skúšobná komisia: Krausová, Hubinská, Skybová

Vianočné koncerty:

DSS Nitrava / 10:30

DETSKÝ DOMOV/ 14:00

umelecký program HDU, SPEV:  Luprichová, Prípadová, Supeková, Haladiková, Lieskovská

zodp. Vašinová, Kutnár, Kisjakab

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Vašinová, Graf

Št

20.

Komisionálne skúšky:

TANEC - CHTA II.A - III.A / 10:00 VBS skúšobná komisia: Borko, Skybová, Strihová

TSP II.A - III.A - IV.A  / 11:00 VBS skúšobná komisia: Borko, Skybová, Strihová

Všetky odbory – klavírne prehrávky HKP/ 9:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Skrátené vyučovanie do 13:00

Vianočné posedenie pedagógov Súkromného konzervatória a SZUŠ H. Madariovej / 14:00 H21

Adventné Mlyny – koledy v podaní žiakov HDU/ 16:00 zodp. Graf

Pi

21.

Riaditeľské voľno

So

22.

 

Ne

23.

 

Po

24.

Vianočné prázdniny

Ut

25.

Vianočné prázdniny

St

26.

Vianočné prázdniny

Št

27.

Vianočné prázdniny

Pi

28.

Vianočné prázdniny

So

29.

 

Ne

30.

 

Po

31.

Vianočné prázdniny