MESAČNÝ  PLÁN –December 2017

Pi

1.

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Maľová 

Stužková slávnosť  – 18:00 Spojená škola, ul. B. Slančíkovej / zodp. Gubišová

So

2.

 

Ne

3.

 

Po

4.

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Vašinová 

Spevácky koncert žiakov V. Nagyovej - SZUŠ H. Madariovej / 19:00 kaviareň Rosetta

Ut

5.

Adventné Mlyny / OC Mlyny  16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. V. Nagyová

St

6.

Porada Umeleckej rady/ 13:00

Adventné Mlyny / OC Mlyny  16:00 účinkujú žiaci odboru Tanec/ ped. Ivan

III. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála

Spevácky koncert žiakov V. Nagyovej - SZUŠ H. Madariovej / 19:00 kaviareň kaviareň Rosetta

Št

7.

II. termín Dňa otvorených dverí /od 9:00, zodp. UR

IV. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Gráf

Spevácky koncert žiakov V. Nagyovej - SZUŠ H. Madariovej / 19:00 kaviareň Rosetta

Pi

8.

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Gráf 

So

9.

 

Ne

10.

 

Po

11.

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Vašinová  

Ut

12.

Psota na Slovensku 2017 / projekt Divadla Pôtoň v Bátovciach, zúčastnia sa vybraní žiaci odboru HDU, zodp. Musil

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Maľová 

IV. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála

Spevácky koncert žiakov V. Nagyovej – Súkromné konzervatórium Nitra/ 19:00 kaviareň Rosetta

St

13.

Komisionálne skúšky:

Tanec – KTA II.- IV. roč. /9:00 Š2 skúšobná komisia: Skybová, Dragonidesová, Macháčová,

Adventné Mlyny / OC Mlyny  16:00 účinkujú žiaci HDU – spev, ped. Štrbák Pandiová 

Adventný koncert a výstava prác žiakov SZUŠ Heleny Madariovej / 18:00 Synagóga, zodp. Sláviková

Št

14.

IV. Interný koncert HDU spev / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Maľová

V. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Šufliarsky 

Pi

15.

 

So

16.

 

Ne

17.

 

Po

18.

Adventné Mlyny / OC Mlyny  16:00 účinkujú žiaci odboru Tanec/ ped. Ivan

ADVENTNÝ KONCERT žiakov Súkromného konzervatória v Nitre/ 18:00 Župný dom

účinkujú žiaci odboru Hudba, Spev  zodp. Sláviková

Ut

19.

Komisionálne skúšky:

HDU – spev /10:00 rôzne ročníky, skúšobná komisia: vyuč. pedagógovia

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci HDU – spev/ ped. Majerová

Vianočný tanečný koncert / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Ivan

St

20.

Komisionálne skúšky:

Tanec KTA, ĽTA, MTA -  V.-VI. roč. / 9:00 VBS  skúšobná komisia: Ivan, Macháčová, Mimakiová

Adventné Mlyny / OC Mlyny  16:00 účinkujú žiaci odboru Tanec/ ped. Ivan

Vianočný klavírny koncert žiakov M. Pacovského Súkromné konzervatórium / 18:00 Ponitrianske múzeum

Vianočný spevácky koncert žiakov V. Nagyovej SZUŠ H. Madariovej / 18:00, koncertná sála Krčméryho 2

Št

21.

Komisionálne skúšky:

všetky odbory – klavírne prehrávky HKP/ 10:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Skrátené vyučovanie do 13:00

Vianočné posedenie pedagógov Súkromného konzervatória a SZUŠ H. Madariovej / 14:00 H2

Adventné Mlyny / OC Mlyny  16:00 účinkuje Dychové kvinteto – plechové /ped. Smolinský

Pi

22.

Riaditeľské voľno

Adventné Mlyny / OC Mlyny 16:00 účinkujú žiaci tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej

zodp. Vachtlová, Otrasová, Bacskorová

So

23.

 

Ne

24.

 

Po

25.

Vianočné prázdniny

Ut.

26.

Vianočné prázdniny

St.

27.

Vianočné prázdniny

Št.

28.

Vianočné prázdniny

Pi

29.

Vianočné prázdniny

So

30.

 

Ne

31.