MESAČNÝ  PLÁN – December 2016

Št

1.

IV. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Nagyová ( výber na verejný Adventný koncert 7.12.)

 

Pi

2.

Adventné vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ Heleny Madariovej / 16:00 OC Galéria Mlyny, zodp. Vachtlová, Otrasová, Bacskorová

Stužková slávnosť  – 18:00 Spojená škola, ul. B. Slančíkovej / zodp. Kubicskó, Musil

 

So

3.

 

 

Ne

4.

 

 

Po

5.

Porada Umeleckej rady/ 13:00

Ut

6.

Komisionálne skúšky:

8:30 Š2 – KTA III.A/  skúšobná komisia:  Skybová,  Macháčová, Dragonidesová

10:00 Š2 – KTA I.A/  skúšobná komisia:  Skybová,  Macháčová, Dragonidesová

II. Interný koncert HDU – spev / 11:00 H1, zodp. Nagyová

 

St

7.

II. termín Dňa otvorených dverí /od 9:00, zodp. UR

Vystúpenie na podujatí Zväzu zdravotne postihnutých / 17:00  evanjelický chrám, umelecký program odbor HDU a SZUŠ H. Madariovej – zodp. Lechmanová, Nagyová, Lukšicová

Adventný koncert a výstava prác žiakov SZUŠ Heleny Madariovej / 18:00 Synagóga, zodp. Sláviková

 

Št

8.

III. Interný koncert HDU – spev / 11:00 H1, zodp. Nagyová

IV. Interný koncert SK / 13:30 H1, zodp. Sláviková

 

Pi

9.

Adventné vystúpenie  Dychového  orchestra  SZUŠ H.Madariovej / 16:00 OC Galéria Mlyny, zodp. Štourač

 

So

10.

Koncert M. Oravcovej a P. Hasarovej / 15:00 koncertná sála, zodp. Nagyová

 

Ne

11.

Večer známych melódií - účinkujú žiaci herectva Súkromného konzervatória v Nitre a žiaci SZUŠ Heleny Madariovej / 16:00 OC Galéria Mlyny, zodp. Nagyová, Lechmanová, Maľová
 

Po

12.

Komisionálne skúšky:

8:30 VBS   – ĽTA II.A / skúšobná komisia:  Ivan, Skybová,  Madariová

10:00 VBS – ĽTA I.A / skúšobná komisia:  Ivan, Skybová, Madariová

12:00 VBS – ĽTA IV.A /skúšobná komisia:  Ivan, Skybová, Madariová

13:00 VBS – ĽTA III.A / skúšobná komisia:  Ivan, Skybová, Madariová

IV. Interný koncert HDU – spev / 11:00 H1, zodp. Nagyová

 

Ut

13.

Komisionálne skúšky:

10:00 H1 – SPN / skúšobná komisia:  všetci ped. SPN

12:30 VBS   – ĽTA V. – VI.A / skúšobná komisia:  Ivan, Dragonidesová, Madariová

V. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Spišáková

 

St.

14.

Komisionálne skúšky:

8:00 VBS – KTA V. – VI. A/  skúšobná komisia:  Nezvalová, Mimakiová, Dragonidesová

9:00 VBS – MTA V.-VI.A / skúšobná komisia:  Nezvalová, Mimakiová, Dragonidesová

13:00 Š2 – MTA IV.A/  skúšobná komisia: Mimakiová, Skybová, Dragonidesová

 

Št

15.

Klavírne prehrávky – obligátny klavír s klasifikáciou za I. polrok

-  10:00 koncertná sála, skúšobná komisia: všetci ped. HKP

V. Interný koncert SK / 13:30 H1, zodp. Sláviková

Tanečný koncert / 18:00 Štúdio 4D – účinkujú žiaci Súkromného konzervatória, zodp. Mimakiová

ST

16.

 

 

So

17.

Triedny koncert žiakov M. Pacovského / koncertná sála 17:00

 

Ne

18.

Swingless Junior Jazz Band  - jazzový orchester  SZUŠ Heleny Madariovej / 16:00 OC Galéria Mlyny, zodp. Štourač
SZUŠ - Triedny koncert žiakov I. Gončarovej a V. Nagyovej / koncertná sála 17:00
 

Po

19.

ADVENTNÝ KONCERT žiakov Súkromného konzervatória / 18:00 Župný dom, účinkujú žiaci odboru Hudba, Spev , HDU zodp. Sláviková

 

Ut

20.

Zájazd do Vianočnej Viedne / odchod 7:00 Krčméryho 2

 

ST

21.

Komisionálne skúšky:

9:30 P – KTA II.A/  skúšobná komisia: Dragonidesová, Skybová, Mimakiová

10:00 Š1   – HET II.B / skúšobná komisia:  Musil,, Matuščin, Oszlík, Frátrič

Vianočné posedenie pedagógov Súkromného konzervatória a SZUŠ H. Madariovej / 15:00 H2

 

Št

22.

Komisionálne skúšky:

12:30 Š1 – TAN II.-V.- VI.B / skúšobná komisia: Krausová, Mimakiová, Skybová

13:00 Š1 – TAN MTA IV.B / skúšobná komisia: Krausová, Mimakiová,Skybová

 

Pi

23.

Vianočné prázdniny

So

24.

 

Ne

25.

 

Po

26.

Vianočné prázdniny

Ut

27.

Vianočné prázdniny

St

28.

Vianočné prázdniny

Št

29.

Vianočné prázdniny

Pi

30.

Vianočné prázdniny

So

31.