MESAČNÝ  PLÁN –December 2015

Ut

1.

Vystúpenia v OC Galéria Mlyny / denne o 16:00 v termíne od 27.11. do 22.12 – účinkujú žiaci odboru HDU, HUDBA zodp. pedagógovia podľa rozpisu

St

2.

 

Št

3.

Interný koncert SZUŠ/ 17:00 koncertná sála, zodp. Kristiník

Pi

4.

Stužková slávnosť  – 18:00 Spojená škola, ul. B. Slančíkovej / zodp. Kubicskó, Mikuláš

So

5.

Vianočné mestečko Bratislava / 16:00 Miletičova ul., účinkujú žiaci odboru Tanec III. -V. roč., K. Bielická – spev,

zodp. Šimuneková, Lechmanová

Mikulášsky program -   Van Aarsen Lužianky /16:00 účinkujú: M. Liptáková, T. Mináriková, zod. Sláviková

Ne

6.

 

Po

7.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Ut

8.

Komisionálne skúšky:

8:00 Š2 – KTA II.A / skúšobná komisia: Skybová, Macháčová, Šimuneková

9:45 Š2 – KTA I.A / skúšobná komisia: Skybová, Macháčová, Madariová

Triedny koncert žiakov hry na bicích nástrojoch / 11:00 H1, zodp. Gergely

ADVENTNÝ KONCERT SZUŠ H. MADARIOVEJ / 17:00 Župný dom, zodp. Sláviková

St

9.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ / 9:00, zodp. UR

Vystúpenie na podujatí Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja / 17:00  evanjelický chrám, umelecký program odbor Hudba a HDU – zodp. Prievozník, Madari, Ralík, Nagyová

Št

10.

Komisionálne skúšky:

11:00 H1 – SPN I.-VI.B / skúšobná komisia: všetci ped. SPN

11:30 VBS – KTA III.A / skúšobná komisia: Macháčová, Skybová, Šimuneková

13:30 VBS – KTA V,.VI. / skúšobná komisia: Macháčová, Mimakiová, Šimuneková

Pi

11.

III. Interný koncert SK / 11:00 koncertná sála, zodp. Pacovský

Vianočné mestečko Nitra- Svätoplukovo nám. / 18:30, účinkujú žiaci odboru HDU – spev

zodp. Lechmanová

So

12.

 

Ne

13.

 

Po

14.

Komisionálne skúšky:

16:00 Š2 – MTA / skúšobná komisia: Stašková, Mimakiová, Madariová

Ut

15.

Komisionálne skúšky:

9:30 P – ĽTA IV.B / skúšobná komisia: Šimuneková,

Interný koncert SZUŠ / 16:30 koncertná sála, zodp. Smolnická

Interný tanečný koncert / 17:30 Štúdio 4D, zodp. Mimakiová

St.

16.

Komisionálne skúšky

12:30 VBS – TSP  II.- VI.A / skúšobná komisia: Plíhalová, Macháčová, Skybová

Št

17.

Komisionálne skúšky:

10:15 VBS –  ĽTA II.A/ skúšobná komisia: Šimuneková, Skybová, Macháčová

11:00 VBS – ĽTA III.A / skúšobná komisia: Šimuneková, Skybová, Macháčová

11:45 VBS – ĽTA IV.A / skúšobná komisia: Šimuneková, Skybová, Macháčová

ADVENTNÝ KONCERT Súkromného konzervatória / 17:00 Župný dom, účinkujú žiaci odboru Hudba, Spev , HDU zodp. Sláviková

ST

18.

 

So

19.

 

Ne

20.

 

Po

21.

Komisionálne skúšky:

9:00  H1 - hra na sláčikových a strunových nástrojoch/ skúšobná komisia: Madari, Prievozník, Ralík

10:00 Š1 – HET II.B / / skúšobná komisia: Oszlík, Pajtinková, Musil

Vianočné posedenie pedagógov Súkromného konzervatória a SZUŠ H. Madariovej / 14:30 H2

Ut

22.

Klavírne prehrávky – obligátny klavír s klasifikáciou / 10:00 koncertná sála, skúšobná komisia: všetci ped. HKP

Komisionálne skúšky:

11:00 H2 – SPN I.-VI.B /  skúšobná komisia: všetci ped. SPN

SZUŠ - Triedny koncert žiakov I. Gončarovej a V. Nagyovej / koncertná sála 17:00

ST

23.

Vianočné prázdniny

Št

24.

Vianočné prázdniny

Pi

25.

Vianočné prázdniny

So

26.

 

Ne

27.

 

Po

28.

Vianočné prázdniny

Ut

29.

Vianočné prázdniny

St

30.

Vianočné prázdniny

Št

31.

Vianočné prázdniny