MESAČNÝ  PLÁN –November 2018

Št

1.

Sviatok všetkých svätých – deň pracovného pokoja   

Pi

2.

Jesenné prázdniny

So

3.

 

Ne

4.

 

Po

5.

Zájazd na predstavenie: opera Nepredajme nevestu ! / 11:00 nová budova SND Bratislava

- odchod 9:00 Krčméryho 2, zodp. Vašinová

Porada umeleckej rady 12:30

Ut

6.

 

St

7.

Imatrikulácie/ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Gubišová, Spišáková

Št

8.

 

Pi

9.

 

So

10.

 

Ne

11.

Predstavenie:  Med a prach eu.genics / 19:00  Štúdio 4D

Po

12.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Tanec a Hudba

Predstavenie pre základné školy: Mojzesovo  10:00

odchod účinkujúcich o 7:30 Krčméryho, zodp. Musil

Ut

13.

 

St

14.

I. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Št

15.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Hudobno- dramatické umenie

Predstavenie pre základné školy: ZŠ Beethovenova Nitra 10:00

zraz účinkujúcich o 9:00 ZŠ Beethovenova ul.- Diely , zodp. Musil

II. Interný koncert HDU – spev / 10:00 koncertná sála školy, zodp. I. Štrbák Pandiová

Pi

16.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre  - odbor Spev

So

17.

 

Ne

18.

 

Po

19.

Pedagogická rada s klasifikáciou za I. štvrťrok šk. roka 2018 - 2019 / 12:30 H21, zodp. Gubišová

Ut

20.

 

St

21.

Predstavenia pre základné školy: ZUŠ Štúrovo 12:30

odchod účinkujúcich o 9:30 Krčméryho, zodp. Musil

Št

22.

III. Interný koncert HDU – spev / 10:00 koncertná sála školy, zodp. I. Štrbák Pandiová

II. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Sláviková

Pi

23.

Tanečný workshop. A. Bartalos / 9:00 – 13:00 Štúdio 4D, zodp. Hlavatý, zúčastnia sa žiaci HDU

Plenárne a triedne stretnutie rodičov žiakov SK / koncertná sála školy  16:00 – zodp. Madariová a tr. ped.

So

24.

 

Ne

25.

 

Po

26.

 

Ut

27.

 

St

28.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ / podľa harmonogramu

prezentácia účastníkov - 9:00 Krčméryho 2

Zväz zdravotne postihnutých – umelecký program/17: 00, Evanjelický kostol v Nitre

účinkujúci: D. Halaj, klarinetista,4 speváci HDU na podklad

ped. Sivák, Kristiník

Št

29.

Zájazd na generálku predstavenia Beatles go Baroque /SND Bratislava 11:00, zúčastnia sa žiaci odboru Tanec

ped. dozor - I. Skybová, I. Strihová, V. Dragonidesová

III. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Sláviková

II. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

30.

Stužková slávnosť  – 18:00 Spojená škola, ul. B. Slančíkovej / zodp.Halmešová