MESAČNÝ  PLÁN – November 2016

Ut

1.

Jesenné prázdniny

St

2.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Št

3.

Generálka na súťaž Priestor pre talent / 10:30 – 11:15 Š1, zúčastnia sa žiaci odboru Tanec, zodp. Mimakiová

Pi

4.

 

So

5.

 

Ne

6.

 

Po

7.

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov / 8:30 H21

Priestor pre talent – celoslovenská dvojkolová súťaž žiakov slovenských konzervatórií  v odbore Tanec: moderný tanec /I. kolo,  Štúdio 4D, zúčastnia sa žiaci odboru Tanec,  zodp. Miklášová, Dragonidesová

Ut

8.

Priestor pre talent – celoslovenská dvojkolová súťaž žiakov slovenských konzervatórií  v odbore Tanec: moderný tanec / II. kolo,  DAB – Štúdio, zúčastnia sa všetci žiaci konzervatória, zodp. Miklášová, Dragonidesová

St

9.

I. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Šišková

Št

10.

Školenie BOZP / 11:00 H21, zodp. Madariová

II. Interný koncert SK / 13:30 H1, zodp. Sláviková

Pi

11.

 

So

12.

 

Ne

13.

 

Po

14.

Školenie BOZP / 10:00 H21, zodp. Madariová

Ut

15.

I. termín Dňa otvorených dverí / prezentácia od 9:00

- umelecký program jednotlivých odborov o 10:00 Krčméryho 2, o 11:00 Štúdio 4D/ zodp. Umelecká rada

St.

16.

Imatrikulácie / 10:30 Štúdio 4D, zúčastnia sa všetci žiaci konzervatória, zodp. Spišáková, Šimuneková

Št

17.

Štátny sviatok

ST

18.

Riaditeľské voľno

So

19.

 

Ne

20.

 

Po

21.

 

Ut

22.

III. Interný koncert SK / 10:00 H1 – prehrávky na vystúpenie 23.11., zodp. Sláviková

PANart L. Mikuláš / zúčastnia sa žiaci IV.B, zodp. Musil

II. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Šišková ( výber na verejný Adventný koncert 7.12.)

ST

23.

Oceňovanie významných osobností nitrianskeho kraja /10:00 koncertná sála Župného domu, generálka od 8:00 umelecký program odbor Hudba a HDU spev, zodp. Štrbák, Pacovský, Lechmanová, Hluchá

Št

24.

Pedagogická rada s klasifikáciou za I. štvrťrok / 13:00 H21, zodp. Gubišová

Pi

25.

Plenárne a triedne stretnutie rodičov žiakov SK / koncertná sála školy  16:00 – zodp. Madariová a tr. ped.

So

26.

 

Ne

27.

 

Po

28.

                                            

Ut

29.

 

St

30.

Best in English – angličtinár roka/  9:00 a 11:00 zúčastní sa výber študentov z ročníkov 1.-3., zodp. Halmešová

III. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Šišková ( výber na verejný Adventný koncert 7.12.)