MESAČNÝ  PLÁN – November 2015

Ne

1.

 

Po

2.

 

Ut

3.

Trendy súčasnej hudby – prednáška  D. Mateja / 15:00 H21, zúčastnia sa žiaci odboru Hudba, Spev

zodp. Babuljak

St

4.

Predstavenie DAB : M. Cooney - Z rúčky do rúčky / generálka o 10:00, zúčastnia sa žiaci HDU zodp. Musil

Št

5.

Školenie BOZP / 13:00 H21, zodp. Kratochvílová

Pi

6.

Swingless Jazz ensemble – koncertné vystúpenie na Nitrianskom hrade / 19:00, spoluúčinkujú žiaci Súkromného konzervatória, zodp. Štourač

So

7.

Medzinárodný súťažný festival Big Bandov Budapešť  7.-8.11. /zúčastní sa  Swingless Jazz Ensemble,  spoluúčinkujú žiaci Súkromného konzervatória, zodp. Štourač

Ne

8.

 

Po

9.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Ut

10.

 

St

11.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ / prezentácia 9:00 na Krméryho 2, zodp. Madariová, členovia UR

II. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Gončarová

Št

12.

 

Pi

13.

 

So

14.

 

Ne

15.

 

Po

16.

Riaditeľské voľno

Ut

17.

Štátny sviatok

St.

18.

Imatrikulácie / 17:30 - 21:00 Štúdio 4D, zodp. triedni pedagógovia: Halmešová I.A,B , Musil III.A, B

Št

19.

II. Interný koncert / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Pacovský

ST

20.

Predstavenie pre verejnosť: P. Zvon - Tanec nad plačom

- 10:00, 18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci V. a VI. roč. HDU, réžia P. Oravec

XII. ročník Klavírnej súťaže P. Kadosu pre zuš / zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej

So

21.

 

Ne

22.

 

Po

23.

 

Ut

24.

BENIAKOVE CHYNORANY – slovenský festival poézie/ zúčastní sa E. Mekýšová III.B, zodp. Pajtinková

I. Spevácky koncert / 11:00 koncertná sála školy – účinkujú žiaci HDU, zodp. Nagyová

III. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

ST

25.

 

Št

26.

Pedagogická rada SK s klasifikáciou za I. štvrťrok / 13:00 H21, zodp. Gubišová

Pi

27.

Plenárne a triedne stretnutie rodičov žiakov SK / koncertná sála školy  16:00 – zodp. Madariová a tr. ped.

So

28.

 

Ne

29.

 

Po

30.