MESAČNÝ  PLÁN – November 2014

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

Porada UR /13:00

Spevácky zbor SK – príprava na Zbory mestu / koncertná sála 15:00, zodp. Plšeková

Odovzdávanie ocenení Osobnosť  Nitry – generálka / Nitrianska Galéria 16:30 – 20:00

Ut

4.

Podujatie SPU Nitra / umelecký program Z. Šabíková II.A klavír, zodp. Pacovský

St

5.

 

Št

6.

Odovzdávanie ocenení Osobnosť  Nitry / Nitrianska Galéria  11:00– umelecký program: žiaci a pedagógovia odboru Hudba a Spev, zodp. Sláviková

Školenie BOZP / 13:00 H21 – I. skupina pedagógov SK a SZUŠ, zodp. Kratochvílová

Pi

7.

 

So

8.

BIBLIOTÉKA  –  knižný veľtrh Bratislava / zúčastnia sa vybraní študenti – zodp. Kubicskó

Ne

9.

 

Po

10.

Školenie BOZP / 13:00 H21- II. skupina pedagógov SK a SZUŠ, zodp. Kratochvílová

Spevácky zbor SK – príprava na Zbory mestu / koncertná sála 15:00, zodp. Plšeková

Ut

11.

PRIESTOR PRE TALENT –  tanečná súťaž konzervatórií SR / I. kolo – Štúdio 4D o 14:00

St

12.

PRIESTOR PRE TALENT –  tanečná súťaž konzervatórií SR / II. kolo a vyhodnotenie súťaže  – Štúdio  DAB - skrátené vyučovanie do 13:00, povinná účasť všetkých žiakov SK na podujatí o 15:00

Št

13.

 

Pi

14.

 

So

15.

 

Ne

16.

 

Po

17.

Štátny sviatok

Ut

18.

 

St.

19.

 

Št

20.

II. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Spišáková

Pi

21.

Predstavenie DAB Nitra – Bola raz jedna trieda / 10:00, zúčastnia sa žiaci I. B – zodp. Hlavatý

ZBORY MESTU – festival zborového spevu Nitra /18:00  Evanjelický kostol Svätého Ducha   – zúčastní sa spevácky zbor Súkromného konzervatória, pedMagyarová - Plšeková

So

22.

 

Ne

23.

 

Po

24.

Imatrikulácie  / 18:00 Štúdio 4D – zodp. Šimuneková I.A,B,  Plšeková  III.A, Mikláš III. B

Ut

25.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – II. termín / simulované prijímacie skúšky – prezentácia účastníkov o 9:00 Krčméryho 2

zodp. Madariová

PEDAGOGICKÁ RADA s klasifikáciou za I. štvrťrok /  13:00 H21 – zodp. Gubišová

St

26.

PAN 2014 – pantomimický festival L. Mikuláš / zúčastnia sa žiaci odboru HDU, zodp. Musil

Št

27.

II. Interný koncert  SK / 13:30 koncertná sála , zodp. Pacovský

III. Spevácky koncert / 18:00 koncertná sála školy – účinkujú žiaci HDU, zodp. Nagyová

Pi

28.

Plenárne a triedne stretnutie rodičov / koncertná sála školy  15:00 – zodp. Madariovátr. ped.

So

29.

 

Ne

30.