MESAČNÝ  PLÁN – Október 2018

Po

1.

Beseda A. Braga / 10:00- 11:30 DAB,  zúčastnia sa žiaci HDU – zodp. D. Musil

Workshop A. Braga/ 14:00 VBS zúčastnia sa žiaci HDU, zodp. Hlavatý

Porada umeleckej rady 12:30

Ut

2.

 

St

3.

Návšteva Krajskej knižnice K. Kmeťka v NR /10:00   I.A,I.B- L. Gubišová

BASS FEST+2018  / 3.-6. 10. Akadémia umení B. Bystrica - medzinárodná kontrabasová súťaž v Banskej Bystrici, spojená s workshopmi– zúčastnia sa A. Cseh, E. Bari, zodp. Prievozník

Št

4.

XIII. ročník Nitrianskej hudobnej jesene:  Josef Suk Piano kvintet – ČR

otvárací koncert 18:00 Synagóga Nitra, zúčastnia sa všetci žiaci školy, zodp. Sláviková

Pi

5.

Návšteva Krajskej knižnice K. Kmeťka v NR /9:00   III.A,III.B- L. Gubišová

So

6.

 

Ne

7.

XIII. ročník Nitrianskej hudobnej jesene:  Adoremus - SR/ 18:00 Synagóga Nitra

Po

8.

 

Ut

9.

UNILINK – prednáška o možnosti štúdia v zahraničí / 10:00 H21 zúčastnia sa žiaci III. - V. A,B ročníkov

zodp. Gubišová

St

10.

Propagačné predstavenia pre žiakov ZŠ - Nová Baňa/ odchod účinkujúcich o 7:00 Krčméryho, zodp. Musil

Št

11.

 

Pi

12.

 

So

13.

 

Ne

14.

XIII. ročník Nitrianskej hudobnej jesene : Sedláčkovo kvarteto – ČR / 18:00 Synagóga Nitra

Po

15.

Zájazd na predstavenie opery SND Bratislava / Únos zo Serailu  - od 9.00 do 15.00, zodp. Vašinová

Ut

16.

 

St

17.

 

Št

18.

XXXV. Cithara aediculae 2018 i. m. Pavol Sika 18.-20.10./ 18:00 Synagóga

Gitarové workshopy:  Adam Marec SK, Ryszard Bałauszko PL(18. – 20.10.)

 Ján Labant SK (19. – 20.10.), András Csáki HU (19.10.)

Súkromné konzervatórium Nitra, Krčméryho 2 / 9:00 – 12:00, 14:00 -16:00, zodp. Sivák

Pi

19.

 

So

20.

Top Talent fest - medzinárodný multižánrový festival a súťaž / Nové mesto nad Váhom

 zúčastnia sa študenti E. Prípadová, K. Luprichová – ped. K. Vašinová, M. Kutnár

Ne

21.

XIII. ročník Nitrianskej hudobnej jesene:  Ad Libitum /HU, SR/ 18:00 Synagóga Nitra

Po

22.

Koncert - Mesiac úcty k starším - 9:15 ZSS Borinka, 10:30  ZSS Viničky

účinkujú žiaci K. Vašinovej, korep. J. Kisjakab, M. Kutnár

Ut

23.

Vokálne workshopy - B. Babiczki - jazz / UKF Nitra, zúčastnia sa vybraní žiaci HDU, zodp. Štrbák Pandiová

Imatrikulácie / 18:00 Štúdio 4D, zodp. triedni pedagógovia I. a III. roč.

St

24.

Vokálne workshopy - A. Čermáková - šansón / UKF Nitra, zúčastnia sa vybraní žiaci HDU, zodp. Štrbák Pandiová

Št

25.

Vokálne workshopy  - J. Hyža – muzikál/ UKF Nitra, zúčastnia sa vybraní žiaci HDU, zodp. Štrbák Pandiová

I. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

26.

 

So

27.

 

Ne

28.

 

Po

29.

Riaditeľské voľno

XIII. ročník Nitrianskej hudobnej jesene : Saxophone Syncopators / 18:00 Synagóga Nitra

Ut

30.

Štátny sviatok

St

31.

Jesenné prázdniny