MESAČNÝ  PLÁN – Október 2016

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

 

Ut

4.

 

St

5.

 

Št

6.

Zasadnutie školského parlamentu / 13:00 H1., zodp. triedni pedagógovia

XI. Nitrianska hudobná jeseň – otvárací koncert:  Komorný orchester ZOE, Radim Kresta – husle (CZ)

18:00 Synagóga ( vstupné 3€ ) - zúčastnia študenti SK – zodp. Sláviková

Pi

7.

 

So

8.

 

Ne

9.

XI. Nitrianska hudobná jeseň – Jana Vonášková Nováková – husle, Petr Novák – klavír ( CZ)

18:00 Synagóga ( vstupné 3€ ) - zúčastnia študenti SK – zodp. Halmešová

Po

10.

Porada umeleckej rady 13:00

Ut

11.

 

St

12.

 

Št

13.

XI. Nitrianska hudobná jeseň – Il Cuore Barocco

18:00 Synagóga ( vstupné 3€ ) - zúčastnia študenti SK – zodp. Spišáková

Pi

14.

 

So

15.

 

Ne

16.

XI. Nitrianska hudobná jeseň – Marián Varga

18:00 Synagóga ( vstupné 6€ )

Po

17.

 

Ut

18.

 

St.

19.

 

Št

20.

XXXIII. ročník Cithara Aediculae / 20. – 23. 9.2016 i. m. Pavol Sika, 18:00 Synagóga

ST

21.

 

So

22.

 

Ne

23.

XI. Nitrianska hudobná jeseň – Stanislav Slavíček – klavír, Lukáš Mik – husle, Lukáš Svoboda – violončelo, Lukáš Daňhel – klarinet ( CZ) /18:00 Synagóga ( vstupné 3€ ) - zúčastnia študenti SK– zodp. Madariová

Po

24.

Kontinuálne vzdelávanie 9:00

Ut

25.

Exkurzia Osvienčim / zodp. Gubišová

ST

26.

 

Št

27.

XI. Nitrianska hudobná jeseň – Eva Melichaříková – soprán, Aleš Janiga – barytón ( CZ), Milan Pacovský - klavír 18:00 Synagóga ( vstupné 3€ ) - zúčastnia študenti SK– zodp.  Sláviková

Pi

28.

Jesenné prázdniny

So

29.

Jesenné prázdniny

Ne

30.

Jesenné prázdniny

Po

31

Jesenné prázdniny