MESAČNÝ  PLÁN – September 2018

So

1.

Štátny sviatok – Deň ústavy SR

Ne

2.

 

Po

3.

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 9:00 koncertná sála Krčméryho 2 - príhovor riaditeľky školy

Fotografovanie po ročníkoch

Ubytovanie žiakov 1.roč. na internáte / od 10:00

Porada umeleckej rady / 10:00

Slávnostná pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2018/2019 11:30 H21 – zodp. Gubišová, Sláviková

Ut

4.

Triednické hodiny / 8:00 – zodp. triedni pedagógovia

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 9:45– zodp. vyučujúci

St

5.

 

Št

6.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H21                                                              skúšobná komisia podľa rozpisu - zodp. L. Gubišová

Pi

7.

 

So

8.

 

Ne

9.

 

Po

10.

 

Ut

11.

 

St

12.

 

Št

13.

 

Pi

14.

 

So

15.

Deň pracovného pokoja -  Sedembolestná Panna Mária

Ne

16.

 

Po

17.

 

Ut

18.

 

St

19.

 

Št

20.

I. Interný koncert HDU – spev / 10:30 koncertná sála školy, zodp. I. Štrbák Pandiová

Pi

21.

XXV. Trenčiansky jazzový festival – Festival mladého jazzu

- 19:00 kino Hviezda - Swingless Jazz Ensemble, ped. M. Štourač

So

22.

 

Ne

23.

 

Po

24.

 

Ut

25.

 

St

26.

 

Št

27.

 

Pi

28.

DIVADELNÁ NITRA 2018 / 28.9. -3.10. – výber predstavení, zodp. D. Musil

So

29.

DN : MLADÉ DIVADLO – SYNAGÓGA 20:00 -21:45 / inscenácia „ NIČ“ – účinkujú žiaci V. roč. HDU – réžia P. Oszlík

Ne

30.