MESAČNÝ  PLÁN – September 2017

Pi

1.

Štátny sviatok – Deň ústavy SR

So

2.

 

Ne

3.

 

Po

4.

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 9:00 koncertná sála Krčméryho 2 - príhovor riaditeľky školy

Fotografovanie po ročníkoch

Ubytovanie žiakov 1.roč. na internáte / od 10:00 – zopd. triedni pedagógovia

Porada umeleckej rady / 10:00

Slávnostná pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2017/2018 11:30 H21 – zodp. Gubišová, Sláviková

Ut

5.

Triednické hodiny / 8:00 – zodp. triedni pedagógovia

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 8:45– zodp. vyučujúci

St

6.

 

Št

7.

 

Pi

8.

Účelové cvičenie / 8:00, zúčastnia sa žiaci 1. a 2.roč. zodp. Kubicskó

So

9.

XI. Szombathelyi Big Band Fesztivál – vystúpenie Jazzového orchestra SZUŠ H.Madariovej, zodp. Štourač

Ne

10.

Deň krúžkov a športu  OC MAX / 16:00 – 18:00 – prezentácia žiakov SZUŠ H. Madariovej, zodp. Nagyová

Po

11.

MATURITY – opravný termín / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Ut

12.

 

St

13.

 

Št

14.

SZUŠ -  Pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2017/2018  13:00 H21 – zodp. Sláviková

Pi

15.

Deň pracovného pokoja -  Sedembolestná Panna Mária

So

16.

 

Ne

17.

 

Po

18.

Tanečný film – natáčanie v termíne 18.-20.9. / zúčastnia sa žiaci 2.-5.roč. odboru Tanec, zodp. Mimakiová

Ut

19.

 

St

20.

 

Št

21.

Propagačné vystúpenie pre ZŠ, Synagóga Šurany   / účinkujú žiaci odboru, Tanec, HDU, Hudba a Spev, zodp. UR

Pi

22.

Propagačné vystúpenie pre ZŠ, Šurany   / účinkujú žiaci odboru, Tanec, HDU, Hudba a Spev, zodp. UR

DIVADELNÁ NITRA  22.- 26.9.2017

So

23.

DIVADELNÁ NITRA – sprievodný program festivalu BIELA NOC

MLADÉ DIVADLO: ANTIGONA – študentské projekty, účinkujú žiaci 4.roč. zodp. Oszlík

19:45 – 20:25, 22:30 – 23:10 / Ponitrianske múzeum

Ne

24.

 

Po

25.

UNILINK – prednáška o možnosti štúdia v zahraničí / 10:00, zúčastnia sa žiaci 4.-6.roč., zodp. Gubišová

Ut

26.

Interný koncert HDU / v koncertnej sále školy o 11:00;zodp. Maľová

St

27.

 

Št

28.

 

Pi

29.

 

So

30.