MESAČNÝ  PLÁN – September 2016

Št

1.

Štátny sviatok

Pi

2.

Riaditeľské voľno pre pedagógov

So

3.

 

Ne

4.

 

Po

5.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 9:00   H1- príhovor riaditeľky školy

Fotografovanie po ročníkoch – zodp. Dóczy

Ubytovanie na internáte 1.roč. / od 10:00 – zopd. tried. ped.

Porada umeleckej rady / 11:00

Slávnostná pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2016/2017 13:00 H21 – zodp. Sláviková, Gubišová

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov– 14:00/ H21

Ut

6.

Triednické hodiny / 8:00 – zodp. triedni pedagógovia

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 9:45– zodp. vyučujúci

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov – 9:00/ H21

St

7.

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov – 8:00/ H21

Št

8.

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov – 8:00/ H21

Pi

9.

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov – 8:00/ H21

So

10.

 

Ne

11.

Deň krúžkov a športu  OC MAX / 16:00 – 18:00 – prezentácia žiakov SZUŠ H. Madariovej, zodp. Štourač

Po

12.

 

Ut

13.

 

St

14.

 

Št

15.

Štátny sviatok

Pi

16.

Riaditeľské voľno pre žiakov Súkromného konzervatória

So

17.

 

Ne

18.

 

Po

19.

SZUŠ  Pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2016/2017 13:00 H21 – zodp. Sláviková

Ut

20.

 

St.

21.

 

Št

22.

 

ST

23.

DIVADELNÁ NITRA  – sprievodný program festivalu 17.30 - 18.00,  Svätoplukovo námestie

Keď nie my, kto? Keď nie teraz, kedy?, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, živá socha v rámci výstavy Newrope –účinkujú žiaci odboru Tanec a HDU / naštudovanie 21. - 22.9.

So

24.

DIVADELNÁ NITRA – sprievodný program festivalu 18.30 – 19.00, Svätoplukovo námestie

Keď nie my, kto? Keď nie teraz, kedy?, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, živá socha v rámci výstavy Newrope – zúčastia sa žiaci odboru Tanec a HDU

Ne

25.

DIVADELNÁ NITRA – sprievodný program festivalu

14.30 – 15.00 / pred Ponitrianskym múzeom,15.30 – 16.15/  Kupecká ul.

Hudobné improvizácie – účinkujú žiaci odboru Hudba Súkromného konzervatória, zodp. Sláviková

Zóna radostí 15.00 – 18.00,Svätoplukovo námestie

– účinkujú žiaci SZUŠ H. Madariovej odboru Tanec, Spev a Výtvarného odboru

Po

26.

DIVADELNÁ NITRA

Predstavenie pre Súkromné konzervatórium: 15:00 – 17:30 / Štúdio 4D, Súkromné konzervatórium

Smrteľné hriechy, Vyššia odborná škola herecká, Praha, réžia: Aleš Bergman

Ut

27.

DIVADELNÁ NITRA – sprievodný program festivalu

MLADÉ DIVADLO: Smrteľné hriechy, Vyššia odborná škola herecká, Praha, réžia: Aleš Bergman

10.00 – 12.30 / Štúdio 4D, Súkromné konzervatórium

MLADÉ DIVADLO: Zojkin byt, Hudobno-dramatický odbor konzervatória v Nitre, réžia: Peter Oravec

18.30 – 20.45 / Štúdio 4D, Súkromné konzervatórium

Po

28.

 

Ut

29.

 

ST

30.