MESAČNÝ  PLÁN – September 2015

Ut

1.

Štátny sviatok

St

2.

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 9:00   H1

Fotografovanie po ročníkoch

Ubytovanie na internáte / od 10:00 – zopd. tried. ped

Slávnostná pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2015/2016 13:00 H21 – zodp. Sláviková, Gubišová

Št

3.

Triednické hodiny / 8:00 – zodp. triedni pedagógovia

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 9:45– zodp. vyučujúci

Pi

4.

 

So

5.

 

Ne

6.

 

Po

7.

 

Ut

8.

 

St

9.

 

Št

10.

 

Pi

11.

 

So

12.

 

Ne

13.

X. Szombathelyi Big Band Fesztivál – Swingless Jazz Ensemble, spoluúčinkujú žiaci SK, zodp. Štourač

Po

14.

Riaditeľské voľno pre žiakov Súkromného konzervatória

Ut

15.

Štátny sviatok

St

16.

SZUŠ  Pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2015/2016 13:00 H21 – zodp. Sláviková

Št

17.

Porada UR 13:30

Deň policajného zboru Župný dom  Nitra – umelecký program žiaci SZUŠ / zodp. Gončarová. Nagyová

Pi

18.

 

So

19.

DIVERTIMENTO MUSICALE - celoslovenská súťaž komorných orchestrov Rimavská Sobota                              orchester Collegia Cantorum, spoluúčinkujú žiaci SK, zodp. Madari

Ne

20.

 

Po

21.

 

Ut

22.

Workshop súčasného tanca – Peter Šavel

I. a II. ročník odbor Tanec – 13:30 – 15:00 VBS

III. a IV. ročník odbor Tanec – 15:15 – 17:15  VBS

St.

23.

Workshop súčasného tanca – Peter Šavel

I. a II. ročník  odbor Tanec – 13:30 – 15:00 VBS

III. a IV. ročník  odbor Tanec – 15:15 – 17:15  VBS

Št

24.

Workshop súčasného tanca – Peter Šavel

I. a II. ročník  odbor Tanec – 13:30 – 15:00 VBS

III. a IV. ročník  odbor Tanec – 15:15 – 17:15  VBS

DIVADELNÁ NITRA  24.-29.september – žiaci HDU sa zúčastnia vybratých predstavení podľa zverejneného rozpisu

ST

25.

Európsky deň jazykov - od 9.00 do 13.00 hodiny, Hviezdoslavovo nám., Bratislava

s umeleckým programom sa zúčastnia : A. Behul – kontrabas , M. Slamka – viola/ zodp. Prievozník, Madari, Švec

So

26.

DIVADELNÁ NITRA sprievodný program festivalu: EROS A PSYCHÉ / 16:00 Námestie pred DAB Nitra

 – účinkujú žiaci III.B , zodp. Hlavatý

Výtvarné dielne – SZUŠ H. Madariovej/ 15:30 Námestie pred DAB Nitra, zodp. Bebjak

Ne

27.

BASS FEST 2015 a Kontrabasová súťaž K. D. von Dittersdorfa B. Bystrica / zúčastní sa A. Behul, ped. J. Prievozník

Po

28.

DIVADELNÁ NITRA

M. Zakuťanská : Prestávky – 5 rozhlasových minidrám pre mládež  - sprievodný program festivalu

Krajská knižnica K. Kmeťka  od 11:00-12:00

zúčastnia sa všetci žiaci 1.- 4. roč. HDU /odchod spred školy na Krčméryho 10:30, zodp. Musil 

DIVADELNÁ NITRA  : Archív  - 18:00 Staré divadlo K. Spišáka - zúčastní sa 10 študentov odboru Tanec  /Mimakiová

Ut

29.

DIVADELNÁ NITRA :  Sobota s rozhlasom  - 18:00 DAB veľká sála                                                                                              - zúčastní sa 24 študentov odboru Tanec, zodp. Šimuneková

ST

30.

200. rokov gymnázia v Leviciach

- s umeleckým programom sa zúčastnia žiaci bicích nástrojov Súkromného konzervatória , zodp. Gergely