MESAČNÝ  PLÁN – September 2014

Po

1.

Štátny sviatok

Ut

2.

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015  9:00   H1

Fotografovanie po ročníkoch

Ubytovanie na internáte / od 10:00 – zopd. tried. ped

Slávnostná pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2014/2015 13:00 H21 – zodp. Sláviková, Gubišová

St

3.

Triednické hodiny / 8:00 – zodp. triedni pedagógovia

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 9:45– zodp. vyučujúci

Št

4.

 

Pi

5.

Maturita – opravný termín / 9:00 H1– zodp. Spišáková

So

6.

 

Ne

7.

 

Po

8.

Maturita – opravný termín/ 9:00 H1 – zodp. Spišáková

Ut

9.

 

St

10.

 

Št

11.

 

Pi

12.

 

So

13.

 

Ne

14.

 

Po

15.

Štátny sviatok

Ut

16.

Spevácky koncert / 18:00 koncertná sála školy – účinkujú žiaci HDU, zodp. Nagyová

St

17.

 

Št

18.

 

Pi

19.

 

So

20.

 

Ne

21.

 

Po

22.

Porada UR  13:00

Konkurz do tanečného súboru konzervatória – projekt Vivaldi/ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Mimakiová

Ut

23.

 

St.

24.

 

Št

25.

 

Pi

26.

DIVADELNÁ NITRA

Sprievodný program:   

Parking day – umelecký program odborov HDU,TANEC, HUDBA – zodp. UR

Koncert bicích nástrojov / 19:30 Námestie – účinkujú žiaci konzervatória, zodp. J. Gergely

So

27.

DIVADELNÁ NITRA

Ne

28.

DIVADELNÁ NITRA

Po

29.

DIVADELNÁ NITRA

Ut

30.

Spevácky koncert / 18:00 koncertná sála školy – účinkujú žiaci HDU, zodp. Nagyová