MESAČNÝ  PLÁN – September 2013

Ne

1.

 

Po

2.

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014  10:00   H1

Stretnutie s rodičmi žiakov I. ročníka / 10:15   H1 – zodp. Madariová

Ubytovanie na internáte žiakov 1.ročníka/ 11:00 – zopd. tried. ped

Slávnostná pedagogická rada k otvoreniu školského roka 2013/2014 11:00 H21 – zodp. Sláviková, Gubišová

Ut

3.

Triednické hodiny / 8:00 – zodp. triedni pedagógovia

Fotografovanie po ročníkoch / od 8:00

St

4.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín – zodp. Sláviková

 

Št

5.

 

Pi

6.

 

So

7.

 

Ne

8.

 

Po

9.

 

Ut

10.

 

St

11.

 

Št

12.

 

Pi

13.

 

So

14.

 

Ne

15.

 

Po

16.

 

Ut

17.

 

St

18.

Porada UR – 12:30

Predstavenie pre školu - D. Kelly : Siroty / DAB Nitra  veľká sála 18:30 – zodp. Ryníková

Št

19.

I. Interný koncert / koncertná sála školy 13:15 – zodp. Pacovský

Pi

20.

Oslava 90. výročia vzniku verejnej knižnice v Nitre / 10:30 Synagóga – umelecký program odbor Hudba, Spev – zodp. Sláviková

So

21.

 

Ne

22.

 

Po

23.

 

Ut

24.

 

St

25.

 

Št

26.

Zájazd na predstavenie – P. I. Čajkovskij: opera Eugen Onegin / SND Bratislava 19:00 – zodp. Pacovský

Pi

27.

DIVADELNÁ NITRA

So

28.

DIVADELNÁ NITRA

Ne

29.

DIVADELNÁ NITRA

Po

30.

DIVADELNÁ NITRA