MESAČNÝ PLÁN – Jún 2019


So

1.


Ne

2.


Po

3.

MATURITA teoretická časť odbornej zložky / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Porada Umeleckej rady / 12:30

SZUŠ – absolventské skúšky z HN / 17:30 H4, zodp. Vašinová

Ut

4.

MATURITA teoretická časť odbornej zložky / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Ochrana života a zdravia – zdravotnícka príprava/ 9:00 VBS, zúčastnia sa žiaci 1.-2.roč., zodp. Brázdilová

St

5.

MATURITA teoretická časť odbornej zložky / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Absolventský koncert odbor HDU – spev / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Štrbák Pandiová

Št

6.

Komisionálne skúšky:

HUDBA – hra na kontrabase / 9:00 H18 skúšobná komisia: Prievozník, Mikláš, Sláviková

HDU – Spev 10:00 H1/ skúšobná komisia: vyučujúci ped.

SPEV – 10:30 H18 /skúšobná komisia: Kropáčková, Vašinová, Sláviková

XIV. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

7.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 11:00 koncertná sála, zodp. Madariová, Gubišová

Absolventská inscenácia - Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné / 18:00 Štúdio 4D

réžia D. Musil a kolektív študentov VI.B.

So

8.

Deň otvorených dverí DAB Nitrazúčastnia sa žiaci odboru HDU 1.roč., zodp. Gubišová

Sústredenie 2.roč. HDU / Štúdio 4D 9:00 – 18:00 zodp. Matuščin

Ne

9.

Sústredenie 2.roč. HDU / Štúdio 4D 9:00 – 18:00 zodp. Matuščin

Po

10.

Komisionálne skúšky:

HDU

TAN MTA 2.roč. / 13:00 Š2 skúšobná komisia: Krausová, Hlavatý, Fratrič

TAN MTA 5.roč. / 13:00 Š2 skúšobná komisia: Krausová, Hlavatý, Fratrič

TAN ĽTA 3.roč/ 13:30 Š2 skúšobná komisia: Hlavatý, Krausová, Fratrič

JPO 2.roč./ 14:30 Š2 skúšobná komisia: Hlavatý, Krausová, Matuščin

Ut

11.

Komisionálne skúšky:

HDU – Spev /10:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci ped.

TAN 1.roč. / 15:30 VBS Dragonidesová, Madariová, Strihová

SPEV – POV / 17:00 Š2 skúšobná komisia: Dragonidesová, Madariová, Strihová

X. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

St

12.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory - klavírne prehrávky HKP / 9:00 koncertná sála školy, skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

TANEC

KTA 2.-3.roč./ 8:00 VBS, skúšobná komisia: Skybová, Strihová, Dragonidesová

MTA 1.roč./ 10:15 VBS, skúšobná komisia: Krausová Z., Hubinská, Dragonidesová

2.-3.roč./ 11:30 VBS, skúšobná komisia: Hubinská, Dragonidesová, Krausová Z.

HUDBA – hra na husliach, viole / 15:00 H1 skúšobná komisia: Madari, Mikláš, Sláviková

Št

13.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác VI. roč. / H21 skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Kratochvílová

Komisionálne skúšky:

HDU - UPR 2. – 3.roč. /od 13:00 Š1 skúšobná komisia: Beňušíková, Fratrič, Matuščin

XV. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

XI. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

Pi

14.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác VI. roč. / H21 harmonogram podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Kratochvílová

Záverečné vystúpenie tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej/ 17:00 Štúdio DAB, zodp. Vachtlová, Bacskorová

Sústredenie 3.roč. HDU / Štúdio 4D 12:30 – 20:00 zodp. Matuščin

So

15.

Triedny koncert žiakov V. Nagyovej /16:00 koncertná sála Krčméryho

Ne

16.


Po

17.

HLAS KONZERVY – spevácka súťaž pre žiakov HDU / 10:00 koncertná sála, zodp. Štrbák Pandiová

Komisionálne skúšky:

HUDBA – hra na bicích nástrojoch/ 9:00 P skúšobná komisia: Gergely, Kristiník, Sláviková

SPEV – OHE, ZHE / 17:15 H18 skúšobná komisia: Šufliarsky, Vašinová, Sláviková

HDU – HET 3.roč. / 17:30 Š1 skúšobná komisia: Matuščin, Fratrič, Beňušíková

Ut

18.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – II. termín : Tanec, Hudba, Spev, Hudobno- dramatické umenie – podľa harmonogramu

prezentácia od 9:00 koncertná sála - zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

HDU

JPO 3.roč. / 8:30 Š1 skúšobná komisia: Hlavatý, Beňušíková, Fratrič

HET 2.roč. / 17:30 Š1 skúšobná komisia: Matuščin, Oszlík, Fratrič

HUDBA

Hra na dychových nástrojoch / 9:00 H18 skúšobná komisia: Smolinský, Kolářová, Kristiník

Hra na gitare / 10:30 H18 skúšobná komisia: Sivák, Sláviková, Smolinský

Koncert žiakov odboru Hudba a Spev Súkromného konzervatória v Nitre/ 17:00 Synagóga, zodp. Sláviková

St

19.

Komisionálne skúšky:

HDU – PAN 3.roč / 9:30 Š1 skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Matuščin

HUDBA – hra na klavíri / 10:00 H6 skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

TANEC – KTA I.A/ 10:30 VBS skúšobná komisia: Strihová, Skybová, Dragonidesová

Koncert žiakov SZUŠ Heleny Madariovej / 17:00 Ponitrianske múzeum, zodp. Sláviková

Št

20.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory – obligátny klavír / od 9:00 H18 skúšobná komisia : vyučujúci pedagógovia

TANEC

ĽTA 2.-3.roč./ 8:00 VBS skúšobná komisia : Ondejka, Krausová A., Skybová

ĽTA 1.roč. / 9:30 VBS skúšobná komisia : Krausová A., Skybová, Ondejka,

CHTA 2.-3.roč./ 11:00 VBS skúšobná komisia : Borko, Skybová, Krausová A.

TSP 2.-3.roč./ 12:00 VBS skúšobná komisia : Borko, Skybová, Krausová A., Ondejka

HUDBAhra na akordeóne / 10:15 H6 skúšobná komisia : Chovanec, Sláviková, Pacovský

Rozlúčkový koncert účinkujú žiaci 6.roč./ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Musil

Pi

21.

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov/ 11:00 koncertná sála, zodp. Madariová, Gubišová

Komisionálne skúšky:

HDU

JPO 1.roč. /9:00 Š1 skúšobná komisia : Hlavatý, Musil, Matuščin

HET 1.roč. / 16:00 Š1 skúšobná komisia : Musil, Matuščin, Fratrič

HUDBA – hra na organe / 11:00 H1 skúšobná komisia : Štrbák, Pacovský, Kňažíková

Výstava prác žiakov výtvarného odboru SZUŠ H. Madariovej/16:00 Rýnska ul., zodp.Tóthová

So

22.


Ne

23.

„Nezostane to v rodine“ – rodinný koncert M. Lukáčovej, SZUŠ H. Madariovej/ 17:00 Synagóga

Po

24.

Exkurzia – jazdecký kurz/ Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zodp. ?

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2018- 2019 / 13:00 H21 – zodp. Gubišová

Branné cvičenie 24.- 26.6. L. Mikuláš/ zúčastnia sa žiaci 2.roč., zodp. Kubicskó

Ut

25.

Exkurzia – jazdecký kurz/ Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zodp. ?

Szuš - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2018- 2019 / 11:30 H21 – zodp. Sláviková

St

26.

Kurz šermu / Štúdio 4D 9:00 – 13:00, zodp. Musil

SZUŠ - Triedny koncert žiakov M. Lukáčovej/ 17:00 koncertná sála Krčméryho

Št

27.

Odovzdávanie učebníc, upratovanie učební / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

Kurz šermu / Štúdio 4D 9:00 – 13:00, zodp. Kubicskó

Pi

28.

Vydávanie vysvedčení / 9:00, zodp. triedni pedagógovia

So

29.


Ne

30.