MESAČNÝ  PLÁN –  Jún 2018

Pi

1.

Dan Goggin: Mníšky – muzikál/ účinkujú žiaci 6.roč. HDU, ped. Oravec

10:00 verejná generálka pre žiakov Súkromného konzervatória / 19:00 predpremiéra

So

2.

Deň otvorených dverí DAB Nitra –  od 10:00 žiaci Súkromného konzervatória ako dobrovoľníci

Dan Goggin: Mníšky – muzikál/ 19:00 I. premiéra

Ne

3.

Dan Goggin: Mníšky – muzikál/ 19:00 II. premiéra

Po

4.

Záverečný koncert tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej / 17:00, aula UKF Nitra, zodp. Vachtlová, Bacskorová

Absolventský výkon HDU – monodráma /19:30 Š1  skúšobná komisia: Krkošková, Matuščin, Oravec, Musil, Fratrič

Ut

5.

MATURITA – teoretická časť odbornej zložky / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zúčastnia sa žiaci I. roč. zodp. Kratochvílová

Absolventský výkon HDU – monodráma /10:00 Š1  skúšobná komisia: Krkošková, Matuščin, Oravec, Musil, Fratrič

Dan Goggin: Mníšky – muzikál/ 19:00 absolventské predstavenie I. alternácia

skúšobná komisia: Krkošková, Oravec, Musil, Krausová, Štrbák

St

6.

MATURITA – teoretická časť odbornej zložky/ podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00,zúčastnia sa žiaci I. roč. zodp. Vašinová

Predstavenie „ Fimfárum“ VŠMU Bratislava/ 13:00 Staré divadlo – zúčastnia sa žiaci II.- III. roč., zodp. Musil

II. Absolventský koncert žiakov odboru Hudba / 18:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

- skúšobná komisia: Ševčíková, Mikláš, Obola, Madari, Sláviková

Dan Goggin: Mníšky – muzikál/ 19:00 absolventské predstavenie II. alternácia

skúšobná komisia: Krkošková, Oravec, Musil,  Krausová, Štrbák

Vystúpenie pre pacientov Fakultnej nemocnice v Nitre/ 13:00 M. Krajčová V.B, ped. Nagyová

Št

7.

Porada UR/ 11:00

Komisionálne skúšky:

HUDBA - hra na kontrabase 10:00 H1/ skúšobná komisia: Prievozník, Mikuláš, Sláviková

VIII. Interný koncert HDU – spev / 10:00 koncertná sála školy, zodp. Štrbák Pandiová

XIV. Interný koncert Hudba, Spev/ 13:30, koncertná sála, zodp. Sláviková

Pi

8.

Výchovný koncert pre ZŠ Cabajská ul. / 9:00, 11:00 Š1 – zodp. UR

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 12:30 koncertná sála Krčméryho 2, zodp. Madariová

Inscenácia „Nič/ 18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci 4.roč. HDU, ped. Oszlík

International Jazz Festival Litvínov /CR/ 8.- 9.6./zúčastní sa  Swingless Junior Jazz Band, ped. Štourač

So

9.

4. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby/ 19:30 Mlyny Cinemas

- umelecký program K. Bielická, ped. Maľová

Ne

10.

 

Po

11.

Komisionálne skúšky:

TANEC

 II.A MTA / 14:30 Š2 skúšobná komisia: Krausová, Dragonidesová, Ivan

I.A MTA / 16:00 Š2  skúšobná komisia: Krausová, Dragonidesová, Ivan

HDU 

V.B SPN, ANS, ŠAN / od 9:00 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

V.B HET /18:00 Š1  skúšobná komisia: Musil, Frátrič, Matuščin

Ut

12.

Komisionálne skúšky:

TANEC

V.A. MTA / 10:30 VBS  skúšobná komisia: Krausová, Macháčová, Ivan

V.A ĽTA / 11:00 VBS skúšobná komisia: Ivan, Macháčová, Krausová

III.A MTA / 11:30 Š2 skúšobná komisia: Dragonidesová, Madariová, Ivan

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej/ 20:00 Trafačka

St

13.

Komisionálne skúšky:

TANEC

V.A. KTA / 8:30 Š2  skúšobná komisia: Macháčová, Dragonidesová, Ivan

II.A KTA / 10:00 Š2  skúšobná komisia: Skybová, Dragonidesová, Ivan

SPEV – všetky ročníky / 11:00 H18 skúšobná komisia: Janiga, Vašinová, Šufliarsky

HDU – I.B HET, JAR / 17:00 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Frátrič

XII. Interný koncert SZUŠ H. Madariovej/ 17:00, koncertná sála školy

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej na krste knihy/ 14:00 Bratislava

Št

14.

Kurz šermu / Štúdio 4D 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci odboru HDU 1.- 3.roč, zodp. Kubicskó

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H21                                                              skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Kratochvílová

XV. Interný koncert / 13:30, koncertná sála, zodp. Sláviková

Komisionálne skúšky:

TANEC

II.A ĽTA / 8:00 Š2 skúšobná komisia: Ivan, Skybová, Dragonidesová

III.A ĽTA /8:45 Š2 skúšobná komisia: Ivan, Skybová, Dragonidesová

I.A KTA / 9:30 P  skúšobná komisia: Macháčová, Dragonidesová, Ivan

II.A CHTA / 11:00 VBS  skúšobná komisia: Borko, Macháčová,Ivan

III.A CHTA / 11:00 VBS  skúšobná komisia: Borko, Macháčová,Ivan

HDU

I.-III.B SPN / od 9:00 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

II.B TAN / 12:00 Š1 skúšobná komisia: Krausová, Frátrič, Dragonidesová

V.B TAN / 12:15 Š1 skúšobná komisia: Krausová, Frátrič, Dragonidesová

SPEV – POV všetky ročníky/ 16:00 VBS skúšobná komisia: Dragonidesová, Janiga, Šufliarsky

HUDBA Hra na sláčikových nástrojoch  15:00 H18/ skúšobná komisia: Madari, Mikláš, Sláviková

Pi

15.

Kurz šermu / Štúdio 4D 10:30 – 14:00, zúčastnia sa žiaci odboru HDU 1.- 3.roč, zodp. Kubicskó

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H21                                                              skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Kratochvílová

Komisionálne skúšky:

HDU - I.B JPO /9:00 Š1  skúšobná komisia: Hlavatý, Matuščin, Musil

II.B JPO /9:45 Š1 skúšobná komisia: Hlavatý, Matuščin, Musil

 „Zostane to v rodine“ – rodinný koncert žiakov M. Lukáčovej SZUŠ H. Madariovej/ 18:00 Ponitrianske múzeum

So

16.

Mezinárodní Hudební Festival Česká Kamenice /ČR/zúčastní sa  Swingless Jazz Ensemble, ped. Štourač

Ne

17.

Nedeľné matiné Komorného orchestra Collegium cantorum/ Synagóga o 11:00 , spoluúčinkujú žiaci Súkromného konzervatória, ped. Madari

Vystúpenie  Swingless Jazz Ensemble - Pirna /D/, ped. Štourač

Po

18.

Všetky odbory - klavírne prehrávky HKP  / 10:00 koncertná sála školy, skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

Komisionálne skúšky:

HUDBA -Hra na gitare  9:00 H12/ skúšobná komisia: Sivák, Sláviková, Mikuláš 

TANEC -I.A ĽTA / 11:30 VBS skúšobná komisia: Ivan, Skybová, Krausová

HDU  I.B TAN / 17:30 VBS skúšobná komisia: Dragonidesová, Hlavatý, Madariová

III.B HET, JAR /18:00 Š1  skúšobná komisia: Frátrič, Matuščin, Oszlík

Ut

19.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – II. termín : Tanec, Hudba, Spev, Hudobno- dramatické umenie – podľa rozpisu

prezentácia od 9:00 - zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

TANEC- III.A. KTA / 8:30 VBS  skúšobná komisia: Dragonidesová, Skybová, Ivan

HDU - III.B JPO, TAN /9:00 Š1  skúšobná komisia: Hlavatý, Frátrič, Musil

HUDBA -  Hra na bicích nástrojoch/ 8:30 P skúšobná komisia: Gergely, Smolinský, Obola

Hra na klavíri / 10:00 H6 skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

XII. Interný koncert SZUŠ H. Madariovej/ 17:00, koncertná sála školy

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej/ 20:00 Trafačka

St

20.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory: Hra na klavíri HKP /od 9:00 H6 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

HDU

III.B PAN / 9:30 Š1 skúšobná komisia: Musil,  Matuščin, Frátrič

II.B HET, JAR /17:30 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Musil,Frátrič

HUDBA

Hra na dychových nástrojoch/ 9:00 H18 skúšobná komisia: Smolinský, Kolářová, Kristiník

Hra na akordeóne/ 10:00 H18  skúšobná komisia: Poláčeková, Sláviková, Smolinský

Skladba / 11:00 H3  skúšobná komisia: Vlasák, Štrbák, Sloboda

Hra na violončele/ 15:00 H18  skúšobná komisia: Madariová, Sivák, Mikuláš

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej/ 17:00 Rosetta

Št

21.

Komisionálne skúšky:

HDU

III.B UPR / 9:00 Š1 skúšobná komisia: Pribullová, Frátrič, Musil

II.B UPR /10:00 Š1  skúšobná komisia: Pajtinková, Frátrič, Pribullová

Szuš - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2017- 2018 / 11:00 H21 – zodp. Sláviková

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2017- 2018 / 13:00 H21 – zodp. Gubišová   

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej/ 17:00 Rosetta                   

Pi

22.

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov/ 11:00 koncertná sála Krčméryho 2, zodp. Madariová

Swingless Jazz Ensemble  v Nitrianskom Parku/ Biskupský hostinec 18:30, ped. Štourač

So

23.

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej/ 17:00 Rosetta

Ne

24.

Triedny spevácky koncert žiakov V. Nagyovej / 17:00, koncertná sála Krčméryho 2

Po

25.

Slávnostný koncert pri príležitosti 15. výročia založenia Súkromného konzervatória v Nitre

17:00 Župný dom/ generálka 10:00  zodp. UR

Ut

26.

SZUŠ vystúpenie žiakov V. Nagyovej/ 20:00 Trafačka

St

27.

Ester Wiesnerová – workshop/ 10:00, koncertná sála, vstup voľný

Casting TV Markíza pre hercov a spevákov/ 13:00 koncertná sála, zodp. Musil

SZUŠ Triedny flautový koncert žiakov M. Lukáčovej/ 17:00, koncertná sála Krčméryho 2

Št

28.

Odovzdávanie učebníc, upratovanie učební / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

Pi

29.

Vydávanie vysvedčení / 9:00, zodp. triedni pedagógovia

Koncert Dychového orchestra Swinglessanka v Nitrianskom Parku / Biskupský hostinec 18:30, ped. Štourač