MESAČNÝ  PLÁN –Jún 2017

 

Št

1.

Porada Umeleckej rady/ 13:00

Komisionálne skúšky:

TANEC : KTA I. a III.A /8:30 – 12:00 Š2 skúšobná komisia: Skybová, Macháčová, Dragonidesová

HDU: spev I.-III. a V.- VI.B / 10:30 H1, skúšobná komisia : Nagyová, Maľová, Lechmanová

Absolventský koncert Z. Knapová, T. Mináriková – HDU spev / Trafačka 20:00, zodp. Maľová

ST

2.

Absolventské predstavenie: Frederico Garcia Lorca – Dom Bernardy Alby  / generálka 10:00 Štúdio 4D

zodp. P. Oravec

Stretnutie rodičov žiakov Súkromného konzervatória/ 16:00, zodp. triedni pedagógovia

So

3.

Absolventské predstavenie: Frederico Garcia Lorca – Dom Bernardy Alby  / I. premiéra Štúdio 4D, 19:00

zodp. P. Oravec

Ne

4.

Absolventské predstavenie: Frederico Garcia Lorca – Dom Bernardy Alby  / II. premiéra Štúdio 4D, 19:00

zodp. P. Oravec

Po

5.

Interný koncert HDU / v koncertnej sále školy o 11:00;zodp. Nagyová

Ut

6.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej maturít – podľa rozpisu, zodp. Gubišová, Madariová

-vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 17:00

Náhrada vyučovania:

10:00 - 12:00  Štúdio 4D (Š1) "Talk/Play/Share", zúčastnia sa žiaci odboru Hudba, Spev a HDU

prednáška o aktívnom počúvaní,  lektori Daniel Matej a Ivan Šiller

10:00 - 13:00 Štúdio 4D ( Š2) "Diamondance", zúčastnia sa žiaci odboru Tanec

Tanečný workshop pre konzervatoristov s Petrou Fornayovou

Komisionálne skúšky:

SPEV: POV I.-VI. roč. / 15:30 VBS, skúšobná komisia: Dragonidesová, Madariová, Janiga

Koncert Cluster Ensemblu: 50-60-70 / 18:00 koncertná sála Župného domu, (skladby Daniela Mateja, Martina Burlasa a Milana Adamčiaka )spoluúčinkujú žiaci Súkromného konzervatória odboru Tanec

Triedny koncert študentov zo speváckej triedy Mileny Majerovej / 20:00 Trafačka

ST

7.

MATURITA - Teoretická časť odbornej zložky maturít – podľa rozpisu, zodp. Gubišová, Madariová

-vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 14:00

Náhrada vyučovania: Účelové cvičenie / 9:00 Zobor, zodp. Kubicskó, Musil

Work

SZUŠ Interný koncert / 17:00, zodp. Smolnická

Št

8.

Komisionálne skúšky:

TANEC:  KTA II.A /9:30 Š2  skúšobná komisia: Dragonidesová, Macháčová, Skybová

HDU: HET V.B / 15:30 Š1  skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Fratrič

XV. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

9.

Výchovný koncert / 10:00 koncertná sála, zúčastní sa ZŠ Poľný Kesov a ZŠ Čermáň, zodp.Štourač, Kamenár

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Gubišová

Komisionálne skúšky:

HDU: TAN VI.B / 13:00 Š1 skúšobná komisia: Krkošková, Krausová, Matuščin

           HET VI.B / 14:00 Š1 skúšobná komisia: Krkošková, Matuščin, Krausová

FESTIVAL V4 - absolventské predstavenie: Frederico Garcia Lorca – Dom Bernardy Alby 

17:00 Staré divadlo K. Spišáka, skúšobná komisia: Krkošková, Oravec, Musil,

So

10.

 

Ne

11.

 

 

Po

12.

Koncert bicích nástrojov pre ZŠ Krčméryho / 10:30 nádvorie školy, zodp. Gergely

Výchovný koncert / 10:45 ZŠ Výčapy- Opatovce zodp. Štourač, Kamenár

Komisionálne skúšky: TANEC

ĽTA I.A / 9:00 VBS skúšobná komisia: Ivan, Mimakiová, Nezvalová

ĽTA II.A/ 10:00 VBS skúšobná komisia: Ivan, Mimakiová, Nezvalová

ĽTA III.A / 11:00 VBS skúšobná komisia: Ivan, Mimakiová, Nezvalová

CHTA II.-III.A/ 12:00 Š1 skúšobná komisia: Mimakiová, Nezvalová, Ivan

MTA II.A / 13:00 Š2 skúšobná komisia: Mimakiová, Nezvalová, Ivan

MTA III.A / 14:00 Š2 skúšobná komisia: Mimakiová, Nezvalová, Ivan

Ut

13.

Komisionálne skúšky:

HDU: JPO III.B / 9:00 Š1 skúšobná komisia : Hlavatý, Oszlík, Musil

           Spev, rôzne ročníky / 10:00 H1, skúšobná komisia : vyučujúci pedagógovia

           HET, JAR I.B / 11:30 Š1 skúšobná komisia : Matuščin, Frátrič, Musil

           HET, UPR III.B / 14:00 Š1 skúšobná komisia : Oszlík, Pajtinková, Musil

Divadelný utorok:

„Zvuky mesta“  hudobno- tanečný večer/ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Dragonidesová, Krausová

Koncert bicích nástrojov - CK Junior Levice/ zodp. Gergely

St

14.

Komisionálne skúšky:

HDU: PAN III.B / 9:00 Š1 skúšobná komisia : Musil, Oszlík, Matuščin

           TAN III.B / 15:30 VBS skúšobná komisia: Hlavatý, Oszlík, Musil

Všetky odbory - klavírne prehrávky HKP  / 10:30 koncertná sála školy, skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

SZUŠ Interný koncert / 17:00, zodp. Štourač

Št

15.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H1 skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Spišáková

Komisionálne skúšky:

HUDBA: Hra na husliach, kontrabase, gitare / 10:00 H1 skúšobná komisia: Madari, Prievozník, Mikláš, Sivák

HDU: TAN I.- II. B / 13:10 Š1 skúšobná komisia: Krausová, Dragonidesová, Matuščin,

Kurz šermu / Štúdio 4D 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci odboru HDU, zodp. Kubicskó

XVI. Interný koncert SK / 14:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

SZUŠ Interný koncert / 17:00, zodp. Šišková

Pi

16.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H1                                                              skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Spišáková

Komisionálne skúšky:

TANEC: JPO I.B / 9:00 Š2 skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin

               TSP II. – III. A /11:30 VBS skúšobná komisia: Macháčová, Mimkiová, Ivan

              MTA I.A / 13:30 Š2 skúšobná komisia: Krausová, Mimakiová, Macháčová

HUDBA: Hra na violončele, gitare/ 14:00 H18 skúšobná komisia: Madariová, Madari, Sivák

Kurz šermu / Štúdio 4D 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci odboru HDU, zodp. Kubicskó

III. Absolventský koncert – P. Trúnek, tuba / 11:00, koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Medzinárodný hudobný festival Česká Kamenice 16.- 18.6. -  Swingless Jazz Ensemble Junior ( súťaž do 25 rokov)

zodp. Štourač

So

17

 

Ne

18.

I. Záverečný tanečný koncert tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej / 17:00 Štúdio 4D

 zodp. Vachtlová, Bacskorová, Otrasová

Po

19

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA 19.- 21.6. / III.A,B zodp. Gubišová

Komisionálne skúšky:

HUDBA: Hra na bicích nástrojoch 9:00 P/ skúšobná komisia: Gergely, Smolinský, Kristiník

SPEV: 12:00/ H18  skúšobná komisia:  Melichaříková, Janiga, Sláviková          

Ut

20.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – II. termín : Tanec, Hudba, Spev, Hudobno- dramatické umenie – podľa rozpisu

prezentácia od 9:00 - zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

HUDBA: Hra na klavíri / 9:00 H6 skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

Divadelný utorok: Dámska šatňa /18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci IV.B, zodp. Musil

Koncert a výstava prác žiakov SZUŠ H. Madariovej / 17:30 Synagóga, zodp. Sláviková

St

21.

Komisionálne skúšky:

HDU – spev / 10:00 H1, skúšobná komisia – vyučujúci pedagógovia

             HET, JAR, UPR II.B /od 8:00 Š skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Frátrič, Pajtinková

HUDBA – Dirigovanie / 9:00 H12  skúšobná komisia: Sloboda, Štrbák, Sláviková

 

Št

22.

Komisionálne skúšky:

Všetky odbory: Hra na klavíri HKP / 9:00 H18 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

XVI. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

23.

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Gubišová

Komisionálne skúšky:

HUDBA: Hra na dychových nástrojoch/ 9:00 H18 skúšobná komisia: Smolinský, Kristiník, Obola

                Hra na akordeóne / 10:00 H18 skúšobná komisia: Poláčeková, Smolinský, Sláviková 

HDU: JPO II.B / 9:30 Š1 skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin 

Predstavenie žiakov LDO SZUŠ H. Madariovej - dramatizácia textu Dušana Rapoša: Mária/16:30 Štúdio 4D

zodp. Liptáková

Záverečný koncert žiakovej SZUŠ Heleny Madariovej zo speváckej triedy Viki Nagyovej / 18:00 koncertná sála školy

So

24.

II. Záverečný tanečný koncert tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej / 17:00 Štúdio 4D

 zodp. Vachtlová, Bacskorová, Otrasová

Ne

25.

Predstavenie žiakov LDO SZUŠ H. Madariovej - Ľudmila Podjavorinska Čin-Čin /15:00 Štúdio 4D, zodp. Liptáková

III. Záverečný tanečný koncert tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej / 17:00 Štúdio 4D

 zodp. Vachtlová, Bacskorová, Otrasová

Po

26.

Workshop základov herectva / 10:00 Š1 lektor L. Barilíková, zúčastnia sa žiaci odboru Tanec, zodp. Mimakiová                                              SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2016- 2017 / 11:00 H21 – zodp. Gubišová                       Szuš - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2016- 2017 / 13:30 H21 – zodp. Sláviková

Ut

27.

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zodp. Kratochvílová

St

28.

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zodp. Kratochvílová

Št

29.

Odovzdávanie učebníc, upratovanie učební / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

Pi

30.

Vydávanie vysvedčení / 9:00, zodp. triedni pedagógovia