MESAČNÝ  PLÁN – Jún 2015

Po

1.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít – podľa rozpisu, zodp. Gubišová, Madariová

-         vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 14:30

Absolventské predstavenie HDU – J. B. P. Molière: Meštiak  šľachticom / 18:00 Š1

skúšobná komisia – Krkošková, Musil,  Madariová ,Hittnerová, Sláviková

Ut

2.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít – podľa rozpisu,  zodp. Gubišová, Madariová

-         vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 14:30

Komisionálne skúšky absolventov:

HDU –VI. Tanec / 9:00 Štúdio 4D, skúšobná komisia – Krkošková, Mimakiová, Musil, Matuščin, Sláviková

Absolventské predstavenie HDU – Monodrámy/ od 10:30 Š1

skúšobná komisia – Krkošková, Musil, Matuščin, Fratrič,  Sláviková

Kurz historického šermu / Murániho 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci II.B a III.B -  zodp. Ralík

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zúčastnia sa žiaci I.B a V.B., zodp. Kratochvílová

Exkurzia – Nitriansky hrad / prehliadka o 10:30, zúčastnia sa všetci žiaci odboru Hudba a Spev, zodp. Spišáková

St.

3.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít – podľa rozpisu,  zodp. Gubišová, Madariová

-         vyučovanie v hlavnej budove sa uskutoční od 13:30

Kurz historického šermu / Murániho 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci II.B a III.B - zodp. Musil

Exkurzia – jazdecký kurz/  Equifarm Ranč Veľká Dolina, 9:45 – 15:00, zúčastnia sa žiaci I.B a V.B., zodp. Kratochvílová

Št

4.

 

 

Pi

5.

Konzervafest Martin 5.- 7. 6.2015 – s predstavením  „ S láskou sa neradno zahrávať“ sa zúčastnia žiaci IV. roč., zodp. Matuščin

So

6.

 

Ne

7.

 

Po

8.

Interný koncert Spev – HDU / 10:30 koncertná sála školy, zodp. Nagyová

Porada UR/ 13:00

Ut

9.

Komisionálne skúšky:

Tanec - ĽTA  V.A  /9:45   VBS  skúšobná komisia: Šimuneková. Skybová, Mimakiová

              MTA V.A /11:30 VBS  skúšobná komisia: Mimakiová, Skybová, Šimuneková

              CHTA II.A, III.A / 15:00  VBS skúšobná komisia: Jurík, Skybová, Mimakiová       

HDU –  JPO III.B / 9:00 VBS skúšobná komisia:  Hlavatý, Musil, Matuščin

              TAN  V.B/10:30  VBS skúšobná komisia:  Mimakiová, Skybová, Šimuneková

Divadelný utorok Štúdio 4D  predstavenie: P. Zvon: Tanec nad plačom -19:00 Štúdio 4D

- účinkujú žiaci IV. a V. roč. HDU, réžia P. Oravec

St

10.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 13:00 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Gubišová

Predstavenie pre verejnosť : P. Zvon: Tanec nad plačom - 9:30, 19:00  Štúdio 4D

- účinkujú žiaci IV. a V. roč. HDU, réžia P. Oravec

Št

11.

Klavírne prehrávky HKP – povinný klavír / 11:00  H1, zodp. Sláviková

X. Interný koncert SK/ 13:30 koncertná sála školy, zodp. Pacovský

Pi

12.

Komisionálne skúšky:

HDU - JPO I.B / 9:00 VBS skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Oszlík

So

13.

 

Ne

14.

 

Po

15.

Akademický týždeň absolventov – 15.- 19.6.

Komisionálne skúšky:

Hudba – hra na gitare, husliach, kontrabase / 10:00  H1 skúšobná komisia: Prievozník, Madari, Ralík

HDU – TAN  I.B/ 12:00 P   skúšobná komisia: Mimakiová, Oszlík, Sláviková

           –JPO II.B / 18:00 Štúdio 4D  skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Sláviková

Tanec – MTA  I. – III.A/ od 14:15 VBS  skúšobná komisia: Stašková,  Mimakiová, Madariová

Ut

16.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – II. termín : Tanec, Hudba, Spev, Hudobno- dramatické umenie – podľa rozpisu

prezentácia od 9:00 - zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

Tanec  – KTA I.A /  8:00 Š2 skúšobná komisia: Skybová, Šimuneková, Mimakiová

             – ĽTA  I.- III. A/ od  9:30 VBS  skúšobná komisia:  Šimuneková, Mimakiová, Skybová

Hudba  – Hra na  dychových nástrojoch / 8:30 P skúšobná komisia: Smolinský, Obola, Kolářová

         Hra na bicích nástrojoch / 9:15  P skúšobná komisia: Gergely, Obola, Kolářová

Absolventský koncert HDU – spev / 15:00 koncertná sála školy, ped. Gráf

SZUŠ  IX. Interný koncert / 17:00 H1, zodp. Nagyová

St

17.

Komisionálne skúšky:

HDU  –  TAN  ĽTA II.B / 10:15 VBS skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Sláviková

           – spev / 10:30 H1 skúšobná komisia: Nagyová, Lechmanová, Maľová, Hittnerová

Tanec – TAP II. a III.A/11:30 VBS  skúšobná komisia: Plíhalová, Macháčová, Skybová

Spev – POV  / 16:30 P skúšobná komisia: Mimakiová, Sláviková, Madariová

Št

18.

Komisionálne skúšky:

Hudba – hra na klavíri / 9:00  H6  skúšobná komisia: Pacovský,  Gončarová, Sláviková

HDU – spev / 10:30 H1 skúšobná komisia: Nagyová, Hittnerová, Gráf, Lechmanová

Spev / 11:00  H6 skúšobná komisia: Záhumenská, Melichaříková, Sláviková

Tanec – KTA  II.A / 11:30 P skúšobná komisia:  Macháčová, Šimuneková, Skybová

            – KTA  III.A/13:30  P skúšobná komisia:  Macháčová, Šimuneková, Skybová       

Pi

19.

"NOC HUDBY" - koncert bicích nástrojov pod názvom "Dáva sa na známosť"- zahájenie štvrtého ročníka celoslovenského podujatia / 17:00 pred Levickou Synagógou, účinkujú žiaci Súkromného konzervatória, ped. Gergely

 

So

20.

Generálka na vystúpenie tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej /12:00 Štúdio 4D, zodp. Chudá, Vachtlová

Ne

21.

Nedeľné matiné – účinkuje orchester Collegia cantorum, spoluúčinkujú žiaci Súkromného konzervatória

11:00 Synagóga – zodp. Madari

 

Po

22.

Školský výlet  22.- 24.6. – Tatranská Lomnica/ zúčastnia sa žiaci odboru Tanec II.A / zodp. Kubicskó

Komisionálne skúšky:

HDU – HET, UPR, JAR   I.- III.B / od 10:00 štúdio 4D skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Oszlík, Pajtinková, Fratrič

SZUŠ  absolventské komisionálne skúšky po odboroch /podľa rozpisu  od 14:00 zodp. Sláviková                                                                                                               SZUŠ prijímacie skúšky – 22.- 26.6. denne od 15:00 – 17:00 / Krčméryho 2, Murániho 34,  zodp. Sláviková

Ut

23.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H21, H18                                                              skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Gubišová, Kňažíková

HDU – spev / 10:30 H1  ( H12) skúšobná komisia: Nagyová, Hittnerová, Maľová,  Lechmanová, Gráf

Divadelný utorok: Pohybové predstavenie „Eros a Psyché“

doplnené speváckym vystúpením žiakov I. a III. roč. HDU / 18:00 štúdio 4D , ped. Hlavatý

St

24.

Komisionálne skúšky:

HDU – PAN III.B / 9:30 Š1 skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Matuščin

Št

25.

SZUŠ - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2014 -2015/ 11:30  H21 – zodp. Sláviková

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2014- 2015 / 13:00 H21 – zodp. Gubišová

SZUŠ – Triedny spevácky koncert žiakov V. Nagyovej / 17:30 koncertná sála

Pi

26.

 

So

27.

Vystúpenie tanečného odboru SZUŠ H. Madariovej /15:00, 17:00 Štúdio 4D, zodp. Chudá, Vachtlová

Ne

28.

 

Po

29.

Odovzdávanie učebníc, upratovanie učební / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov / 10:00 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Gubišová

Ut

30.

Vydávanie vysvedčení / 9:00, zodp. triedni pedagógovia