MESAČNÝ  PLÁN – Jún 2014

Ne

1.

 

Po

2.

Komisionálne skúšky: HDU  UPR III.B/ 13:15 Š1 – skúšobná komisia: Ryníková, Musil, Matuščin

Latinská omša / Farský kostol navštívenia Panny Márie 16:15, účinkuje Spevácky zbor konzervatória – zodp. Plšeková

Ut

3.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 – 15:30 hlavná budova školy

vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho pokynu - zodp. Spišáková

Kurz historického šermu / Murániho 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci III.B, zodp. Nagyová

Komisionálne skúšky:  Tanec KTA III.A / 9:45 Š2, skúšobná komisia: Skybová, Havrilová, Vlniešková

Absolventské predstavenie / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Musil

St

4.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 – 15:30 hlavná budova školy

vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Spišáková

Kurz historického šermu / Murániho 9:00 – 13:00, zúčastnia sa žiaci III. a V.B, zodp. Sláviková  

Komisionálne skúšky : Tanec KTA VI. roč./ 10:30 VBS – skúšobná komisia: Havrilová, Vlniešková, Šimčáková

IV. Absolventský koncert / 18:00 Štúdio 4D zodp. Hittnerová, Gergely

Št

5.

Záverečné komisionálne skúšky absolventov – odbor Hudba, Spev / od 8:30 podľa rozpisu, zodp. Sláviková

Komisionálne skúšky:

Hudba Hra na flaute, trúbke, pozaune /9:00 P - skúšobná komisia: Obola, Kolářová, Smolinský

HDU HET, JAR II.B / Predstavenie : Zakázané známosti -  verejná generálka  / 10:00- 13:00  Štúdio 4D,účinkujú žiaci II.B a hostia – skúšobná komisia: Ryníková, Musil, Matuščin

Tanec

MTA I.A / 15:00 Š2 - skúšobná komisia: Mimakiová, Havrilová, Šimuneková

MTA II.A / 16:00 Š2 - skúšobná komisia: Mimakiová, Havrilová, Šimuneková

Spev  POV 17:30 Š2 - skúšobná komisia: Mimakiová, Havrilová, Šimuneková

Interný koncert / 13:15 H1 zodp. Pacovský

Predstavenie : Zakázané známosti -  predpremiéra/ 18:00 Štúdio 4D,účinkujú žiaci II.B a hostia – zodp. Ryníková

Pi

6.

6.- 11.6. Akademický týždeň absolventov

Komisionálne skúšky : HDU Tanec II.B / 8:30 VBS– skúšobná komisia: Mimakiová, Hlavatý, Madariová

Konzerva fest : 6.- 8. 6. Strečno / s predstavením „Zakázané známosti“ sa zúčastnia žiaci II.B – zodp. Kňažíková

So

7.

 

Ne

8.

 

Po

9.

Porada UR 12:30

Komisionálne skúšky :

HDU – spev 1., 3.,5.roč. / 12:00 H1 – skúšobná komisia: Hittnerová, Graf, Fardová, Lechmanová, Nagyová

Ut

10.

Komisionálne skúšky :

HDU – spev 2.roč. /12:30 H1 – skúšobná komisia: Graf, Fardová, Lechmanová, Nagyová

St

11.

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení / 10:00 koncertná sála školy, zodp. Madariová, Spišáková

Komisionálne skúšky:

Tanec

TSP III.A/ 12:30 VBS - skúšobná komisia: Plíhalová, Skybová,Havrilová

TSP II.A / 13:00 VBS -  skúšobná komisia: Plíhalová, Skybová,Havrilová

Klavírne prehrávky HKP – povinný klavír / 17:00 H1, zodp. Sláviková

Št

12.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč. / H1

skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Spišáková

Komisionálne skúšky: Tanec ĽTA I.- III. A / 9:30 VBS – skúšobná komisia: Šimuneková, Havrilová, Skybová

SZUŠ  VII. Interný koncert / 17:00 H1, zodp. Rajničová

Pi

13.

Súborná skúška z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských prác – VI. roč.  / H1

skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Spišáková

Komisionálne skúšky: HDU  Tanec I.B / 8:00 VBS skúšobná komisia: Havrilová, Mimakiová, Madariová

So

14.

 

Ne

15.

Nedeľné matiné – účinkuje orchester Collegia cantorum a hostia / 10:00 Synagóga – zodp. Madari

Po

16.

Prijímacie skúšky SZUŠ denne 16.- 20. júna od 14:00 do 17:00 / Krčméryho 2, Murániho 34

Hudba - Hra na husliach, kontrabase / 9:00 H1 – skúšobná komisia: J. Madari, Š. Madari, J. Prievozník

Komisionálne skúšky: HDU – spev / 12:30,  skúšobná komisia: Nagyová, Štrbák – Pandiová, Šubert

Ut

17.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – II. termín : Tanec, Hudba, Spev, Hudobno- dramatické umenie

prezentácia 9:00 - zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

Tanec

KTA II.A / 9:00 VBS - skúšobná komisia: Havrilová, Šimuneková, Skybová

KTA I.A / 11:00 VBS- skúšobná komisia: Havrilová, Šimuneková, Skybová

CHTA II.-III.A / 15:00 VBS – skúšobná komisia: Jurík, Skybová, Šimuneková

Spev / 12:00 H1 -  skúšobná komisia: Záhumenská, Melichaříková, Šubert

HDU  JPO I.B / 8:30 P – skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Madariová

Interné prehrávky  – operné herectvo / 17:00 H2 – zodp. Šubert

St.

18.

Komisionálne skúšky:

Hudba

Hra na bicích nástrojoch / 8:30 P – skúšobná komisia: Gergely, Sláviková, Obola

Hra na gitare / 11:00 H1 - skúšobná komisia: Ondrejčák, Ralík, Madari

Tanec

MTA III.A /14:00 Š2 - skúšobná komisia: Vlniešková, Mimakiová, Šimčáková

HDU III.B / 14:00 Š1 – skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Ryníková

Triedny koncert žiakov V. Ondrejčáka / 16:00 koncertná sála školy

Št

19.

Komisionálne skúšky :

Hudba  Hra na klavíri /9:00 H1  – skúšobná komisia: Pacovský, Sláviková, Gončarová

HDU

JPO II.B / 9:00 Š1 – skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Ryníková

HET  I.B / 10:00 Š1 – skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Madariová  

PAN III.B / 11:00 Š1 – skúšobná komisia: Hlavatý ,Musil, Havrilová

JAR  I.B / 10:00 Š1 – skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Fratrič

HET V. r. / 13:00 Š1 – skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Fratrič

SZUŠ VIII. Interný koncert - absolventský / 17:00 H1 – zodp. Lukšicová

Pi

20.

Komisionálne skúšky:

Hudba, Spev, HDU, Tanec : Hra na klavíri - povinný klavír /od  9:00 H18 zodp. Sláviková

HDU JPO III.B / 9:30 Š1– skúšobná komisia: Hlavatý, Musil,Mimakiová

So

21.

Mierový beh / Sihoť 17:00 – umelecký program SZUŠ, zodp. Sláviková, Nagyová

Ne

22.

 

Po

23.

SZUŠ / Absolventské skúšky z HN / skúšky 4.roč. po odboroch / od 14:00 zodp. Sláviková

Ut

24.

OČAP – kurz prvej pomoci /9:00 – 11:00  areál Krčméryho 2, zúčastnia sa žiaci odboru Hudba, Spev, Tanec

– zodp. Brázdilová

Kurz jazdectva/ 9:00 – 12:00 Ranč DD -  Janíkovce, zúčastnia sa žiaci I. a II.B, zodp. Kubicskó 

SZUŠ - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2013 -2014/ 11:30  H21 – zodp. Sláviková

SK - Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok školského roka 2013- 2014 / 13:00 H21 – zodp. Spišáková

St

25.

Kurz jazdectva/ 9:00 – 12:00 Ranč DD -  Janíkovce, zúčastnia sa žiaci I. a II.B, zodp. Kubicskó

Triedny koncert žiakov V. Nagyovej / 17:00 koncertná sála školy 

Št

26.

Odovzdávanie učebníc, upratovanie učební / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

Slávnostné odovzdávanie absolventských diplomov / 10:00 koncertná sála školy – zodp. Madariová, Spišáková

Koncert a workshop : Campana batucada / Štúdio 4D  14:00 – zodp. Musil, triedni pedagógovia

Pi

27.

Vydávanie vysvedčení – 8:00 zodp. triedni pedagógovia

So

28.

 

Ne

29.

 

Po

30.

Letné prázdniny