MESAČNÝ  PLÁN – Jún 2013

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

Latinská omša v kostole Panny Márie na Farskej ul. / 16:15 účinkuje Spevácky zbor Súkromného konzervatória  zod. Plšeková

Absolventský koncert M. Veróny – husle, M. Lörincz – gitara / 17:00 Synagóga – ped. Š. Madari, V. Ondrejčák,

A. Ferienčíková

Ut

4.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 – 17:30 hlavná budova školy

vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová

Spevácky koncert absolventov HDU/ 18:00 koncertná sála – ped. Hittnerová- Frličková, Pacovská, Nagyová                         

St

5.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 – 15:30 hlavná budova školy

vyučovanie ostatných ročníkov podľa aktuálneho rozpisu - zodp. Gubišová

11:30 – 13:00 príprava na vystúpenie 9. júna  / ŠTÚDIO 4D zúčastnia sa všetci študenti HDU zodp. Musil                            

Št

6.

MATURITA - Teoretická časť jazykovej a odbornej zložky maturít  / 9:00 – 15:30 hlavná budova školy

9:00 – porada Umeleckej rady

11:00 Štúdio 4D – generálka absolventského predstavenia „Divadelná komédia“, réžia P. Oravec / zúčastnia sa všetci študenti Súkromného konzervatória – zodp. tried. pedagógovia

Interný koncert / 13:15 H1- zodp. Pacovský

Bengt Ahlfors : Divadelná komédia – absolventské predstavenie pre verejnosť / 19:00 Štúdio 4D

Pi

7.

9:00 -  príprava na vystúpenie 9. júna  / ŠTÚDIO 4D zúčastnia sa všetci študenti HDU a Tanec  zodp. Musil          

SZUŠ – Husľová súťaž Komárno / zúčastní sa A. Kozolka, ped. Š Madari

So

8.

 

Ne

9.

SYMPÓZIUM MÚZ – 16:00 DAB, 18:00 Galéria / slávnostné podujatie venované 10. výročiu založenia Súkromného konzervatória v Nitre

 generálka v DAB – 12:00 tanec, 13:00 HDU

 generálka v Galérii –  16:00 hudba,spev

Po

10.

Vydávanie vysvedčení maturantom / 13:00 koncertná sála – zodp. Madariová, Gubišová

SZUŠ – Prijímacie skúšky v týždni od 10.-14.júna, denne od 14:00 do 16:00 na Krčméryho 2 a Murániho 34

Ut

11.

Komisionálne skúšky:

KTA  2.A  /9:00 Š2             skúšobná komisia: Šimčáková, Plíhalová, Skybová     

TAN 1.B  / 8:00 P                skúšobná komisia: Hlavatý, Plajdičko, Musil    

POV spev/ 9:45 P               skúšobná komisia: Madariová, Plajdičko, Záhumenská    

KTA  3.A / 11:00 Š2            skúšobná komisia: Šimčáková, Plíhalová, Skybová     

TAP 2.-3.roč. / 12:30 Š2    skúšobná komisia: Šimčáková, Plíhalová, Skybová

KTA 1.A / 16:25 P               skúšobná komisia: Šimčáková, Plajdičko, Skybová

Triedny koncert študentov  A. Gráfa, HDU – spev / 17:00  koncertná sála školy

St

12.

Komisionálne skúšky:

Hra na gitare, husliach, kontrabase / 8:30 H1  skúšobná komisia: Madari, Prievozník, Ondrejčák 

MTA 3.A / 13:45 Š2            skúšobná komisia:  Šimčáková, Vlniešková, Plajdičko  

HET, JAR  1.B / 14:00 Š1    skúšobná komisia:  Musil, Fratrič, Matuščin

KTA  5.-6. roč./ 16:30 Š2   skúšobná komisia: Madariová, Šimčáková, Skybová   

Triedny koncert študentov V. Nagyovej  a M. Lechmanovej HDU – spev / 17:00  koncertná sála školy

Interný koncert umeleckých béčok ( 3.B) / 19:00 koncertná sála školy

Št

13.

Komisionálne skúšky:

ĽTA 1.A/ 8:00 VBS                skúšobná komisia: Šimčáková, Krausová, Šimuneková 

ĽTA 2.A/ 9:45  VBS              skúšobná komisia: Šimčáková, Krausová, Šimuneková

SPN / 10:00  H1                   skúšobná komisia: Hittnerová, Pacovská, Nagyová, Lechmanová, Fardová

ĽTA 3.A / 11:30 VBS            skúšobná komisia: Šimčáková, Krausová, Šimuneková

ĽTA 5.-6.roč.  / 13:15 VBS  skúšobná komisia: Šimčáková, Krausová, Šimuneková

MTA 1.A / 14:50 P               skúšobná komisia: Madariová, Stašková, Šimčáková

TAN  5.-6. roč./ 16:25 P      skúšobná komisia:  Madariová, Stašková, Šimčáková

SZUŠ – Interný koncert / 17:00 koncertná sála – zodp. Spišáková

Pi

14.

Teoretické absolventské skúšky a obhajoby písomných absolventských prác – VI. roč. / H1

skúšobné komisie podľa rozpisu - zodp. Sláviková, Gubišová, Spišáková

Komisionálne skúšky:

TAN 3.B / 11:30 Š2               skúšobná komisia:  Madariová, Šimuneková, Plajdičko

Umelecký program pre SPU Nitra/ 14:00 – zúčastní sa R. Srncová a A. Svitač

zodp. Hittnerová, Ondrejčák, Sláviková

So

15.

 

Ne

16.

Nedeľné matiné – účinkuje orchester Collegia cantorum / 10:30 Ponitrianske múzeum – zodp. Madari

SZUŠ -  Triedny koncert žiakov V. Nagyovej / 17:00 koncertná sála

Po

17.

Komisionálne skúšky:

UPR 2.B / 10:00  Š1              skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec 

JAR 3.B  / 10:45  Š1              skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec 

UPR 3.B / 12:20  Š1              skúšobná komisia: Musil, Ryníková, Oravec 

HKP povinný klavír / 14:00 H18   skúšobná komisia:  Spišáková, Kňažíková, Gončarová, Dolgoruká, Fejtl

Ut

18.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – prezentácia o 9:00 / Krčméryho 2 – zodp. Madariová

Komisionálne skúšky:

Hra na klavíri / 8:30 H6  skúšobná komisia: Sláviková, Pacovský, Gončarová

Hra na bicích a dychových nástrojoch / 9:00 P  skúšobná komisia: Gergely, Smolinský, Obola

Spev / 10:00 H6                     skúšobná komisia: Šubert, Záhumenská, Pacovská    

SPN  /  11:00 H1                     skúšobná komisia: Sláviková, Šubert, Gráf

CHTA 2.-3.roč. / 18:00 VBS  skúšobná komisia: Madariová, Jurík, Skybová

HET 3.B / 19:00 Š1                 skúšobná komisia: Ryníková, Oravec, Musil

SZUŠ – absolventské skúšky z HN / 14:00 H4 – zodp. Babuljak

St

19.

Komisionálne skúšky:

JPO 1.B / 9:00 Š1                    skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Matuščin

JPO 2.B / 10:00 Š1                  skúšobná komisia: Musil, Hlavatý, Matuščin

JPO 3.B / 11:00 Š1                  skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin

PAN 3.B / 12:00 Š1                 skúšobná komisia: Hlavatý, Musil, Matuščin

HET, JAR  2.B / 15:00 Š1        skúšobná komisia: Musil, Matuščin,Ryníková

Št

20.

Pedagogická rada s  klasifikáciou za II. polrok / 13:00 H21 – zodp. Gubišová

SZUŠ – absolventské skúšky z HN / 15:00 H4 – zodp. Babuljak

Triedny koncert študentov V. Ondrejčáka – hra na gitare / 17:00 koncertná sála školy

Pi

21.

Vydávanie vysvedčení absolventom – 11:00 koncertná sála školy /zodp. Madariová, Gubišová

GALÉRIA MLYNY  14:00-16:00 / s umeleckým programom sa zúčastnia študenti 2.- 3.roč. HDU

zodp. Musil, Hlavatý, Sláviková

SZUŠ - Absolventský koncert  T. Huňady – gitara, ped. Ralík, J. Remenár – klavír, ped. Gončarová

17:00 koncertná sála školy – zodp. Sláviková              

So

22.

 

Ne

23.

EISENSTADT – umelecký program v kostole Bergkirche/ zúčastní sa odbor HUDBA, SPEV – zodp. Plšeková, Madari, Sláviková

Po

24.

SZUŠ Absolventské skúšky – hra na hudobnom nástroji / podľa oddelení – zodp. Sláviková

Ut

25.

OČAP – branné cvičenie/ 9:00 – 12:00  areál Krčméryho 2 - zodp. Brázdilová

SZUŠ  Pedagogická rada s klasifikáciou za II. polrok šk. roka 2012/2013 – 11:00 H21- zodp. Sláviková

St

26.

Odovzdávanie učebníc / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

Št

27.

Upratovanie učební      / 8:00 zodp. triedni pedagógovia

SZUŠ  Triedny koncert žiakov M. Lukáčovej / 16:30 koncertná sála

Pi

28.

Vydávanie vysvedčení / 8:00  zodp. triedni pedagógovia

So

29.

Majstrovstvá Európy vo výrazových tancoch a speve Budapešť  29.- 30.6.

zúčastnia sa študenti 1.A – tanec, 1.B a 3.B HDU – zodp. Madariová, Plajdičko

Ne

30.