MESAČNÝ PLÁN – Máj 2019

St

1.

Štátny sviatok

Komisionálne skúšky IV. ročník

TANEC

9:00 - 10:30 VBS/KTA skúšobná komisia: Dragonidesová, Krausová A., Hubinská

11:00-12:00 VBS / MTA skúšobná komisia: Hubinská, Dragonidesová, Krausová A.

12:30-13:30 VBS/ ĽTA skúšobná komisia : Krausová A., Hubinská , Dragonidesová

Št

2.

Výchovný koncert pre ZŠ Krčméryho/ 9:30 Štúdio 4D, účinkujú žiaci z odborov Tanec, HDU a Hudba, zodp. Musil

XII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

3.

Workshop - Joe Alegado/ VBS začiatočníci 13:30-15:30, pokročilí 16:00-18:30 zodp. Hubinská

So

4.

Workshop - Joe Alegado /VBS začiatočníci 13:00-15:00, pokročilí 15:30-18:00 zodp. Hubinská

Ne

5.

Workshop - Joe Alegado /VBS začiatočníci 13:00-15:00, pokročilí 15:30-18:00 zodp. Hubinská

Po

6.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Komisionálne skúšky IV. ročník

HUDBA:

9:00 – 10:00 hra na husliach a gitare/ H1 skúšobná komisia: Sivák, Madari, Mikláš

HDU – TAN / 15:00 ĽTA, MTA skúšobná komisia: Krausová, Hlavatý, Musil

Ut

7.

Komisionálne skúšky IV. ročník

SPEV 11:00 – Spev, OHE / H1 skúšobná komisia: Janiga, Vašinová, Kropáčková, Šufliarsky

Krst knihy - M. Kubicskó: Potvorobijci 2 / 17:00 hod. Stredoveká taverna Nitra,

umelecký program 5.roč. / E. Prípadová - spev HDU, R. Kováčová - flauta, M. Hamada - bicie nástroje

Banskoštiavnické kladivká 2019 - klavírna súťaž zuš/ zúčastnia sa Adam Mihalička, Sára Štrelingerová,

Sofia Štrelingerová, ped. I. Gončarová

St

8.

Štátny sviatok

Sústredenie 2.roč. HDU / Štúdio 4D 10:00- 16:00 zodp. Hlavatý

Št

9.

Komisionálne skúšky IV. ročník

HDU – spev /10:00 H1 skúšobná komisia: vyuč. pedagógovia

HET / 15:00 Š1 skúšobná komisia: Fratrič, Matuščin, Oszlík

Interný koncert HDU / 11:30 koncertná sála školy, zodp. Štrbák Pandiová

XIII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

PidiFest Praha 2019 / 9.- 12. mája, zúčastnia sa žiaci 5. roč. HDU, zodp. Oszlík

Deň víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov /14:00 umelecký program M. Šufliarsky, M. Majerová

Pi

10.

Komisionálne skúšky IV. ročník

HUDBA: 9:00 – 10:00 hra na husliach/ H1 skúšobná komisia: Sivák, Madari, Mikláš

HDU HET / 14:00 Š1 skúšobná komisia: Fratrič, Musil, Matuščin

So

11.

Sústredenie 4.roč. HDU / Štúdio 4D 9:00 – 17:00 zodp. Fratrič

Ne

12.

Sústredenie 4.roč. HDU / Štúdio 4D 9:00 – 17:00 zodp. Fratrič

Po

13.

MATURITA – praktická časť odbornej zložky HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE, zodp. Madariová

Ut

14.

MATURITA– praktická časť odbornej zložky HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE, zodp. Madariová

St

15.

MATURITA– praktická časť odbornej zložky TANEC, zodp. Madariová

Št

16.

MATURITA – praktická časť odbornej zložky HUDBA, SPEV, zodp. Madariová

Prehrávky na záverečný koncert odboru Tanec/ 10:00 VBS, zodp. Skybová

Komisionálne skúšky VI. roč. – Hudba / od 13:00 podľa rozpisu, zodp. Sláviková

Interný koncert HDU / 13:00 koncertná sála školy, zodp. Štrbák Pandiová

Pi

17.

Komisionálne skúšky VI. roč. – Hudba / od 10:00 podľa rozpisu, zodp. Sláviková

Stretnutie rodičov žiakov Súkromného konzervatória / 16:00, kmeňové učebne, zodp. triedni pedagógovia

So

18.

Sústredenie 6.roč. HDU / Štúdio 4D 9:00 – 17:00, zodp. Musil

Ne

19.

Deň rodiny / popoludnie v mestskom parku Sihoť – umelecký program žiaci HDU – spev,

spoluúčinkujú  žiaci odboru Tanec SZUŠ H. Madariovej, zodp. Štrbák Pandiová, Vachtlová, Bacskorová, Sláviková

Po

20.

Absolventský koncert žiakov Súkromného konzervatória odbor Hudba/  18:00 koncertná sála Župného domu, zodp. Sláviková

Ut

21.

Komisionálne skúšky IV. ročník

Hra na klavíri – obligátny klavír všetky odbory / 9:30 prehrávky H1 , 11:00 H18/ skúšobná komisia: vyuč. ped.

Spev – POV/ 17:00 Š2 skúšobná komisia: Dragonidesová, Janiga, Šufliarsky

Komisionálne skúšky VI. ročník

HDU spev / 11:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

St

22.

Komisionálne skúšky VI. ročník - Tanec

8:30 -10:00 KTA/ Š2 skúšobná komisia: Skybová, Krausová, Ondejka

10:30- 11:30 MTA/ VBS skúšobná komisia: Krausová, Ondejka, Skybová,

12:00- 13:00 ĽTA / VBS skúšobná komisia: Ondejka, Skybová, Krausová,

Oceňovanie príslušníkov Hasičského a Záchranného zboru pri príležitosti dňa sv. Floriána / 10:00 Synagóga Nitra, umelecký program – dychový súbor, zodp. M. Štourač

Pedagogická rada s klasifikáciou pre maturitný ročník / 13:00 H21, zodp. Gubišová

Absolventský koncert odbor HDU – spev / 16:00 Štúdio 4D, zodp. Štrbák Pandiová

Koncert žiakov Súkromného konzervatória odbor Hudba, Spev/ 18:00 koncertná sála Ponitrianskeho múzea, zodp. Sláviková

Št

23.

Komisionálne skúšky VI. roč. – Hudba / od 10:00 podľa rozpisu, zodp. Sláviková

Záverečný koncert žiakov odboru Tanec Súkromného konzervatória / 17:00 Staré divadlo K. Spišáka, zodp. Skybová

Pi

24.

Beliczayho súťažná prehliadka – hra na husliach zuš/ Komárno - zúčastní sa K. Vallová

ped. Š. Madari, A. Sláviková

So

25.


Ne

26.


Po

27.


Ut

28.

IX. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála Krčméryho, zodp. Sláviková

St

29.

Koncert Zuzany Šabíkovej - klavír / 18:00 koncertná sála Krčméryho, zodp. Sláviková

Št

30.

Absolventský koncert žiakov Súkromného konzervatória odbor Hudba/  18:00 koncertná sála Krčméryho

zodp. Sláviková

Pi

31.