MESAČNÝ  PLÁN –  Máj 2018

Ut

1.

Štátny sviatok

St

2.

Porada Umeleckej rady / 11:00

Komisionálne skúšky IV. roč.:

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE:  9:30 Š1   PAN/ skúšobná komisia – Musil, Matuščin, Fratrič

Absolventský koncert speváckej  triedy J. Maľovej – HDU / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Maľová, generálka 12:00

zvuk: Zaťko

Št

3.

Jesus Christ Superstar – produkcia UKF/ 10:00 Staré divadlo K. Spišáka, vstupné, zodp. Musil

Komisionálne skúšky IV. ročník

TANEC:

9:45 - 11:15 Š2   KTA / skúšobná komisia – Skybová, Mimakiová, Ivan

11:30-12:30 Š2   MTA  / skúšobná komisia –Mimakiová,  Ivan, Skybová

14:15-15:15 VBS ĽTA / skúšobná komisia – Ivan, Mimakiová, Skybová

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE:

10:00 SPN - H1 / skúšobná komisia – vyučujúci pedagógovia

VII. Interný koncert HDU – spev / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Maľová

X. Interný koncert / 13:30, koncertná sála, zodp. Sláviková

Deň Víťazstva nad fašizmom / Okresný úrad Nitra 14:00

umelecký program J. Rakúsová,  P. Jakubíková 6.roč. HDU, ped. Nagyová

Banskoštiavnické kladivká 2018 - klavírna súťaž zuš/ zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej

Pi

4.

PidiFest Praha 2018 / 4.- 6. mája, zúčastnia sa vybraní žiaci 1.- 3. roč. HDU, zodp. Matuščin, Ivan

So

5.

 

Ne

6.

 

Po

7.

Riaditeľské voľno

Ut

8.

Štátny sviatok

St

9.

Komisionálne skúšky IV. ročník

HUDBA:

8:30  P  Hra na bicích nástrojoch, akordeón/ skúšobná komisia – Gergely, Poláčeková, Smolinský

9:00 P Hra na tube, flaute / skúšobná komisia– Smolinský, Kolářová, Kristiník

10:00 H18  Hra na gitare, dirigovanie / skúšobná komisia - Sivák, Sloboda, Sláviková

SPEV:

11:00 H18  Spev /skúšobná komisia: Janiga, Kropáčková, Vašinová

VŠETKY ODBORY:

15:00 H1 prehrávky  Hra na klavíri (obligátny klavír pre odbory Hudba, Spev a HDU)

16:00 H18 skúšky Hra na klavíri (obligátny klavír pre odbory Hudba, Spev a HDU)

-          skúšobná komisia– vyučujúci pedagógovia  

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE:

17:45 Š2 TAN - ĽTA / skúšobná komisia – Hlavatý, Krausová, Musil

16:45 Š2 TAN – MTA / skúšobná komisia – Hlavatý, Krausová, Musil

18:00 Š1 HET, UPR / Š1  skúšobná komisia – Oszlík, Matuščin, Pajtinková

Št

10.

Komisionálne skúšky IV. ročník

HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE:

10:00 SPN - H1 / skúšobná komisia – vyučujúci pedagógovia

XI. Interný koncert / 13:30, koncertná sála, zodp. Sláviková

Pi

11.

Pedagogická rada s klasifikáciou pre maturitný ročník / 13:00 H21, zodp. Gubišová

Koncert žiakov odboru Hudba a Spev Súkromného konzervatória v Nitre /16:00 Nitrianska Synagóga,

akustická skúška : 10:00 – 12:00, zodp. Sláviková

So

12.

 

Ne

13.

 

Po

14.

MATURITA – praktická časť odbornej zložky HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE, zodp. Madariová

Ut

15.

MATURITA– praktická časť odbornej zložky  HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE,  zodp. Madariová

St

16.

MATURITA– praktická časť odbornej zložky TANEC,  zodp. Madariová

IX. Interný koncert SZUŠ H. Madariovej/ 17:00, koncertná sála školy

Št

17.

MATURITA – praktická časť odbornej zložky HUDBA, SPEV,  zodp. Madariová

Komisionálne skúšky VI. roč. – Hudba / od 9:00 podľa rozpisu, zodp. Sláviková

X. Interný koncert SZUŠ H. Madariovej/ 17:00, koncertná sála školy

Pi

18.

Komisionálne skúšky VI. roč. – Hudba / od 9:00 podľa rozpisu, zodp. Sláviková

Nitrianska lutna 2018 – klavírna súťaž zuš / zúčastní sa žiak A. Slávikovej

So

19.

 

Ne

20.

Deň rodiny / popoludnie v  mestskom parku Sihoť – umelecký program žiaci HDU a Tanec,

spoluúčinkujú  žiaci SZUŠ H. Madariovej

Po

21.

Absolventský koncert žiakov Súkromného konzervatória odbor Hudba/  18:00 koncertná sála Župného domu, zodp. Sláviková

Ut

22.

Tanečný koncert Súkromného konzervatória v Nitre / 18:00 Štúdio DAB Nitra, zodp. Ivan, zvuk: Zaťko

St

23.

Slávnostný koncert žiakov SZUŠ Heleny Madariovej z príležitosti 15. výročia založenia školy

18:00 Nitrianska Synagóga, zodp. Sláviková

Št

24.

 

Pi

25.

Stretnutie rodičov žiakov Súkromného konzervatória / 16:00, kmeňové učebne, zodp. triedni pedagógovia

So

26.

 

Ne

27.

 

Po

28.

 

Ut

29.

Šansónový večer/ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Štrbáková, generálka 12:00, zvuk: Ralík

St

30.

 

Št

31.

Komisionálne skúšky VI. roč.:

9:00 - 10:30 - KTA (VBS) skúšobná komisia:  Macháčová, Ivan, Mimakiová

11:00 - 11:30 - MTA (VBS) skúšobná komisia:  Mimakiová, Ivan, Macháčová

12:00 - 12:30 - LTA (VBS) skúšobná komisia:   Ivan, Macháčová, Mimakiová