MESAČNÝ  PLÁN – Máj 2017

Po

1.

Štátny sviatok

Ut

2.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky odbor HDU - spev / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Koncert pedagógov Súkromného konzervatória v Nitre / 18:00 koncertná sála Župného domu, zodp. Sláviková

účinkujú: E. Melichaříková, K. Madariová, A. Kňažíková, M. Pažitná,  J. Prievozník, T. Obola, M. Pacovský, J. Sivák,          A. Janiga a hostia

St.

3.

Porada UR / 14:00

Komisionálne skúšky IV. roč.

TANEC - 8:45 - 10:15 VBS   KTA / skúšobná komisia – Macháčová, Mimakiová, Ivan

              10:45-11:45  VBS   ĽTA  / skúšobná komisia – Ivan, Macháčová, Mimakiová

              12:30-13:30  Š2     MTA / skúšobná komisia – Mimakiová, Macháčová, Ivan

Št

4.

XIII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Absolventský tanečné vystúpenie / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Mimakiová

Banskoštiavnické kladivká – súťaž zuš / zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej

ST

5.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HDU - 9:45 Š2 TAN – ĽTA, MTA / skúšobná komisia – Hlavatý, Krausová, Musil

So

6.

 

Ne

7.

 

Po

8.

Štátny sviatok

Ut

9.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HUDBA - 8:30  P  Hra na bicích nástrojoch / skúšobná komisia – Gergely, Sláviková, Smolinský

                 9:00 H1 Hra na kontrabase / skúšobná komisia– Prievozník, Sláviková, Sivák

               10:00 H1 Hra na klavíri / skúšobná komisia– Pacovský, Sláviková, Gončarová

9:00 – Synagóga – vystúpenie dychového tria – Oceňovanie zamestnancov policajného zboru

ST

10.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HDU 11:00   Š1  HET, PAN/ skúšobná komisia – Musil, Matuščin,

          13:30   Š1  UPR / skúšobná komisia – Musil, Matuščin, Pajtinková

Všetky odbory – hra na klavíri HKP :

prehrávky 15:00 H1 skúšobná komisia– vyučujúci pedagógovia

skúšky       16:00 H18  skúšobná komisia– vyučujúci pedagógovia

Št

11.

Pedagogická rada IV. ročník /13:00 H1, zodp. Gubišová

Koncert žiakov Súkromného konzervatória v Nitre / 18:00 koncertná sála Župného domu, zodp. Sláviková

Levický hudobný festival / zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej

Pi

12.

PidiFest 2017 Praha 12.- 14. máj / súťažná prehliadka divadelných predstavení, zúčastnia sa žiaci IV.B,zodp. Musil

So

13.

 

Ne

14.

 

Po

15.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky

Hudba – Hra na klavíri / 10:00 H1 skúšobná komisia: Ševčíková, Pacovský, Sláviková

HDU – TAN MTA / 11:00 Š1 skúšobná komisia: Krkošková, Krausová, Hlavatý

HDU – HET / 18:00 Š1 skúšobná komisia: Krkošková, Musil, Fratrič

Absolventské komisionálne skúšky : Hra na gitare 11:00 H1/ skúšobná komisia: Sivák, Sláviková, Pacovský

Ut

16.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky

HDU – TAN ĽTA / 10:00  Š1 skúšobná komisia: Krkošková, Hlavatý, Krausová,

HDU - HET /16:30, 18:30  skúšobná komisia: Krkošková, Musil, Matuščin

Absolventské komisionálne skúšky:

Hudba hra na pozaune, hra na klavíri 10:00 H1/   skúšobná komisia: Sláviková, Pacovský, Obola, Smolinský

Hra na husliach, kontrabase 16:00 H1 /   skúšobná komisia: Sláviková, Madari, Prievozník

Triedny koncert speváckej triedy J. Maľovej / Trafačka 20:00

St

17

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky odbor TANEC

KTA 9:00 VBS   /skúšobná komisia: Baláž, Macháčová, Mimakiová, Ivan

ĽTA  11:00 VBS/skúšobná komisia: Baláž, Ivan, Macháčová, Mimakiová

MTA 13:00 Š2 / skúšobná komisia: Baláž, Mimakiová, Ivan, Macháčová

Št

18.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky odbor HUDBA

Hra na bicích nástrojoch, kontrabase, klavíri / od 10:00  skúšobná komisia: Ševčíková, Gergely, Pacovský, Prievozník

Absolventské komisionálne skúšky

TANEC - 9:45 KTA, 11:30 MTA, 13:30 ĽTA / VBS  skúšobná komisia: Macháčová, Ivan, Nezvalová

Spev - 13:00 H1 / skúšobná komisia: Melichaříková, Janiga, Sláviková

Prehrávky na záverečný tanečný koncert / 13:30 VBS, zodp. Mimakiová

Pi

19

 

So

20.

 

Ne

21.

 

Po

22.

I. Absolventský koncert žiakov Súkromného konzervatória v Nitre / 18:00 koncertná sála Župného domu,         účinkujú: A. Svitač – gitara, R. Ferus – pozauna, A.M. Verešová – spev, I. Lacková - spev                     

Ut

23.

Záverečný tanečný koncert / 17:00 Staré divadlo, zodp. Mimakiová

Triedny koncert speváckej triedy  V. Nagyovej / Trafačka 20:00

St

24.

Klavírny koncert  A. Berešová JAMU Brno / 17:00 koncertná sála školy

Št

25.

XIV. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

SZUŠ Interný koncert / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Nagyová

Pi

26.

 

So

27.

 

Ne

28.

DAB Predstavenie Akadémie tanca v Nitra / účinkujú žiaci SK odboru Tanec, zodp. Mimakiová

Po

29.

II. Absolventský koncert žiakov Súkromného konzervatória v Nitre / 18:00 koncertná sála Župného domu,         účinkujú: A. Behul – kontrabas, M. Slamka – husle, L. Ciesariková – spev, M. Fojtík - klavír                    

Ut

30.

Absolventský koncert M. Drgoňa, M. Truban – HDU spev / Trafačka 20:00, zodp. Nagyová

St

31.