MESAČNÝ  PLÁN – Máj 2016

Ne

1.

 

Po

2.

Porada UR / 13:30

Komisionálne skúšky IV. roč.

HDU – HET, UPR I. 18:00 Š1 /skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Pajtinková

Koncert žiakov Súkromného konzervatória / 18:00 koncertná sála Župného domu, zodp. Sláviková

Zájazd na predstavenie : Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND , Bratislava / 19:00

odchod: 17:00 Krčméryho, zúčastnia sa žiaci 1. a 3. ročníka odboru Tanec, zodp. Skybová

Ut

3.

Komisionálne skúšky IV. roč.

Spev – POV  16:00 VBS / skúšobná komisia: Šimuneková, Sláviková, Kubicskó

HDU – HET, UPR II. 18:00 Š1 /skúšobná komisia: Matuščin, Musil, Pajtinková

Levický hudobný festival- súťaž zuš / zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej

St

4.

Kontinuálne vzdelávanie / 8:00  H21

Klavírne prehrávky – obligátny klavír / 13:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

Št

5.

PidiFest 2016 Praha 5.- 8. máj / súťažná prehliadka divadelných predstavení, zúčastnia sa žiaci III. – IV.B

zod. Hlavatý, Sláviková

Pi

6.

 

So

7.

 

Ne

8.

 

Po

9.

Komisionálne skúšky IV. roč.

Spev / 11:00 H18 skúšobná komisia: Janiga, Melichaříková, Hanzenová

HDU, Hudba, Spev  - HKP obligátny klavír / 13:00 H18  skúšobná komisia: vyučujúci HKP

Ut

10.

Kontinuálne vzdelávanie / 8:00  H21

Komisionálne skúšky IV. roč.

Tanec KTA 8:00 VBS ,ĽTA 11:30 VBS, MTA  13:45 Š2 / skúšobná komisia: Macháčová, šimuneková, Stašková

HDU – TAN ĽTA 9:45 VBS skúšobná komisia: Šimuneková, Stašková, Macháčová

Hudba – Hra na bicích nástrojoch/ 10:00 P skúšobná komisia: Gergely, Obola, Madariová

Odbor Tanec – predohrávky choreografických prác žiakov /17:00 Š2, zodp. Stašková

St

11.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HDU – spev / 11:00 H1 skúšobná komisia:  Nagyová, Hittnerová, Lechmanová, Maľová, Gráf

Št

12.

Komisionálne skúšky IV. roč.

Absolventské predstavenie - M. Bulgakov : Zojkin byt/ 18:00 Štúdio 4D predpremiéra, ped. Oravec

Pi

13.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HDU – PAN 10:00 Š1 / skúšobná komisia: Musil, Matuščin, Krausová

             TAN MTA – 11:00 Š1/ skúšobná komisia: Krausová, Musil, Matuščin

Hudba – Hra na husliach / 9:00 H1 skúšobná komisia: Madari, Prievozník,  Sláviková,

Absolventské predstavenie - M. Bulgakov : Zojkin byt/ 18:00 Štúdio 4D I. premiéra, ped. Oravec

So

14.

Absolventské predstavenie - M. Bulgakov : Zojkin byt/ 18:00 Štúdio 4D II. premiéra, ped. Oravec

Ne

15.

Absolventské predstavenie - M. Bulgakov : Zojkin byt/ 18:00 Štúdio 4D predstavenie pre verejnosť, ped. Oravec

Po

16.

Kontinuálne vzdelávanie / 8:00  H21

Pedagogická rada IV. ročník / 13:00 H21, zodp. Gubišová

Ut

17.

Predohrávky na záverečný tanečný koncert / 10:00 VBS, zodp. Stašková

St

18.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky odbor HDU/ podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Št

19.

Maturitné skúšky– praktická časť odbornej zložky odbor HDU, Tanec / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Pi

20.

Maturitné skúšky– praktická časť odbornej zložky odbor Hudba, Spev a HDU / podľa harmonogramu,

zodp. Gubišová

So

21.

 

Ne

22.

 

Po

23.

 

Ut

24.

Komisionálne skúšky: HDU V.- VI.TAN / 12:30 Š2 skúšobná komisia: Stašková, Šimuneková, Krausová

Spoločné vystúpenie SZUŠ s družobnou Základnou umeleckou školou Úpice (CZ) / 18:00 Štúdio 4D, zodp. Sláviková

St

25.

Tanečný koncert / Štúdio DAB 17:00, zodp. Stašková

Št

26.

SZUŠ Interný koncert / 17:00 H1, zodp. Šišková 

Pi

27.

Stretnutie s rodičmi  žiakov Súkromného konzervatória / 15:00 učebne podľa rozpisu, zodp. triedni pedagógovia

So

28.

 

Ne

29.

 

Po

30.

Akademický týždeň  - maturitný ročník

Komisionálne skúšky: HDU VI. SPN / 11:00 H1 skúšobná komisia:  Nagyová, Lechmanová, Maľová, Gráf

Absolventský koncert M. Šufliarsky - spev, P. Mikulec - viola / 17:00 koncertná sála Župného domu,

ped. Melichaříková, Madari

Ut

31.

Absolventský koncert HDU – spev/ 18:00 Music& Café , zodp.  Nagyová, Lechmanová, Maľová, Gráf