MESAČNÝ  PLÁN – Máj 2015

Pi

1.

Sviatok práce - deň pracovného pokoja

So

2.

 

Ne

3.

 

Po

4.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HUDBA 9:00 H1 Hra na klavíri / skúšobná komisia – Pacovský, Sláviková, Gončarová

HDU 14:30 Š1   - Umelecký prednes / skúšobná komisia – Pajtinková, Musil, Matuščin

Porada UR 13:00

Ut

5.

Komisionálne skúšky IV. roč. HUDBA

8:30 P Hra na bicích nástrojoch / skúšobná komisia – Gergely, Obola, Smolinský

9:30 H1 Hra na pozaune / skúšobná komisia – Obola, Smolinský, Kolářová

St.

6.

 

Št

7.

Komisionálne skúšky IV. roč.

HDU  11:00 H1  - Spev / skúšobná komisia – Nagyová, Hittnerová, Lechmanová, Maľová

Hra na klavíri ( obligátny klavír pre odbory Hudba, Spev a HDU) : 13:30 H1 prehrávky /15:00 H18 skúšky/

skúšobná komisia: vyučujúci pedagogógovia

VIII. Interný koncert SK / 14:00  koncertná sála školy –zodp. Pacovský

Predstavenie pre verejnosť: P. Zvon: Tanec nad plačom

- 18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci IV. a V. roč. HDU, réžia P. Oravec

Pi

8.

Deň víťazstva na fašizmom – deň pracovného pokoja

So

9.

PidiFest  Praha 9.-10.5.2015  / s predstavením„ Meštiak šľachticom“ sa zúčastnia žiaci   VI. roč. HDU, ped. D. Musil

Ne

10.

DEŇ MATIEK – vystúpenie v OC MAX / 15:00, umelecký program žiakov odboru HDU a TANEC

 zodp. Lechmanová, Mimakiová

Po

11.

Absolventský koncert – Andrea Brešová, klavír/ 17:00 Nitrianska galéria, ped. M. Pacovský

Ut

12.

 

St

13.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky odbor Tanec / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Návšteva Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre / 10:00, zúčastnia sa žiaci I.A, B – zodp. Mikuláš

Št

14.

Maturitné skúšky– praktická časť odbornej zložky odbor HDU tanec, spev/ podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

Absolventský koncert HDU – spev / 17:00 koncertná sála – zodp. Lechmanová, Hittnerová

Pi

15.

Maturitné skúšky– praktická časť odbornej zložky odbor Hudba, Spev a HDU- herectvo / podľa harmonogramu, zodp. Gubišová

So

16.

 

Ne

17.

 

Po

18.

Koncert pedagógov Súkromného konzervatória / 17:00 Nitrianska galéria, zodp. Sláviková

Ut

19.

Tanečné prehrávky/ VBS 11:00 zúčastnia sa všetci žiaci odboru Tanec, zodp. Mimakiová

Predstavenie pre verejnosť: P. Zvon: Tanec nad plačom

- 18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci IV. a V. Roč. HDU, réžia P. Oravec

St

20.

Pedagogická rada s klasifikáciou  žiakov IV. ročníka za II. polrok  / 13:00, zodp. Gubišová

Predstavenie pre verejnosť: P. Zvon: Tanec nad plačom

- 18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiaci IV. a V. Roč. HDU, réžia P. Oravec

Št

21.

IX. Interný koncert SK /13:30   koncertná sála školy –zodp. Pacovský

VIII. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála – zodp. Spišáková

Pi

22.

Triedne a plenárne stretnutie s rodičmi žiakov SK /15:00, zodp. Madariová

So

23.

 

Ne

24.

 

Po

25.

Predstavenie odboru  Tanec / Staré divadlo K. Spišáka – 18:00, zodp. Mimakiová

Ut

26.

Absolventský koncert – E. Wiesnerová, HDU spev/ 17:00 Nitrianska synagóga, ped. J. Hittnerová

St

27.

Predstavenie a workshop : Arnulfo Pardo Ravagli / B. Bystrica – zúčastnia sa všetci žiaci odboru Tanec

 – zodp. Mimakiová

Absolventský koncert – M. Mišík, kontrabas / 17:00 koncertná sála školy  , ped. Prievozník

Št

28.

Absolventský koncert – E. Macháčková, spev / L. Vaškovič, pozauna / I. Kamenár, pozauna

17:00 Nitrianska synagóga, ped. P. Záhumenská, T. Obola

Pi

29.

 

So

30.

 

Ne

31.