MESAČNÝ  PLÁN – Máj 2014

Št

1.

Štátny sviatok

Pi

2.

Riaditeľské voľno – škola otvorená 8:00 – 18:00

SZUŠ – vyučovanie podľa rozvrhu

So

3.

SZUŠ/  Bojnická perla 2014 – spevácka súťaž,  ZUŠ Bojnice – zúčastní sa žiačka R. Rajničovej

Ne

4.

 

Po

5.

 

Ut

6.

Tanečné prehrávky na koncert/ 14:00 VBS, zodp. Šimčáková

Koncert pedagógov / 17:00 Nitrianska galéria, zodp. Sláviková

St

7.

Súťaž v rétorike / KOS NR - zúčastní sa N. Tužinská IV.B a S. Hladká V.B., ped. Ryníková

Porada umeleckej rady 12:30

Triedny koncert žiakov I. Gončarovej / 17:00 koncertná sála školy

Št

8.

Štátny sviatok

Pi

9.

Riaditeľské voľno– škola otvorená 8:00 – 18:00

SZUŠ – vyučovanie podľa rozvrhu

SZUŠ - 15:00 absolventské prehrávky odboru Hudba

So

10.

 

Ne

11.

DEŇ MATIEK – umelecký program /18:00 kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce – účinkujú žiaci odboru HDU  zodp. pedagógovia spevu HDU

Po

12.

 

Ut

13.

Klavírny polorecitál -Viedeň /  účinkuje Z. Šabíková I. roč. klavír – ped. M. Pacovský

Klavírne prehrávky HKP 17:30 / H1 – zodp. Sláviková

St

14.

Maturitné skúšky – praktická časť odbornej zložky odbor Tanec, HDU – spev, tanec / zodp. Madariová, Spišáková

Št

15.

Maturitné skúšky– praktická časť odbornej zložky odbor Hudba, Spev, HDU – herectvo/ zodp. Madariová, Spišáková

XI. Interný koncert SK / 13:15 H1 – zodp. Pacovský

Pi

16.

Maturitné skúšky– praktická časť odbornej zložky odbor HDU – herectvo / zodp. Madariová, Spišáková

Prednáška:  ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL A DUŠEVNÁ HYGIENA / 9:00 H1 – lektor R. Ryníková, zúčastnia sa všetci žiaci školy

So

17.

 

Ne

18.

 

Po

19.

 

Ut

20.

Komisionálne skúšky IV. roč. HDU, Hudba, Spev – povinný klavír  9:00 H18 /  IV.B HDU – JPO / 12:00 -  skúšobné komisie podľa rozpisu

I.Absolventský koncert - / 18:00 Synagóga, zodp. Sláviková

SZUŠ -  Klavírna Orava 2014/ zúčastní sa žiačka I. Gončarovej

St.

21.

Pedagogická rada s klasifikáciou IV. ročníka za II. polrok / H21 11:00, zodp. Spišáková

Št

22.

Tanečný koncert – absolventský / 18:00 DAB Štúdio, zodp. Šimčáková

Pi

23.

 

So

24.

 

Ne

25.

 

Po

26.

Akademický týždeň maturantov  26.-30.5.

Ut

27.

SZUŠ Interný koncert/ 17:00 koncertná sála školy, zodp. Spišáková

St

28.

Komisionálne skúšky: HDU / II.B UPR 13.15 Š1/ skúšobná komisia: Ryníková, Musil, Matuščin

II. Absolventský koncert  / 18:00 Synagóga, zodp. Sláviková

Št

29.

Komisionálne skúšky: HDU /V.B a VI.B – MOD 16:30 Š1/ skúšobná komisia Ryníková, Musil, Matuščin

III. Absolventský koncert / 18:00 koncertná sála Krčméryho, zodp. Sláviková

Pi

30.

Koncert SZUŠ H. Madariovej / 17:00 Synagóga, zodp. Sláviková

So

31.