MESAČNÝ  PLÁN –  Apríl 2018

Ne

1.

 

Po

2.

Veľkonočné prázdniny

Ut

3.

Veľkonočné prázdniny

St

4.

Porada Umeleckej rady / 13:00

Št

5.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY : TANEC/ HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE

- prezentácia 9:00 Krčméryho, zodp. Madariová 

Náhrada vyučovania pre žiakov 1.- 4.roč. : 9:00 prehliadka Nitrianskeho hradu so sprievodcom /vstupné

odchod 8:00 Krčméryho  – zodp. Kubicskó, Halmešová

Umelecký program pre Dom dôchodcov / 10:00 Sereď, účinkujú žiaci SZUŠ, zodp. Nagyová

X. Interný koncert /13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

6.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY : HUDBA /SPEV / HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE

- prezentácia 9:00 Krčméryho, zodp. Madariová 

Náhrada vyučovania pre žiakov 1. - 4.roč. : branné cvičenie - zdravotnícka príprava/9:00 – 11:00 Štúdio 4D

zodp. Brázdilová, triedni ped.

So

7.

 

Ne

8.

 

Po

9.

 

Ut

10.

Veľtrh univerzít Bratislava / 8:00 zúčastnia sa žiaci  Kršiak, Matejčeková, Leššová, Póčová, Bosáková

ped. dozor Vašinová

St

11.

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na plechových dychových nástrojoch

 – celoštátne kolo B. Bystrica  11.- 13.4./ zúčastní sa T. Bachan IV. roč., ped. Smolinský, korep. Sláviková

Št

12.

 

Pi

13.

 

So

14.

 

Ne

15.

 

Po

16.

 

Ut.

17.

VIII. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

St.

18.

 

Št.

19.

VI. Interný koncert HDU – spev / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Maľová

XI. Interný koncert /13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

20.

 

So

21.

 

Ne

22.

 

Po

23.

Koncert pedagógov Súkromného konzervatória /koncertná sála Župného domu 17:00, zodp. Sláviková       

Ut.

24.

 

St.

25.

Výchovný koncert pre ZS Krčméryho /9:30 Štúdio 4D – zodp. vedúci odborov

Predstavenie DAB: Jánošík /spojené s besedou s tvorcami 10:00- 14:00 veľká sála, vstupné

zúčastnia sa žiaci I. roč. všetky odbory, zodp. Kubicskó

Št.

26.

Komisionálne skúšky: HDU – SPN / 10:00 H1 skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

Pedagogická rada s klasifikáciou za 3.štvrťrok 17/18 – 11:00 H21, zodp. Gubišová

Pi.

27.

Workshop : MONTE VERDE ENSEMBLE ( Poľsko) 9:00 – 13:00 koncertná sála Krčméryho 2

Emilia Bernacka / klavír, Mariusz Monczak, Mikolaj Monczak / husle

Dan Goggin: MNÍŠKY  - odovzdávací ceremoniál pre nitriansku komunitnú nadáciu s programom z muzikálu

18:00 Štúdio 4D, účinkujú žiačky 6.roč. HDU, ped. Oravec, zvuk Zaťko

So

28.

 

Ne

29.

 

Po

30.

Riaditeľské voľno