MESAČNÝ  PLÁN – Apríl 2017

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

Porada UR / 13:30

Ut

4.

AKO NA DIVADLO - Štúdio DAB v Nitre, zúčastnia sa žiaci 5.B HDU, zodp. Civáňová

16.00 –16.15 / úvodné stretnutie so študentmi – účastníkmi projektu, predstavenie projektu, harmonogram

16.15 –17.30 / diskusia s autorom Lacom Keratom, režisérom Svetozárom Sprušanským a dramaturgom inscenácie Adamom Goldom

18.30 –21.15 / návšteva divadelnej inscenácie DOBRO

21.15 –22.00 / diskusia s účinkujúcimi hercami a tvorcami

St.

5.

AKO NA DIVADLO - DAB v Nitre, študovňa č. 144 a horný foyer, zúčastnia sa žiaci 5.B HDU, zodp. Civáňová

9.00 –12.30 / tvorivé hry, ktoré umožnia zažiť proces tvorby jednotlivých zložiek inscenácie: textová dielňa –lektor Laco Kerata, výtvarná dielňa – lektorka Dáša Krištofovičová

12.30 –13.30 / občerstvenie, prestávka na obed

13.30 –15.00 / diskusia o inscenácii s divadelnou teoretičkou a kritičkou Elenou Knopovou

Št

6.

Schneiderova Trnava- klavírna súťaž / zúčastnia sa žiaci szuš, zodp. Gončarová

XI. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

ST

7.

7.- 9. apríl CELOSLOVENSKÁ  SÚŤAŽ ŽIAKOV KONZERVATÓRIÍ  „ Priestor pre talent“ – odbor HDU / Topoľčany, zodp. Musil, Pajtinková,  Hittnerová, Maľová, Lechmanová, Gráf, Majerová

So

8.

 

Ne

9.

 

Po

10.

 

Ut

11.

Divadelný utorok:  Večer divadla, hudby a tanca/ Štúdio 4D 18:00, zodp. umelecká rada

ST

12.

 

Št

13.

Veľkonočné prázdniny

Pi

14.

Veľkonočné prázdniny

So

15.

 

Ne

16.

 

Po

17

Veľkonočné prázdniny

Ut

18.

Veľkonočné prázdniny

St

19

Vyučovanie končí o 13:00

Št

20.

Vystúpenie pre delegátov z družobného mesta Kroměříž- umelecký program žiakov Súkromného konzervatória / 16:00 Štúdio 4D, zodp. Musil, Mimakiová

Vernisáž  regionálnej postupovej súťaže vo fotografii spojenej s výstavou pod názvom AMFO  - umelecký program žiakov Súkromného konzervatória/ 17:00  Krajské osvetové stredisko v Nitre, zod. Sláviková

Pi

21.

 

So

22.

 

Ne

23.

 

Po

24.

 

Ut

25.

VIII. Interný koncert HDU – neoperný spev/ 11:00 koncertná sála školy, zodp. Nagyová

Komisionálne skúšky : HDU  IV.B – neoperný spev, 11:45 H1 / skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

SZUŠ Interný koncert / 17:00 koncertná sála školy, zodp. Šišková

Divadelný utorok:  Bábky a iné komponenty... improvizovaný večer odboru Tanec v spojení s HDU 2. a 3. roč./ 18:00 Štúdio 4D, zodp. Mimakiová

Superstar nitrianskych univerzít/ 18:00 sprievodná kapela – účinkujú žiaci Súkromného konzervatória, zodp. Nagyová

St

26.

Komisionálne skúšky : HDU  IV.B – neoperný spev, 11:00 H1 / skúšobná komisia: vyučujúci pedagógovia

Št

27.

Pedagogická rada s klasifikáciou za 3.štvrťrok 16/17 – 11:00 H21, zodp. Gubišová

XII. Interný koncert SK / 14:00 H1, zodp. Sláviková

Pi

28.

 

So

29.

 

Ne

30.

„Oslava tanca“- z príležitosti Dňa tanca / OC Mlyny o 16:00 -  podujatie organizuje Súkromné konzervatórium pre deti zo základných umeleckých škôl, Centra voľného času a Akadémie tanca  v Nitre, zodp. Mimakiová, Miklášová     

Po

1.

Štátny sviatok