MESAČNÝ  PLÁN – Apríl 2016

Pi

1.

Deň učiteľov - oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, ZUŠ a školských  zariadení z nitrianskeho kraja 9:00 - Gymnázium Párovská umelecký program odbor: Tanec, Hudba, HDU zodp. Sláviková, Lechmanová, Hlavatý, Madari, Šimuneková

So

2.

 

Ne

3.

 

Po

4.

Porada UR / 13:30

Ut

5.

SZUŠ Interný koncert / 17:00 H1, zodp. Šišková

St

6.

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ – hra na bicích nástrojoch 6. - 8. 4. /Žilina

zúčastnia sa - M. Hamada 2.A, R. Karas 2.A, A. Kováč 4.A  ped. Gergely

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIÍ – hra na gitare 6. - 8. 4. / B. Bystrica

zúčastnia sa – B. Piskaliková 2.A, T. Bahelka 2.A, ped. Ralík

Št

7.

Prijímacie skúšky: Hudobno –dramatické umenie, Tanec

- prezentácia 9:00 Krčméryho, zodp. Madariová 

VII. Interný koncert / 13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Triedny koncert žiakov I. Gončarovej / 17.00 koncertná sála školy

Pi

8.

Prijímacie skúšky: Hudobno –dramatické umenie, Spev,  Hudba

- prezentácia 9:00 Krčméryho, zodp. Madariová  

So

9.

 

Ne

10.

 

Po

11.

 

Ut

12.

Kontinuálne vzdelávanie / 9:00  H21

St

13.

Rečou klavíra – celoslovenská súťaž ZUŠ / Kysucké Nové Mesto, zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej a A. Slávikovej

Št

14.

 

Pi

15.

 

So

16.

 

Ne

17.

 

Po

18.

Komisionálne skúšky za II. polrok IV. roč. / podľa rozpisu v termíne od 18 .- 27.4.  zodp. Sláviková

Ut

19.

V. Spevácky koncert / 11:00 koncertná sála školy – účinkujú žiaci HDU, zodp. Nagyová

St

20.

SZUŠ Interný koncert / 17:00 H1, zodp. Šišková

Podujatie Nitrianskej komunitnej nadácie – slávnostné odovzdávanie grantov 18:00 Synagóga/  umelecký program odbor Hudba a Spev, zodp. Melichaříková, Pacovský, Madari, Ralík

Št

21.

SPEVÁCKA SÚŤAŽ RUDOLFA PETRÁKA 21.-24.4. Žilina /M. Šufliarsky 6.roč., ped. Melichaříková, Pacovský

Tanečný workshop - lektor Libuša Bachratá /13:30 -16:30 VBS, zúčastnia sa všetky ročníky odboru Tanec

zodp. Mimakiová

Gbelská saxofoniáda – celoslovenská súťaž  zuš v hre na saxofón / zúčastní sa žiak ped. A. Kristiníka

Pi

22.

Podujatie Ministerstva vnútra SR– oceňovanie zamestnancov policajného zboru / umelecký program odbor Hudba, Spev a SZUŠ, zodp. Obola. Madari, Sláviková, Nagyová

Tanečný workshop - lektor Libuša Bachratá /10:00 -13:00 VBS, zúčastnia sa všetky ročníky odboru Tanec

zodp. Mimakiová

So

23.

 

Ne

24.

 

Po

25.

Krajská knižnica K. Kmeťka 10:00 / informatívna prehliadka knižnice, zúčastnia sa žiaci I. ročníka, zodp. Mikuláš 

Výchovný koncert pre žiakov 5.-9-roč, ZŠ Krčméryho / umelecký program III.- IV. B „ Eros a Psyché“ zodp. Hlavatý, spev HDU – zodp. Lechmanová

Koncert pedagógov Súkromného konzervatória / 17:00 koncertná sála Župného domu, zodp. Sláviková

Ut

26.

 

St

27.

Absolventský tanečný koncert – odbor Tanec a HDU - tanec  /17:00  Štúdio 4D, zodp. Mimakiová

Št

28.

Pedagogická rada SK s klasifikáciou za III. štvrťrok /11:00 H21, zodp. Gubišová

VIII. Interný koncert / 14:00 koncertná sála školy, zodp. Sláviková 

Pi

29.

Medzinárodný deň tanca / 13:30 Svätoplukovo námestie, 15:00 OC Max

 – umelecký program odbor Tanec a Hudba, zodp. Stašková

So

30.