MESAČNÝ  PLÁN – Apríl 2014

Ut

1.

Porada umeleckej rady  10:30

Predstavenie DAB Nitra : FUN FATALE / 18:30 Štúdio DAB, zodp. Ryníková

St

2.

Prijímacie skúšky : Hudobno-dramatické umenie / prezentácia 9:00, zodp. Madariová

Náhrada vyučovania:

Predstavenie DAB Nitra  SUDCOVE STAROSTI / Veľká sála DAB 10:00, zodp. triedni pedagógovia

Nácvik choreografie – 3.A, 4.A / 10:00 – 12:00  Š2, zodp. Vlniešková

Št

3.

Prijímacie skúšky: Tanec, Hudba, Spev / prezentácia 9:00, zodp. Madariová

Náhrada vyučovania: podľa rozpisu – zodp. Sláviková

Zájazd na predstavenie: OBCHOD NA KORZE / 18:30 Nová Scéna Bratislava, zodp.Musil

Pi

4.

Tanečný workshop J. Hartmana / 10:00 Š 2 zúčastnia sa žiaci odboru Tanec

SZUŠ - Triedny koncert  žiakov  A. Kristiníka  / H1 17:30

So

5.

 

Ne

6.

 

Po

7.

ŠTÚDIO 4D – Poetický večer / 18:00 – účinkujú žiaci III.B, ped. Ryníková

Ut

8.

Školský poznávací zájazd:  Belgicko, Anglicko, Škótsko, Holandsko/  8. -15.4.  zodp. Sláviková

ŠTÚDIO 4D – L. N. Tolstoj: Anna Karenina - fragmenty / 18:00 – účinkujú žiaci IV.B, ped. Matuščin

St

9.

Hviezdoslavov Kubín / KOS TO – krajská súťaž v umeleckom prednese, zúčastní sa III.B,  ped. Ryníková

Št

10.

X. Interný koncert SK / 13:15 H1 – zodp. Pacovský

Pi

11.

 

So

12.

 

Ne

13.

Trenčianska hudobná jar / 18:00 účinkuje Z. Šabíková, ped. M. Pacovský

Po

14.

 

Ut

15.

 

St

16.

 

Št

17.

Veľkonočné prázdniny

Pi

18.

Veľkonočné prázdniny

So

19.

 

Ne

20.

 

Po

21.

Veľkonočné prázdniny

Ut

22.

Veľkonočné prázdniny

St.

23.

Detský javiskový sen -  krajská súťaž divadiel / 23.-24.4. – zúčastnia sa žiaci  IV.B: Hlavatý, Földeši, Liptáková, Vrabcová,, Čižinská, Tužinská – ped. Ryníková

Št

24.

Pedagogická rada s klasifikáciou za III. štvrťrok / 13:00 H21 – zodp. Spišáková

Komisionálne skúšky IV. roč.:  HDU  Tanec ĽTA 9:45 VBS / HDU – Tanec MTA  18:45 Š2

– skúšobné komisie podľa rozpisu

Pi

25.

Vansovej Lomnička - celoštátne kolo festivalu umeleckého prednesu žien /  B. Bystrica – zúčastní sa M. Liptáková 

IV.B, ped. Ryníková  

So

26.

 

Ne

27.

 

Po

28.

Komisionálne skúšky IV. roč.:   Spev  11:00 H1  / HDU – HET 13:30 Š1 / Tanec  - ĽTA 15:00 VBS

– skúšobné komisie podľa rozpisu

Ut

29.

Komisionálne skúšky IV. roč. :  Hudba  9:00 P / HDU – UPR 13:15 - skúšobné komisie podľa rozpisu

Rečou klavíra – celoslovenská klavírna súťaž  ZUŠ / zúčastnia sa žiaci I. Gončarovej a A. Slávikovej

St

30.

Komisionálne skúšky IV. roč. : Tanec - KTA 9:00 Š2 / HDU – Spev 10:30 H1 / Tanec - MTA 12:45 Š2

Tanec – TSP 15:00 VBS – skúšobné komisie podľa rozpisu 

Rodičovské združenie / 17:00  koncertná sála školy – zodp. Madariová