MESAČNÝ  PLÁN –  Marec 2018

Št

1.

OČAP – Zdravá výživa a funkčný tréning9:30 – 13:00  VBS, H1 zúčastnia sa všetci žiaci školy, zodp. Ivan

Skrátené vyučovanie do 13:00

Pi

2.

Riaditeľské voľno – príprava učební na výmenu okien na Krčméryho 2

So

3.

 

Ne

4.

 

Po

5.

Jarné prázdniny

Ut

6.

Jarné prázdniny

St

7.

Jarné prázdniny

Št

8.

Jarné prázdniny

Pi

9.

Jarné prázdniny

So

10.

 

Ne

11.

 

Po

12.

Umelecký program pre Domy dôchodcov / 9:30 Považská, 10:30 Dolnočermánska, zodp. Vašinová

Porada Umeleckej rady / 13:00

Ut

13.

MATURITA –  externá časť maturitnej skúšky - Slovenský jazyk a literatúra  / zodp. Madariová, Gubišová

vyučovanie v hlavnej budove možné od 18:00

Workshop PETER SZENDOFI – bicie nástroje / 11:00 Štúdio 4D – vstup voľný, zodp. Gergely

St

14.

MATURITA – externá časť maturitnej skúšky – Anglický jazyk, Nemecký jazyk / zodp. Madariová, Gubišová

vyučovanie v hlavnej budove možné od 16:00

Prednáška s producentom  Ivanom Nagyom : Konkurz, zmluvy, právo a povinnosť pri práci na audiovizuálnom projekte/ Štúdio 4D 10:00 vstup voľný, zodp. Musil          

Št

15.

 

Pi

16.

Sústredenie LDO SZUŠ    / Štúdio 4D 15:00 – 18:30 , zodp. Liptáková

So

17.

Sústredenie LDO SZUŠ    / Štúdio 4D 9:00 – 11:30 , zodp. Liptáková

Ne

18.

Sústredenie LDO SZUŠ    / Štúdio 4D 13:30 – 17:30 , zodp. Liptáková

Po

19.

Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na gitare – celoštátne kolo Žilina 19.- 21.3./ zúčastnia sa D. Halaj I.roč.

T. Bahelka IV. roč., ped. J. Sivák

Ut.

20.

 

St.

21.

VI. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

Št.

22.

V. Interný koncert HDU – spev / 11:00 koncertná sála školy, zodp. Maľová

IX. Interný koncert /13:30 koncertná sála školy, zodp. Sláviková

Pi

23.

Deň učiteľov - oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, ZUŠ a školských  zariadení z nitrianskeho kraja 9:00 - Gymnázium Párovská umelecký program odbor: Tanec, Hudba, HDU zodp. vedúci odborov

So

24.

 

Ne

25.

 

Po

26.

 

Ut.

27.

VII. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

St.

28.

Skrátené vyučovanie do 13:00

Št.

29.

Veľkonočné prázdniny

Pi.

30

Veľkonočné prázdniny

So

31.