MESAČNÝ  PLÁN – Marec 2017

St

1.

Vystúpenie pre MŠ - „ Plameniačiky“/ Štúdio 4D 9:45 účinkujú žiaci II.B, zodp. Musil

Št

2.

 

Pi

3.

 

So

4.

 

Ne

5.

 

Po

6.

Exkurzia – Univerzita A. Brucknera v Linczi / zúčastnia sa žiaci IV.A, zodp. Mimakiová

Ut

7.

VII. Interný koncert HDU – spev / 11:00 H1, zodp. Nagyová

St.

8.

Školenie administrátorov a pomocného dozoru k maturitám 2017 / 13:00 v H 21, zodp. Gubišová

Porada Umeleckej rady / 13:30

Večer improvizovaného tanca / Štúdio 4D 17:00, zodp. Mimakiová 

Triedny koncert žiakov M. Štourača a dychového orchestra SZUŠ H. Madariovej / 18:00 koncertná sála

Št

9.

 

ST

10.

 

So

11.

 

Ne

12.

 

Po

13.

Prednáška „ Pravda o drogách“, lektor - Slovensko bez drog o. z./ 10:00 H1, zúčastnia sa žiaci I.- III. roč.

zodp. Gubišová

Ut

14.

MATURITA –  externá časť maturitnej skúšky - Slovenský jazyk a literatúra  / zodp. Madariová, Gubišová

náhrada vyučovania ostatných ročníkov:

Kurz zdravotníckej pomoci /  9:00 – 11.00  Štúdio 4D zúčastnia sa všetci žiaci školy, zodp. Brázdilová

Divadelný utorok: Hudobno – tanečné predstavenie žiakov školy /18:00 Štúdio 4D – zodp. vedúci odborov

ST

15.

MATURITA – externá časť maturitnej skúšky – Anglický jazyk / zodp. Madariová, Gubišová

náhrada vyučovania ostatných ročníkov:

Výchovný koncert pre ZS Krčméryho /9:30 Štúdio 4D – zodp. vedúci odborov

Št

16.

 

Pi

17.

 

So

18.

 

 

 

 

Ne

19.

 

Po

20.

 

Ut

 

 

St

22.

 

Št

23.

Tanečný worshop V. Čimborová – súčasný tanec /15:00 – 18:00 Š2,zúčastnia sa všetci žiaci odboru Tanec

zodp. Mimakiová

X. Interný koncert SK / 13:30 H1, zodp. Sláviková

SZUŠ Interný koncert / 17:00 H1, zodp. Šišková

Pi

24.

Tanečný worshop V. Čimborová – súčasný tanec / 11:00 – 13:00 Š2,zúčastnia sa všetci žiaci odboru Tanec

 zodp. Mimakiová

Rodinný koncert / 17:00 H1, účinkujú žiaci SZUŠ  I. Gončarovej

 

So

25.

 

Ne

26.

 

Po

27.

 

Ut

28.

Školské kolo súťaže študentov konzervatórií SR „Priestor pre talent“  – hudobno-dramatické umenie/ spev

11:00 koncertná sála školy,  zodp. Nagyová

St

29.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY : Hudobno –dramatické umenie

- prezentácia 9:00 Krčméryho, zodp. Madariová 

Deň učiteľov - oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, ZUŠ a školských  zariadení z nitrianskeho kraja 9:00 - Gymnázium Párovská umelecký program odbor: Tanec, Hudba, HDU zodp. vedúci odborov

Št

30.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Hudba, Spev, Tanec

- prezentácia 9:00 Krčméryho, zodp. Madariová 

Zájazd na predstavenie: F. Lehár - Zem úsmevov/ 18:30 štátna opera B. Bystrica, odchod o 16:00 zopd. Sláviková

Pi

31.

Deň učiteľov – umelecký program pre pedagógov SOŠ Potravinárskej v Nitre/ 13:00, zodp. Nagyová