MESAČNÝ  PLÁN – Marec 2015

Ne

1.

 

Po

2.

Jarné prázdniny

Ut

3.

Jarné prázdniny

St

4.

Jarné prázdniny

Št

5.

Jarné prázdniny

Pi

6.

Jarné prázdniny

So

7.

 

Ne

8.

 

Po

9.

Porada Umeleckej rady 13:00

Ut

10.

 

St.

11.

Porada k maturitám – 11:30 / zodp. Gubišová

Št

12.

Školské kolo súťaže študentov konzervatórií SR – spev/ 13:30 H1 – zodp. Sláviková

Pi

13.

 

So

14.

 

Ne

15.

 

Po

16.

 

Ut

17.

MATURITA –  externá časť maturitnej skúšky - Slovenský jazyk a literatúra  / zodp. Madariová, Gubišová

náhrada vyučovania ostatných ročníkov podľa rozpisu – zodp. Sláviková

St

18.

MATURITA – externá časť maturitnej skúšky – Anglický jazyk, Nemecký jazyk  / zodp. Madariová,Gubišová

náhrada vyučovania ostatných ročníkov podľa rozpisu – zodp. Sláviková               

Št

19.

SITE SPECIFIC PROJECT: hudobno-tanečný projekt Súkromného konzervatória v Nitre

Tanečný workshop k projektu / 12:00 -13:00 VBS – zodp. Mimakiová

Výber hudobných podkladov k projektu - prehrávky / 13:30 H1  - zodp. Sláviková

VI. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála – zodp. Nagyová

Pi

20.

 

So

21.

 

Ne

22.

 

Po

23.

 

Ut

24.

V. Interný koncert odboru HDU - spev / 17:00 – zodp. Nagyová

St

25.

SZUŠ -  Klavírny koncert žiakov I. Gončarovej / 17:00 koncertná sála školy

Št

26.

Divadelné predstavenie divadla oProti :  ... a za dvere!/ Štúdio 4D

11:00– predstavenie pre SK, zúčastnia sa žiaci všetkých odborov – zodp. Musil

19:00 – predstavenie pre verejnosť

Vernisáž – Krajské osvetové stredisko Nitra/ 13:00 program SZUŠ H. Madariovej – zodp. Sláviková, Nagyová

Pi

27.

Deň učiteľov - oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, ZUŠ a školských  zariadení z nitrianskeho kraja 9:00 - Gymnázium Párovská program odbor: Tanec ,Hudba, HDU zodp. Sláviková

Jarný koncert SZUŠ H. Madariovej /Nitrianska synagóga 17:00 – zodp. Štourač

So

28.

 

Ne

29.

 Súťaž študentov konzervatórií SR v hre na klavíri - Konzervatórium v Košiciach 29. – 31. 3 /Z. Šabíková

 zodp. Pacovský        

Po

30.

 

Ut

31.

Prijímacie skúšky: Tanec, Hudba / prezentácia 9:00, zodp. Madariová   ( Hra na klavíri, Spev a HDU – 1.4.)