MESAČNÝ  PLÁN – Marec 2014

So

1.

 

Ne

2.

 

Po

3.

Zasadnutie Rady školy – 15:00 H21

Ut

4.

Fašiangový sprievod  /16:00  pešia zóna Nitra – zúčastnia sa žiaci odboru HDU, zodp. Musil                     

St

5.

 

Št

6.

 

Pi

7.

Vansovej Lomnička - súťaž v umeleckom prednese žien /KOS Nitra,  zúčastnia sa 4 žiačky  z IV. - VI.B odboru HDU zodp. Ryníková

So

8.

 

Ne

9.

 

Po

10.

 

Ut

11.

ŠTÚDIO 4D  - TO SOM JA /18:00 – účinkujú žiaci  I. roč. HDU , ped. D. Musil

St

12.

Porada Umeleckej rady 12:30

Št

13.

Verejný koncert:  Renatka Feriková soprán , M. Pacovský  klavír. spolupráca  / 17:00 koncertná sála školy

Pi

14.

 

So

15.

 

Ne

16.

 

Po

17.

Javiskový škriatok – súťaž autorských predstavení /KOS Nitra,  zúčastnia sa 2 žiaci III.B odboru HDU

zodp. Ryníková

Ut

18.

MATURITA –  externá časť maturitnej skúšky - Slovenský jazyk a literatúra  / zodp. Madariová, Spišáková

St

19.

MATURITA – externá časť maturitnej skúšky – Anglický jazyk, Nemecký jazyk  / zodp. Madariová, Spišáková             

Št

20.

Medzinárodná Smetanovská klavírna súťaž 20.3.-23.3.  Plzeň ČR/ zúčastní sa Zuzana Šabíková – ped. M. Pacovský

IX. Interný koncert SK / 13:15  koncertná sála školy –zodp. Sláviková

Pi

21.

 

So

22.

 

Ne

23.

 

Po

24.

ŠTÚDIO 4D -  Július Barč – Ivan : MASTNÝ HRNIEC / 18:00 účinkujú žiaci  III. roč. HDU, ped. B. Matuščin

Ut

25.

SZUŠ VI. Interný koncert / 17:00 koncertná sála školy – zodp. Lukšicová

St.

26.

Deň učiteľov - oceňovanie najlepších pedagogických zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, jazykových škôl, ZUŠ a školských  zariadení z nitrianskeho kraja 9:00 - Gymnázium Párovská program odbor: Tanec, Hudba, HDU – zodp. Sláviková

Št

27.

Zájazd na predstavenie – OBCHOD NA KORZE, réžia p. Oravec / Nová scéna Bratislava 19:00

Pi

28.

 

So

29.

 

Ne

30.

 

Po

31.

Predstavenie VŠMU : ZACHRÁŇ SI SVOJHO AFRIČANA  / 12:30  Štúdio DAB  Nitra – zúčastnia sa všetci žiaci SK

Hviezdoslavov Kubín  - súťaž v umeleckom prednese, regionálne kolo /KOS Nitra zúčastní sa 6 žiakov  II. - V.B odboru HDU – zodp. Ryníková