MESAČNÝ  PLÁN – Marec 2013

Pi

1.

 

So

2.

 

Ne

3.

 

Po

4.

Jarné prázdniny

Ut

5.

Jarné prázdniny

St

6.

Jarné prázdniny

DAB – vernisáž fotografií 16:00 / účinkujú A. Svitač, M. Slamka – zodp. Madari, Ondrejčák

Št

7.

Jarné prázdniny

Pi

8.

Jarné prázdniny

So

9.

 

Ne

10.

 

Po

11.

 

Ut

12.

MATURITA - EČ PFIČ - SJL / zodp. Madariová, Gubišová

Náhrada vyučovania: 

I.A,B – prehliadka Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre o 10:00/dozor: Mikuláš, Babuljak

II.A, III.A  Tanec – workshop, lektor: Mgr. art. L. Plíhalová od 9:30  VBS

II.A Hudba, II.B , III.A Hudba, spev – Staré divadlo K. Spišáka v Nitre – predstavenie Palculienka 9:00

dozor: Zaťková, Matuščin

III.B HDU Kurz historického šermu / 9:00 – 13:00 Štúdio 4D / dozor: Plajdičko

Konferencia Bratislava – zúčast. Kratochvílová, Sláviková                                                                                                                            

St

13.

MATURITA - EČ PFIČ – ANJ, NEJ / zodp. Madariová, Gubišová   

Náhrada vyučovania:  

I.A, II.A,III.A Tanec – workshop, lektor: Mgr. art. L. Plíhalová od 9:30 VBS

I.B, II.B  - Tanečno-pohybový workshop, lektor: Mgr. Marián Hlavatý, PhD. – 9:00 Štúdio 4D

I.A, II.A, III.A Hudba , spev – DAB Nitra – predstavenie Siroty 10:00/dozor: Mikuláš

III.B – V. VI. roč. HDU Kurz historického šermu / 9:00 – 13:00 Štúdio 4D /dozor: Hlavatý

Konferencia Bratislava – zúčast. Kratochvílová, Sláviková

Št

14.

Porada umeleckej rady 9:30

III.B – V. VI. roč. HDU Kurz historického šermu / 9:00 – 13:00 Štúdio 4D /dozor: Ryníková

VI. Interný koncert SK / 13:15  koncertná sála školy  - zodp. Pacovský

Pi

15.

 

So

16.

 

Ne

17.

 

Po

18.

 

Ut

19.

 

St

20.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – Hudobno-dramatické umenie od 9:00/ zodp. Madariová, vedúci PK

Št

21.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – Tanec, Hudba, Spev od 9:00 / zodp. Madariová, vedúci PK

Pi

22.

 

So

23.

 

Ne

24.

 

Po

25.

 

Ut

26.

SZUŠ  V. Interný koncert / 17:00 koncertná sála školy – zodp. Lukáčová

St

27.

Skrátené vyučovanie do 13:00

Št

28.

Veľkonočné prázdniny

Pi

29.

Veľkonočné prázdniny

So

30.

 

Ne

31.