MESAČNÝ  PLÁN – Február 2019

Pi

1.

Polročné prázdniny

So

2.

 

Ne

3.

 

Po

4.

 

Ut

5.

 

St

6.

 

Št

7.

 

Pi

8.

 

So

9.

 

Ne

10.

 

Po

11.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Hudba

Komisionálne skúšky neklasifikovaných žiakov za I. polrok v náhradnom termíne :

podľa zverejneného rozpisu od 11.2. do 29.3.2018, zodp. Umelecká rada, Gubišová

Zájazd na predstavenie: opera Carmen / historická budova SND Bratislava

odchod 9:00 Krčméryho, zodp. Vašinová

Porada Umeleckej rady 12:30

Ut

12.

 

St

13.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Tanec

IV. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

Št

14.

Krajské osvetové stredisko Nitra – vernisáž výstavy/ 17:00, umelecký program: Mekýšová, Slobodník, Lašák, zodp. I. Štrbák Pandiová, J. Sivák

Pi

15.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Spev

So

16.

 

Ne

17.

 

Po

18.

 

Ut

19.

 

St

20.

 

Št

21.

Metodický deň Súkromného konzervatória v Nitre – odbor Hudobno-dramatické umenie

VIII. Interný koncert SK / 13:30 koncertná sála, zodp. Sláviková

V. Interný koncert SZUŠ / 17:00 koncertná sála, zodp. Sláviková

Pi

22.

Skrátené vyučovanie do 13:00

Medzinárodný tanečný koncert – Pocta D. Nebylovi / 18:00 Divadlo J. Palárika Trnava

s umeleckým programom sa zúčastní 15 žiakov 1.-5. roč. odboru Tanec, zodp. Skybová, Dragonidesová

So

23.

 

Ne

24.

 

Po

25.

Jarné prázdniny

Ut

26.

Jarné prázdniny

St

27.

Jarné prázdniny

Št

28.

Jarné prázdniny